PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy podmiotem przetwarzającym mogą być osobne spółki należące do korporacji? Czy będą osobnymi administratorami?

ODPOWIEDŹ

Każda spółka na gruncie RODO, jest traktowana jako odrębny podmiot. RODO nie przewiduje wyjątków, które pozwalałyby na traktowanie spółek powiązanych inaczej niż spółek od siebie niezależnych. W związku z tym, samodzielne spółki, gdy chcą podjąć współpracę która będzie miała cechy powierzenia przetwarzania danych np. jedna spółka zleci drugiej prowadzenie dokumentów kadrowych, mogą zawrzeć umowę powierzenia. W innych sytuacjach, mogą być zaś samodzielnymi administratorami, np. każda ze spółek jest samodzielnym administratorem wobec swoich pracowników.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>