RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy przekazywanie informacji o ciąży pracownicy pomiędzy pozostałymi pracownikami administratora stanowi naruszenie ochrony danych osobowych?

ODPOWIEDŹ

Informacja o ciąży pracownika to dane osobowe szczególnej kategorii z art. 9 ust. 1 RODO. Ujawnienie takich informacji osobom nieuprawnionym stanowi naruszenie ochrony danych osobowych, określone w art. 4 pkt 12 RODO (nieuprawnione ujawnienie danych osobowych, w tym danych szczególnej kategorii dotyczących zdrowia). Ujawnienie przez pracownika takiej informacji nie powinno się zdarzyć.

Pracownik administratora danych powinien być odpowiednio pouczony o zasadach zachowania w poufności danych osobowych, które przetwarza w imieniu administratora. Nie powinien on ich ujawniać pozostałym współpracownikom. W tej sytuacji przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na administratora danych osobowych w trybie art. 77 ust. 1 RODO. Zaistniałą sytuację należy zgłosić pracodawcy, który powinien wyciągnąć konsekwencje wobec tego pracownika na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>