RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy agencja pracy tymczasowej jest administratorem danych pracowników i czy należy zawrzeć z nią umowę powierzenia danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

Agencja pracy tymczasowej będzie administratorem danych osobowych swoich pracowników, ponieważ to ona zatrudnia pracowników tymczasowych i jest pracodawcą dla tych pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. Agencja pracy tymczasowej, przekazując dane pracowników (imię i nazwisko) innemu podmiotowi udostępnia te dane do realizacji własnych celów przetwarzania przez ten podmiot. Podmiot otrzymujący dane osobowe w takim wypadku realizuje swoje cele przetwarzania (np. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika) a nie przetwarza tych danych w imieniu administratora jakim jest agencja pracy tymczasowej. Powyższe oznacza, że relacja zakładu pracy zatrudniającego pracowników agencji tymczasowej z agencją tymczasową będzie relacją dwóch niezależnych administratorów. Uregulowanie kwestii udostępnienia danych osobowych powinno znaleźć się w ramach umowy głównej/ramowej łączącej zakład pracy z agencją pracy tymczasowej. Postanowienia dotyczące udostępnienia danych powinny zawierać stosowną klauzulę poufności.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>