Usługi
Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji

Niezależnie od tego, czy system ochrony danych działa w oparciu o powołanego inspektora ochrony danych lub bezpośrednio przez administratora danych ODO 24 zawsze dostosuje Twoją organizację do wymogów prawa oraz oczekiwań kontrahentów, klientów czy interesantów.Wyślij zapytanie ofertowe

Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych
Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

Opinie klientów

Tomasz Siwicki, Gefco

Od kilku lat w zakresie ochrony danych osobowych współpracujemy z firmą ODO 24. Profesjonalny zespół, który sprawnie pomógł nam również dostosować się do wymagań ,,RODO’’. Korzystamy nie tylko z wiedzy ekspertów, ale też z profesjonalnie przygotowanych e-szkoleń, dzięki temu udało nam się przeszkolić w bardzo krótkim czasie kilkuset pracowników. Polecam Państwu firmę ODO 24, jako profesjonalnego partnera, dostarczającego usługi na najwyższym poziomie.

Tomasz Siwicki
Wojciech Kmiecik

ODO 24 sp. z o.o. to eksperci od ochrony danych osobowych i godny naśladowania przykład szerokiego zaangażowania społecznego biznesu. Firma jest Partnerem merytorycznym Stowarzyszenia WIOSNA, wspierając nas swoją wiedzą merytoryczną w formie szkoleń, doradztwa i innych usług specjalistycznych. Spółka przeprowadziła również audyt w Stowarzyszeniu oraz zajęła się przygotowaniem wymaganej prawem dokumentacji z przedmiotowego zakresu.

Wojciech Kmiecik
Sebastian Bykowski, Press Service

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprawnego przeprowadzenia działań kontrolnych, dokumentacyjnych i  szkoleniowych. Dla PRESS-SERVICE Monitoring Mediów zgromadzone dane osobowe klientów, dziennikarzy i ekspertów są niezwykle istotne, dlatego tak ważne były konsultacje z ekspertami z firmy ODO 24. Wydatnie przyczyniły się one do pełnej ochrony przetwarzanych przez nas danych. Polecam Państwu tę firmę jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera, wywiązującego się z zawartych umów i powierzonych obowiązków.

Sebastian Bykowski
Adrian Dębkowski, Call Center Poland

Dla naszej firmy dbanie o powierzone nam dane klientów jest jednym z priorytetów. Zakres usług ODO 24 zawierający analizy, doradztwo oraz e-szkolenia dla naszych pracowników znacznie podnosi jakość i bezpieczeństwo tego obszaru. Po ponad roku współpracy mogę spokojnie rekomendować ODO 24 jako solidnego i kompetentnego partnera.

Adrian Dębkowski
usługi rodo, wsparcie i bezpieczeństwo
E-SZKOLENIA

RODO interaktywnie i praktycznie

Wybierz jedno z 3 gotowych szkoleń e-learningowych lub zamów wersję dedykowaną, dopasowaną w 100% do specyfiki Waszej organizacji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Standardy pracy ODO 24

W swojej pracy wykorzystujemy uznane międzynarodowe normy oraz wytyczne. Taka praca ma sens.

CIPM

Wdrażanie systemu ochrony prywatności i danych osobowych

ISO/IEC 27001

Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO/IEC 29134

Technika informacyjna - Techniki bezpieczeństwa - Wytyczne dla oceny skutków przetwarzania

ISO/IEC 27001

System zarządzania informacjami o prywatności

ISO 31000

Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne

PRINCE2 i SMC™

Metodyki zarządzania projektami

ISO 19011

Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania

ISO/IEC 27005

Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Doradztwo RODO, outsourcing IOD -
pytania i odpowiedzi

- + Co to jest RODO w skrócie?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

- + Czego dotyczy RODO?

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa oraz inne organizacje danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE.

RODO zastąpiło dyrektywę 95/46/WE i weszło w życie, po dwuletnim okresie przejściowym, 25 maja 2018 roku. Obowiązuje w krajach członkowskich UE bezpośrednio, bez potrzeby wydawania aktów prawnych wdrażających je do porządku krajowego.

Rozporządzenie dopuszcza jednak zmiany w ustawodawstwach krajów członkowskich. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce ustawa o ochronie danych osobowych, która zapewnia stosowanie RODO na terytorium Polski oraz ustanawia nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przepisów RODO nie stosuje się do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, pod warunkiem że nie ma ona związku z działalnością zawodową lub komercyjną. Jeśli jednak osoba fizyczna wykorzystuje dane osobowe np. w związku z działalnością społeczną, kulturową lub finansową — wówczas musi przestrzegać przepisów o ochronie danych.

- + Jaki jest cel RODO?

RODO ma na celu realizację podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych, oraz uregulowanie zasad i umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie. Przed czym chroni RODO? RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, a w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. Co podlega pod RODO i kogo dotyczy? RODO obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, którzy w związku ze swoją działalnością przetwarzają dane osobowe.

- + Na czym polega dostosowanie do RODO?

Dostosowanie do RODO jest obowiązkiem każdego podmiotu, który w ramach swojej działalności przetwarza dane osobowe. Dostosowanie do RODO nie jest dobrą wolą organizacji, lecz jej obowiązkiem, który został obwarowany wielomilionowymi karami finansowymi, które mogą sięgać nawet do 20 mln euro lub w przypadku przedsiębiorstwa – nawet w wysokości 4 % jego całkowitego, rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Dostosowane do RODO powinny zostać wszystkie procesy, w ramach których organizacja przetwarza dane osobowe. Obowiązek dostosowania organizacji do RODO spoczywa także na podmiotach, które są jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi i przetwarzają dane osobowe w ograniczonym zakresie. Dostosowywać do RODO nie muszą się osoby, które przetwarzają dane osobowe w ramach czynności osobistych.

Celem dostosowania do RODO jest zapewnienie wysokiego stopnia ochrony danych osobowych w organizacji poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych, jak i organizacyjnych. Dlatego w dostosowaniu do RODO powinny uczestniczyć osoby posiadające wiedzę z zakresu formalnoprawnego oraz z obszaru IT. Przy wyborze kontrahenta, który będzie dostosowywać organizację do RODO należy wziąć pod uwagę, czy posiada on kompleksową wiedzę, jak i umiejętności tak z zakresu stosowania prawa, jak i funkcjonowania systemów IT.

- + Czy wystarczy jednorazowe dostosowanie firmy do RODO?

Jednorazowe dostosowanie firmy do RODO nie wystarczy, ponieważ sytuacja w Twojej firmie dynamicznie się zmienia, podobnie jak jej otoczenie prawne. Z każdym nowym procesem i kolejną zawieraną umową pojawiają się nowe wyzwania i możliwe zagrożenia w zakresie ochrony danych. Jeśli nie ma w firmie osoby odpowiedzialnej za zgodność z RODO, może to rodzić ryzyko incydentów. Dlatego warto zabezpieczyć się przed nimi, korzystając z bieżącego wsparcia w zakresie RODO.

- + Szkolenia i kursy i warsztaty z RODO

Jeżeli zostałeś wyznaczony do nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych i chcesz dowiedzieć się jak wdrożyć i stosować RODO, aby przepisy o ochronie danych osobowych przyczyniły się do rozwoju Twojej organizacji, a nie pozostawały irytującym ciężarem, zapraszamy na nasze szkolenia z RODO.

Nasze szkolenia są dopasowane do potrzeb i specyfiki odbiorców. Zawierają praktyczne przykłady i ćwiczenia, które pozwalają uczestnikom na zrozumienie, jak w praktyce zastosować przepisy RODO w swojej pracy. W częściach warsztatowych tworzymy realne sytuacje, z którymi uczestnicy będą spotykali się w swojej codziennej pracy. Dodatkowo ze względu na ciągłe zmiany i aktualizacje przepisów RODO, dobre szkolenia powinny być aktualne i uwzględniać najnowsze zmiany w przepisach i technologii. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia, który jest potwierdzeniem jego wiedzy i umiejętności w zakresie RODO.

Nasze szkolenia, warsztaty i kursy cieszą się dobrą opinią klientów, którzy doceniają wysoką jakość szkoleń i indywidualne podejście do klienta, oraz mnogość form i poziomów trudności. Oferujemy szkolenia RODO w niskiej cenie, ponieważ zależy im na dotarciu do jak największej liczby klientów i propagowaniu wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Warto jednak pamiętać, że cena szkolenia, kursu, czy warsztatów z RODO nie powinna być jedynym kryterium wyboru. Istotna jest również jakość i doświadczenie prowadzących szkolenia oraz zakres tematyczny. Przed wyborem konkretnego szkolenia z RODO warto zwrócić uwagę na te czynniki, a cena powinna być jednym z elementów porównania różnych ofert.

"Jeden człowiek na etacie
może więcej niż zespół ekspertów"

Jesteś tego pewien?

Zoptymalizuj
koszty