PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy podmiot przetwarzający ma obowiązek poinformowania administratora, o subprocesorze(-ach), którego(-ych) angażuje?

ODPOWIEDŹ

Tak. Zgodnie z klauzulą 7.7 strony muszą wybrać jedną z dwóch opcji:

      • WARIANT 1: wcześniejsze szczegółowe upoważnienie lub
      • WARIANT 2: OGÓLNE PISEMNE UPOWAŻNIENIE.

W obu przypadkach podmiot przetwarzający musi przekazać administratorowi nazwę(-y) poszczególnych subprocesorów, aby administrator mógł podjąć decyzję o autoryzacji wybranych subprocesorów. Nie wystarczy, aby przetwarzający podał tylko kategorie subprocesorów. Do stron należy uzgodnienie terminu, w jakim podmiot przetwarzający ma złożyć wniosek o uprzednie szczególne upoważnienie (WARIANT 1), lub terminu poinformowania administratora o wszelkich zamierzonych zmianach w uzgodnionym wykazie subprocesorów (WARIANT 2).

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>