PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy podmiot przetwarzający ma obowiązek poinformowania administratora, o subprocesorze(-ach), którego(-ych) angażuje?

Tak. Zgodnie z klauzulą 7.7 strony muszą wybrać jedną z dwóch opcji:

      • WARIANT 1: wcześniejsze szczegółowe upoważnienie lub
      • WARIANT 2: OGÓLNE PISEMNE UPOWAŻNIENIE.

W obu przypadkach podmiot przetwarzający musi przekazać administratorowi nazwę(-y) poszczególnych subprocesorów, aby administrator mógł podjąć decyzję o autoryzacji wybranych subprocesorów. Nie wystarczy, aby przetwarzający podał tylko kategorie subprocesorów. Do stron należy uzgodnienie terminu, w jakim podmiot przetwarzający ma złożyć wniosek o uprzednie szczególne upoważnienie (WARIANT 1), lub terminu poinformowania administratora o wszelkich zamierzonych zmianach w uzgodnionym wykazie subprocesorów (WARIANT 2).

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".