PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaki jest wpływ zawarcia SCC na postanowienia umowne między stronami?

ODPOWIEDŹ

Klauzula 16 uprawnia podmiot przekazujący dane do tymczasowego zawieszenia przekazywania danych osobowych do podmiotu odbierającego dane, jeżeli ten ostatni narusza klauzule SCC lub nie jest w stanie ich przestrzegać. Ponadto, w pewnych (szczególnie poważnych) przypadkach, podmiot przekazujący dane będzie miał prawo do rozwiązania umowy w zakresie, w jakim dotyczy ona przetwarzania danych osobowych. Oznacza to, że prawo do rozwiązania umowy w oparciu o klauzulę 16 jest ograniczone do tej części umowy, która dotyczy przetwarzania danych osobowych na mocy SCC.

Jak wyjaśnia klauzula 2 lit. a), strony mogą włączyć SCC do szerszej umowy głównej. Postanowienia umowy głównej - a także prawo właściwe dla niej - będą decydować o tym, czy naruszenie SCC będzie miało wpływ na umowę główną, a w szczególności, czy podmiot przekazujący dane będzie miał prawo do rozwiązania całego stosunku umownego.

Jeżeli operacje przetwarzania danych uregulowane przez SCC dotyczą więcej niż dwóch stron, podmiot przekazujący dane może skorzystać z prawa do rozwiązania umowy tylko względem odpowiedniej strony, chyba że strony uzgodniły inaczej (zob. klauzula 16 lit. c).

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także: