PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dla Modułu 1, 2 i 3: który organ nadzorczy należy wyznaczyć jako organ właściwy?

ODPOWIEDŹ

Zawierając SCC, podmiot odbierający dane wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji organu nadzorczego w EOG (klauzula 13). Oznacza to, że podmiot odbierający dane zgadza się współpracować z tym organem we wszelkich procedurach dotyczących zgodności z SCC (np. dochodzeniach, śledztwach i kontrolach) oraz stosować się do decyzji organu nadzorczego w EOG (np. nakazów dostosowania czynności przetwarzania danych do SCC).

Strony powinny wyznaczyć właściwy organ nadzorczy w załączniku I.C do SCC. Jeżeli jest więcej niż jeden podmiot przekazujący dane, właściwych może być kilka organów nadzorczych. Klauzula 13 SCC określa, w jaki sposób wyznaczany będzie organ będzie właściwy.

Jeśli podmiot przekazujący dane ma siedzibę w EOG, wyznaczonym organem nadzorczym powinien być organ właściwy dla podmiotu przekazującego dane. W przypadku przedsiębiorstw prowadzących transgraniczną działalność w zakresie przetwarzania danych w EOG, właściwym będzie wiodący organ nadzorczy.

Jeśli podmiot przekazujący dane nie ma siedziby w EOG, ale podlega bezpośrednio RODO, właściwym organem nadzorczym będzie w zależności od przypadku:

  • jeśli podmiot przekazujący dane zobowiązany jest wyznaczyć przedstawiciela (zgodnie z art. 27 RODO): organ nadzorczy w kraju EOG, w którym przedstawiciel ma siedzibę;
  • jeśli podmiot przekazujący dane nie ma obowiązku wyznaczyć przedstawiciela (zgodnie z art. 27 RODO): organ nadzorczy w kraju EOG, w którym znajdują się osoby, których dane są przekazywane.

Jednocześnie należy zauważyć, że treść SCC zezwala osobom, których dane dotyczą, na złożenie skargi do organu nadzorczego w kraju EOG, w osoby te którym przebywają. Jeżeli jest to inny organ niż ten, który został wyznaczony przez strony, oba organy będą współpracować przy rozpatrywaniu skargi.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>