Narzędzia RODO
Aplikacje, kalkulatory

Tutaj znajdziesz listę narzędzi ułatwiający zarządzanie systemem ochrony danych osobowych w Twojej organizacji. Sprawdzone, wypracowane przez doświadczonych ekspertów aplikacje, schematy postępowania, formularze czy praktyczne przewodniki pozwolą Wam na płynne poruszanie się w gąszczu regulacji RODO.
Dr RODO

Dr RODO

Zinwentaryzuj procesy, zasoby oraz dokumentację. Samodzielnie wykonaj audyt, analizę ryzyka i ocenę skutków przetwarzania (DPIA).
Kalkulator wagi naruszeń

Kalkulator wagi naruszeń

Sprawdź, czy naruszenie wymaga zgłoszenia do UODO oraz obwiązek poinformowania osób, których dane dotyczą.
Kalkulator analizy ryzyka

Kalkulator analizy ryzyka

Sprawdź, jaki poziom ryzyka wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez wybrany zasób i ustal, w jaki sposób na to ryzyko zareagować.
ODO Nawigator

ODO Nawigator

Utrzymaj system ochrony danych osobowych, zarządzaj kluczowymi obszarami na gruncie RODO.
ODO Nawigator PRO
PRO

ODO Nawigator PRO

Zaprojektuj zgodność z RODO w aplikacji instalowanej we własnej infrastrukturze i w pełni z nią zintegrowanej.
RODO Migawka

RODO Migawki

Bezpłatne mikroszkolenia dla pracowników. Każde z mikroszkoleń kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.

Zapytaj o narzędzia RODO

Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych
Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".