RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy szkoła może być administratorem danych osobowych klientów, którzy korzystają z zarejestrowanej na jej terenie stacji diagnostyki pojazdów?

ODPOWIEDŹ

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO administratorem danych osobowych może być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Z uwagi na to, że stację diagnostyczną mogą prowadzić nie tylko przedsiębiorcy, którzy mają wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, lecz także podmioty niebędące przedsiębiorcami, jak szkoły czy centra kształcenia, w opisanym przypadku administratorem danych osobowych będzie szkoła, reprezentowana przez dyrektora. Jeśli zaś chodzi o podstawę prawną przetwarzania danych osobowych klientów stacji, będzie to art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Z chwilą przyprowadzenia samochodu do stacji klient zawiera z nią bowiem umowę na świadczenie usługi diagnostyki pojazdu.

Czytaj także:


„Nasi pracownicy doskonale sobie radzą, szkolenie nie jest im potrzebne"

Jesteś tego pewien?

Zapytaj o e-learning

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>