Usługi
Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji

Niezależnie od tego, czy system ochrony danych działa w oparciu o powołanego inspektora ochrony danych lub bezpośrednio przez administratora danych ODO 24 zawsze dostosuje Twoją organizację do wymogów prawa oraz oczekiwań kontrahentów, klientów czy interesantów.Wyślij zapytanie ofertowe

Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych
Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

Opinie klientów

Marcin Wieczorek, Lizard

Od pierwszego telefonu współpraca przebiega profesjonalnie i sprawnie. Duże zaangażowanie zespołu, doświadczenie i znajomość branży, zrozumienie problemu, słowność i terminowość - w takiej atmosferze doprowadziliśmy wspólnie do kompleksowego wdrożenia RODO w naszej firmie oraz powierzyliśmy pełnienie funkcji IOD. Z czystym sumieniem polecam współprace z ODO 24.

Marcin Wieczorek (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)

Agnieszka Karłowicz

Z ODO 24 współpracujemy od ponad roku. To dla nas rok spokojnego oddechu i poczucia bezpieczeństwa: przynajmniej w kwestii ochrony danych osobowych :-) Ludzie z ODO to profesjonaliści mówiący zrozumiałym językiem o niezrozumiałych dla zwykłego śmiertelnika sprawach. Rozumieją nie tylko swoją profesją, ale co dla nas bardzo ważne, biznes i jego wymagania. Praktyczne podejście, stała dostępność doradcza, fajne relacje - wszystko to sprawia, że mogę polecić tę Firmę.

Agnieszka Karłowicz (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)

Magdalena Buszka, Intemo SA

ODO 24 sp. z o.o. to wykwalifikowany i profesjonalny zespół ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, który pomógł naszej organizacji dostosować się do wymagań RODO. ODO 24 zapewnia nam pełne wsparcie praktyczne i merytoryczne dotyczące ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Dotychczasowe działania obejmowały przeprowadzenie audytu zgodności z RODO, przygotowanie dokumentacji oraz uruchomienie platformy e-learningowej umożliwiającej przeprowadzanie odpowiednich szkoleń.

Magdalena Buszka (Przejęcie funkcji IOD)

Wojciech Kmiecik

ODO 24 sp. z o.o. to eksperci od ochrony danych osobowych i godny naśladowania przykład szerokiego zaangażowania społecznego biznesu. Firma jest Partnerem merytorycznym Stowarzyszenia WIOSNA, wspierając nas swoją wiedzą merytoryczną w formie szkoleń, doradztwa i innych usług specjalistycznych. Spółka przeprowadziła również audyt w Stowarzyszeniu oraz zajęła się przygotowaniem wymaganej prawem dokumentacji z przedmiotowego zakresu.

Wojciech Kmiecik (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)

Sebastian Klimczyk, CH Beck

Przeprowadzone działania obejmowały między innymi kompleksowy audyt w zakresie ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji z tego obszaru oraz przeprowadzenie stosownych szkoleń. Konsultanci ODO 24 wykazali się znajomością specyfiki zagadnień ochrony danych osobowych w kontekście branży wydawniczej. Zaproponowane rozwiązania były w pełni dostosowane do potrzeb Wydawnictwa i charakteru prowadzonej działalności. Prace były realizowane terminowo i przy zachowaniu ustalonych celów.

Sebastian Klimczyk (Wdrożenie RODO, oferta kompleksowa)

Piotr Nastaj, Lumi

Lumi jest częścią Grupy Kapitałowej PGE. Oferując naszym klientom usługi o wysokiej jakości kierujemy się wartościami: Partnerstwo – Rozwój – Odpowiedzialność. Wymagamy aby nasi partnerzy i kontrahenci kierowali się podobną filozofią a swoje działanie opierali na wysokich standardach etycznych odpowiedzialnego biznesu. ODO 24 podziela naszą wizję budowania relacji opartej na partnerstwie, współpracy i zaufaniu.

Piotr Nastaj (Przejęcie funkcji IOD)

Tomasz Siwicki, GEFCO

Od kilku lat w zakresie ochrony danych osobowych współpracujemy z firmą ODO 24. Profesjonalny zespół, który sprawnie pomógł nam również dostosować się do wymagań ,,RODO’’. Korzystamy nie tylko z wiedzy ekspertów, ale też z profesjonalnie przygotowanych e-szkoleń, dzięki temu udało nam się przeszkolić w bardzo krótkim czasie kilkuset pracowników. Polecam Państwu firmę ODO 24, jako profesjonalnego partnera, dostarczającego usługi na najwyższym poziomie.

Tomasz Siwicki (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Jacek Durczak, Bioton

Z satysfakcją podkreślamy, że dotychczasowa współpraca z ODO 24 pozwala oceniać jej działalność w naszej Grupie Kapitałowej w czasie wdrażania jak też w procesie wsparcia realizacji RODO w kategoriach dobrych i bardzo dobrych. ODO 24 to Firma godna zaufania i wiarygodny partner we współpracy.

Jacek Durczak (Wdrożenie RODO, bieżące wsparcie)

Mateusz Jankowski , Konsalnet

ODO 24 jest długoletnim partnerem spółek z grupy Konsalnet w zakresie wsparcia procesów związanych z ochroną danych osobowych w naszej organizacji. Współpraca ta spełniła nasze oczekiwania, dlatego też rekomendujemy ODO 24

Mateusz Jankowski (Wdrożenie RODO, bieżące wsparcie)

Irena Wojciechowska, Bioton

Grupa Homanit współpracuje z ODO 24 sp. z o.o. od 2015 roku. ODO 24 wykazuje duże zaangażowanie we wszystkie pojawiające się zagadnienia merytoryczne. Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków zarówno podczas audytu, wdrażania procedur ODO, jak i w trakcie stałej współpracy w zakresie powierzenia ODO 24 funkcji IOD to tylko niektóre zalety prawników ODO 24. Chcielibyśmy wyrazić swoje zadowolenie z ich wyjątkowego profesjonalnego i przyjaznego kontaktu z Klientem.

Irena Wojciechowska (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Tadeusz Latała, PAN

Podczas wdrożenia konsultanci ODO 24 wykazali się wiedzą, konsekwencją w działaniu oraz aktywnym podejściem do pojawiających się trudności. Koordynatorzy projektu sprawnie godzili często rozbieżne interesy poszczególnych działów naszej organizacji. Współpraca przebiegała sprawnie i owocnie. Z satysfakcją potwierdzam profesjonalną realizację umowy, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Rekomenduję ODO 24 jako kompetentnego i rzetelnego partnera.

Tadeusz Latała (Wdrożenie ISO 27001)

Andrzej Antoń, PCK

Szkolenia zostały przeprowadzone z dużą starannością a przekazana wiedza jest wykorzystywana z powodzeniem w naszym Stowarzyszeniu. Należy przy tym podkreślić duży profesjonalizm oraz wysokiej klasy materiały dydaktyczne.

Andrzej Antoń (Wdrożenie RODO, szkolenia)

Stanisław Potoczny , PGNiG

Firma ODO 24 przygotowała i przeprowadziła szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji w systemie e-learningu. Opracowane na podstawie regulacji obowiązujących w PGNiG.

Wojciech Kmiecik (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Piotr Buczkowski, TNT

Audyt został przeprowadzony w sposób profesjonalny, przez wykwalifikowanych, niezależnych audytorów, z dochowaniem najwyższej staranności. Z audytu został sporządzony rzetelny raport zawierający omówienie wyników audytu, podsumowanie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, praktyczne rekomendacje i zalecania. w zawiązku z powyższym polecamy firmę ODO 24.

Piotr Buczkowski (Audyt zgodności z RODO)

usługi rodo, wsparcie i bezpieczeństwo
E-SZKOLENIA

RODO interaktywnie i praktycznie

Wybierz jedno z 3 gotowych szkoleń e-learningowych lub zamów wersję dedykowaną, dopasowaną w 100% do specyfiki Waszej organizacji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Standardy pracy ODO 24

W swojej pracy wykorzystujemy uznane międzynarodowe normy oraz wytyczne. Taka praca ma sens.

CIPM

Wdrażanie systemu ochrony prywatności i danych osobowych

ISO/IEC 27001

Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO/IEC 29134

Technika informacyjna - Techniki bezpieczeństwa - Wytyczne dla oceny skutków przetwarzania

ISO/IEC 27001

System zarządzania informacjami o prywatności

ISO 31000

Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne

PRINCE2 i SMC™

Metodyki zarządzania projektami

ISO 19011

Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania

ISO/IEC 27005

Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Doradztwo RODO, outsourcing IOD -
pytania i odpowiedzi

- + Co to jest RODO w skrócie?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- + Czego dotyczy RODO?

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa oraz inne organizacje danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE.

RODO zastąpiło dyrektywę 95/46/WE i weszło w życie, po dwuletnim okresie przejściowym, 25 maja 2018 roku. Obowiązuje w krajach członkowskich UE bezpośrednio, bez potrzeby wydawania aktów prawnych wdrażających je do porządku krajowego.

Rozporządzenie dopuszcza jednak zmiany w ustawodawstwach krajów członkowskich. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce ustawa o ochronie danych osobowych, która zapewnia stosowanie RODO na terytorium Polski oraz ustanawia nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przepisów RODO nie stosuje się do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, pod warunkiem że nie ma ona związku z działalnością zawodową lub komercyjną. Jeśli jednak osoba fizyczna wykorzystuje dane osobowe np. w związku z działalnością społeczną, kulturową lub finansową — wówczas musi przestrzegać przepisów o ochronie danych.

- + Jaki jest cel RODO?

RODO ma na celu realizację podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych, oraz uregulowanie zasad i umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie. Przed czym chroni RODO? RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. Co podlega pod RODO i kogo dotyczy? RODO obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, którzy w związku ze swoją działalnością przetwarzają dane osobowe.

- + Na czym polega dostosowanie do RODO?

Dostosowanie do RODO jest obowiązkiem każdego podmiotu, który w ramach swojej działalności przetwarza dane osobowe. Dostosowanie do RODO nie jest dobrą wolą organizacji, lecz jej obowiązkiem, który został obwarowany wielomilionowymi karami finansowymi, które mogą sięgać nawet do 20 mln euro lub w przypadku przedsiębiorstwa – nawet w wysokości 4 % jego całkowitego, rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Dostosowane do RODO powinny zostać wszystkie procesy, w ramach których organizacja przetwarza dane osobowe. Obowiązek dostosowania organizacji do RODO spoczywa także na podmiotach, które są jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi i przetwarzają dane osobowe w ograniczonym zakresie. Dostosowywać do RODO nie muszą się osoby, które przetwarzają dane osobowe w ramach czynności osobistych.

Celem dostosowania do RODO jest zapewnienie wysokiego stopnia ochrony danych osobowych w organizacji poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych, jak i organizacyjnych. Dlatego w dostosowaniu do RODO powinny uczestniczyć osoby posiadające wiedzę z zakresu formalnoprawnego oraz z obszaru IT. Przy wyborze kontrahenta, który będzie dostosowywać organizację do RODO należy wziąć pod uwagę, czy posiada on kompleksową wiedzę, jak i umiejętności tak z zakresu stosowania prawa, jak i funkcjonowania systemów IT.

- + Czy wystarczy jednorazowe dostosowanie firmy do RODO?

Jednorazowe dostosowanie firmy do RODO nie wystarczy, ponieważ sytuacja w Twojej firmie dynamicznie się zmienia, podobnie jak jej otoczenie prawne. Z każdym nowym procesem i kolejną zawieraną umową pojawiają się nowe wyzwania i możliwe zagrożenia w zakresie ochrony danych. Jeśli nie ma w firmie osoby odpowiedzialnej za zgodność z RODO, może to rodzić ryzyko incydentów. Dlatego warto zabezpieczyć się przed nimi, korzystając z bieżącego wsparcia w zakresie RODO.

- + Szkolenia i kursy i warsztaty z RODO

Jeżeli zostałeś wyznaczony do nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych i chcesz dowiedzieć się jak wdrożyć i stosować RODO, aby przepisy o ochronie danych osobowych przyczyniły się do rozwoju Twojej organizacji, a nie pozostawały irytującym ciężarem, zapraszamy na nasze szkolenia z RODO.

Nasze szkolenia są dopasowane do potrzeb i specyfiki odbiorców. Zawierają praktyczne przykłady i ćwiczenia, które pozwalają uczestnikom na zrozumienie, jak w praktyce zastosować przepisy RODO w swojej pracy. W częściach warsztatowych tworzymy realne sytuacje, z którymi uczestnicy będą spotykali się w swojej codziennej pracy. Dodatkowo ze względu na ciągłe zmiany i aktualizacje przepisów RODO, dobre szkolenia powinny być aktualne i uwzględniać najnowsze zmiany w przepisach i technologii. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia, który jest potwierdzeniem jego wiedzy i umiejętności w zakresie RODO.

Nasze szkolenia, warsztaty i kursy cieszą się dobrą opinią klientów, którzy doceniają wysoką jakość szkoleń i indywidualne podejście do klienta, oraz mnogość form i poziomów trudności. Oferujemy szkolenia RODO w niskiej cenie, ponieważ zależy im na dotarciu do jak największej liczby klientów i propagowaniu wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Warto jednak pamiętać, że cena szkolenia, kursu, czy warsztatów z RODO nie powinna być jedynym kryterium wyboru. Istotna jest również jakość i doświadczenie prowadzących szkolenia oraz zakres tematyczny. Przed wyborem konkretnego szkolenia z RODO warto zwrócić uwagę na te czynniki, a cena powinna być jednym z elementów porównania różnych ofert.

"Jeden człowiek na etacie
może więcej niż zespół ekspertów"

Jesteś tego pewien?

Zoptymalizuj
koszty

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>