PYTANIA I ODPOWIEDZI

Firma X świadczy usługi ochroniarskie Firmie Y i przekazuje Firmie Y dane ochroniarzy, którzy będą świadczyć usługi. Kto jest administratorem tych danych? Czy dochodzi tu do powierzenia/udostępnienia?

ODPOWIEDŹ

Przy zawieraniu umów strony często wskazują w umowach osoby wyznaczone do ich realizacji. Dane te są przetwarzane przez drugą stronę umowy jako samodzielnego administratora, dochodzi więc do udostępnienia danych.

Odnosząc się do przykładu, firma Y będzie samodzielnym administratorem danych osobowych ochroniarzy ze spółki X i powinna zrealizować wobec nich obowiązek informacyjny. Może zrealizować ten obowiązek w ten sposób, że przy zawarciu umowy z firmą X zobowiąże firmę Y w umowie do przekazania obowiązku informacyjnego osobom wyznaczonym do realizacji umowy, który do umowy załączy. Nie dochodzi tutaj do powierzenia danych, ponieważ firma Y realizuje własne cele przetwarzając dane ochroniarzy. Dochodzi do udostępnienia danych, firma Y jest samodzielnym administratorem.

Czytaj także:


"Jeden człowiek na etacie
może więcej niż zespół ekspertów"

Jesteś tego pewien?

Zoptymalizuj
koszty

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>