Badanie podatności zasobów informatycznych | ODO 24

Badanie podatności
zasobów informatycznych

Regularne badanie podatności i aktualizowanie zabezpieczeń systemów informatycznych to jeden z wymogów RODO. Warto regularnie sprawdzać, czy infrastruktura i aplikacje online są odpowiednio zabezpieczone.

Dlaczego podatności zasobów IT
warto badać regularnie

Badanie podatności polega na wychwyceniu pierwszego kroku, jaki potencjalny włamywacz może wykonać, aby uzyskać dostęp do danych lub systemów. Proces zarządzania ryzykiem wymaga, by podatności były identyfikowane jak najwcześniej. Dzięki wiedzy o istnieniu podatności uzyskasz niezbędny czas, by wyeliminować zagrożenia i ograniczyć do minimum skutki potencjalnych cyberataków.

Odpowiednio wczesne wykrycie i analiza podatności możliwe są w procesie nazywanym „inwentaryzacją podatności”. Proces ten polega na zastosowaniu zautomatyzowanych narzędzi do skanowania zasobów informatycznych. Na podstawie zebranych informacji wygenerowane są kompleksowe raporty.

Nasze narzędzia umożliwiają identyfikację głównych podatności i prezentację całościowego obrazu stanu bezpieczeństwa środowiska IT.

Badanie podatności zasobów IT – jakie działania podejmujemy

W ramach usługi oferujemy:

  • skanowanie podatności zasobów informatycznych przy pomocy dedykowanych do tego celu narzędzi (badamy infrastrukturę oraz aplikacje online)
  • wskazujemy miejsce wystąpienia podatności
  • analizujemy wykryte podatności
  • klasyfikujemy podatności pod względem ich wpływu na bezpieczeństwo
  • przedstawiamy rekomendacje dotyczące możliwych zabezpieczeń.

Korzyści wynikające z badania:

  • uzyskanie wiedzy na temat poziomu zagrożenia zasobów informatycznych
  • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa
  • zmniejszenie ryzyka wystąpienia incydentów bezpieczeństwa
  • udokumentowane wykonanie obowiązków wynikających z RODO oraz standardu ISO 27001, dotyczących cyklicznego monitoringu bezpieczeństwa systemów IT
  • prosta i przejrzysta forma raportu wraz z rekomendacjami działań.
Zapytaj o ofertę

Opinie klientów

Tomasz Siwicki, Gefco

Od kilku lat w zakresie ochrony danych osobowych współpracujemy z firmą ODO 24. Profesjonalny zespół, który sprawnie pomógł nam również dostosować się do wymagań ,,RODO’’. Korzystamy nie tylko z wiedzy ekspertów, ale też z profesjonalnie przygotowanych e-szkoleń, dzięki temu udało nam się przeszkolić w bardzo krótkim czasie kilkuset pracowników. Polecam Państwu firmę ODO 24, jako profesjonalnego partnera, dostarczającego usługi na najwyższym poziomie.

Tomasz Siwicki
Wojciech Kmiecik

ODO 24 sp. z o.o. to eksperci od ochrony danych osobowych i godny naśladowania przykład szerokiego zaangażowania społecznego biznesu. Firma jest Partnerem merytorycznym Stowarzyszenia WIOSNA, wspierając nas swoją wiedzą merytoryczną w formie szkoleń, doradztwa i innych usług specjalistycznych. Spółka przeprowadziła również audyt w Stowarzyszeniu oraz zajęła się przygotowaniem wymaganej prawem dokumentacji z przedmiotowego zakresu.

Wojciech Kmiecik
Sebastian Bykowski, Press Service

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprawnego przeprowadzenia działań kontrolnych, dokumentacyjnych i  szkoleniowych. Dla PRESS-SERVICE Monitoring Mediów zgromadzone dane osobowe klientów, dziennikarzy i ekspertów są niezwykle istotne, dlatego tak ważne były konsultacje z ekspertami z firmy ODO 24. Wydatnie przyczyniły się one do pełnej ochrony przetwarzanych przez nas danych. Polecam Państwu tę firmę jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera, wywiązującego się z zawartych umów i powierzonych obowiązków.

Sebastian Bykowski
Adrian Dębkowski, Call Center Poland

Dla naszej firmy dbanie o powierzone nam dane klientów jest jednym z priorytetów. Zakres usług ODO 24 zawierający analizy, doradztwo oraz e-szkolenia dla naszych pracowników znacznie podnosi jakość i bezpieczeństwo tego obszaru. Po ponad roku współpracy mogę spokojnie rekomendować ODO 24 jako solidnego i kompetentnego partnera.

Adrian Dębkowski

Wyślij zapytanie ofertowe

Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych
Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych
Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".