PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy strony mogą usunąć moduły i/lub opcje, które nie mają zastosowania w konkretnym przypadku?

Strony powinny zachować w treści tylko te klauzule, które są istotne dla konkretnych okoliczności. Moduły i/lub opcje, które nie mają zastosowania, należy usunąć.

Przykład:
administrator chce przekazać dane osobowe innemu administratorowi, opierając się na SCC dla transgranicznych transferów danych. Wszystkie klauzule o charakterze ogólnym (dla których nie wskazano modułów np. sekcja I), a także klauzule istotne dla modułu 1, powinny zostać wyodrębnione i pozostawione. Wszystkie pozostałe klauzule, które odnoszą się do innych modułów, mogą zostać usunięte.

Przykład:
w klauzuli 7.7 SCC zawieranych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi (wykorzystanie subprocesorów), strony muszą wybrać jedną z dwóch opcji upoważnienia do korzystania z subprocesorów przez podmiot odbierający dane. Jeżeli strony wybiorą opcję 1, opcja 2 powinna zostać usunięta z treści SCC.

Przykład:
firma z siedzibą w EOG, będąca administratorem danych, chce nawiązać stosunek umowny z podmiotem przetwarzającym dane w EOG. W celu zachowania zgodności z art. 28 ust. 3 i 4 RODO, można zastosować wzór SCC, zawierany pomiędzy administratorami danych a podmiotami przetwarzającymi. W takim przypadku należy wybrać WARIANT 1 (który odnosi się do RODO) - i usunąć odniesienia do WARIANTU 2 (który dotyczy zgodności z EUDPR).

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".