Narzędzia RODO
Aplikacje, kalkulatory

Tutaj znajdziesz listę narzędzi ułatwiających zarządzanie systemem ochrony danych osobowych w Twojej organizacji. Sprawdzone, wypracowane przez doświadczonych ekspertów aplikacje, schematy postępowania, formularze czy praktyczne przewodniki pozwolą Wam na płynne poruszanie się w gąszczu regulacji RODO.
Dr RODO

Dr RODO

Zinwentaryzuj procesy, zasoby oraz dokumentację. Samodzielnie wykonaj audyt, analizę ryzyka i ocenę skutków przetwarzania (DPIA).
Kalkulator wagi naruszeń

Kalkulator wagi naruszeń

Sprawdź, czy naruszenie wymaga zgłoszenia do UODO oraz obwiązek poinformowania osób, których dane dotyczą.
Kalkulator analizy ryzyka

Kalkulator analizy ryzyka

Sprawdź, jaki poziom ryzyka wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych przez wybrany zasób i ustal, w jaki sposób na to ryzyko zareagować.
Kalkulator testu równowagi

Formularz testu równowagi

Sprawdź, czy prawnie uzasadniony interes Twojej organizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jest ważniejszy od praw i wolności osób, których dane przetwarzasz.
Kalkulator Transfer Impact Assessment

Kalkulator TIA

Oceń ryzyka związane z transferem danych do państw trzecich i ustal, w jaki sposób z nimi postępować.
ODO Nawigator

ODO Nawigator

Utrzymaj system ochrony danych osobowych, zarządzaj kluczowymi obszarami na gruncie RODO.
ODO Nawigator PRO
PRO

ODO Nawigator PRO

Zaprojektuj zgodność z RODO w aplikacji instalowanej we własnej infrastrukturze i w pełni z nią zintegrowanej.
RODO Migawka

RODO Migawki

Bezpłatne mikroszkolenia dla pracowników. Każde z mikroszkoleń kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.

Zapytaj o narzędzia RODO

Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych
Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych