PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak intepretować transfer danych z państwa trzeciego w razie przekazania danych do naszej Organizacji?

ODPOWIEDŹ

To zależy, jaka jest nasza relacja z podmiotem nam przekazującym dane z kraju trzeciego. Jeżeli jesteśmy odrębnym ADO otrzymanych danych, wówczas wpisujemy odpowiednie procesy/czynności przetwarzania do naszego rejestru ADO.

Jeżeli jesteśmy procesorem dla podmiotu z kraju trzeciego - wówczas wpisujemy odpowiednie kategorie przetwarzań do naszego rejestru procesora.

Uwaga: wymagania z art. 30 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 30 ust. 2 lit. e RODO lit. c RODO dotyczą sytuacji, kiedy to MY przekazujemy dane. Ergo, jeżeli to my dostaliśmy dane z kraju trzeciego (ale ich nie transferujemy sami) to wówczas nie musimy odnotowywać w rejestrze, że my sami dostaliśmy dane z państwa trzeciego. Nie ma takiego wymogu.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>