Zapraszamy do strefy RODO - prezentujemy najważniejsze zmiany i nowości Więcej

Przejęcie funkcji
inspektora ochrony danych (IOD)

Przejęcie funkcji inspektora ochrony danych (IOD)

Utrzymanie zgodności z przepisami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wymaga ustanowienia struktury odpowiedzialnej za stałe monitorowanie funkcjonujących procedur i procesów biznesowych.

Osoby mające sprawować nadzór nad systemem ochrony danych osobowych powinny gwarantować Państwu zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa informacyjnego poprzez posiadanie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych, uwzględniającej ryzyka związane z realizowanymi przez Państwa procesami biznesowymi.

Proponowana przez nas usługa przejęcia funkcji inspektora ochrony danych (IOD) stanowi skuteczne narzędzie, dzięki któremu otrzymają Państwu do dyspozycji szeroką paletę możliwości wsparcia procesów ochrony danych osobowych.

Zalety outsourcingu funkcji IOD to:

 • koncentracja sił i środków na zasadniczych celach działalności,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych,
 • stała obsługa i monitoring procesów przetwarzania danych,
 • racjonalizacja kosztów funkcjonowania.
Zamów ofertę

Z usługi przejęcia funkcji IOD skorzystali m.in.:

Z przejęcia IOD skorzystali

W ramach wykonywania obowiązków IOD zapewnimy m.in.:

 • przeprowadzanie cyklicznych audytów systemu ochrony danych osobowych oraz audytów doraźnych, w razie powzięcia wiadomości o incydencie ochrony danych lub uzasadnionego podejrzenia wystąpienia takiego incydentu zakończonych raportem i zestawem rekomendacji,
 • nadzór nad opracowaniem i aktualizacją polityk ochrony i procedur przetwarzania danych osobowych,
 • wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania (przygotowanie i cykliczna weryfikacja),
 • utrzymywanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych poprzez organizacje szkoleń dla kadry średniego i wyższego szczebla oraz Państwa pracowników i współpracowników,
 • udział w modelowaniu procesów biznesowych pod kątem zgodności z przepisami ochronie danych osobowych,
 • opiniowanie klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
 • obsługę incydentów ochrony danych osobowych,
 • wsparcie w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,
 • doradztwo w zakresie przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych,
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • przygotowywanie propozycji odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • bieżące wsparcie Państwa pracowników w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Strefa RODO


Nasze usługi

Zapraszamy do lektury naszego bloga