PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaka jest różnica między SCC przyjętymi przez organy nadzorcze poszczególnych krajów, a SCC przyjętymi przez Komisję?

Artykuł 28 ust. 8 RODO upoważnia krajowe organy nadzorcze, do przyjęcia wzorów SCC stosowanych relacji pomiędzy administratorami, a podmiotami przetwarzającymi. Jeżeli krajowy organ nadzorczy przyjmie swoje SCC, mają one zastosowanie wyłącznie na terytorium właściwości tego organu. To, czy inne organy nadzorcze zaakceptują zastosowanie takich SCC, zależy od indywidualnych decyzji tych organów.
Dla odmiany, SCC przyjęte przez Komisję zgodnie z art. 28 ust. 7 RODO, można stosować w całym EOG - jako wiążące dla wszystkich organów nadzorczych w EOG. Ważność SCC przyjętych przez Komisję, może zostać zakwestionowana jedynie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. SCC przyjęte przez Komisję zapewniają zharmonizowane podejście w całym EOG oraz pewność prawną aktu UE.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".