PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy lekarz może skonsultować przypadek medyczny pacjenta z innym lekarzem?

ODPOWIEDŹ

Konsultacje pomiędzy lekarzami dotyczące przypadku medycznego leczonego pacjenta są dozwolone, o ile osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora danych osobowych, w ramach prowadzonych konsultacji z innym lekarzem lub innym podmiotem leczniczym, dokona pseudonimizacji lub anonimizacji danych osobowych pacjenta, przynajmniej w zakresie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru PESEL.

Same wyniki badań – bez możliwości identyfikacji bezpośredniej lub pośredniej osoby fizycznej, czyli pacjenta – mogą być przedmiotem konsultacji lekarskiej. Konsultacja lekarska wyników badań bez możliwości identyfikacji konkretnej osoby fizycznej nie będzie bowiem stanowiła naruszenia ochrony danych osobowych, zdefiniowanego w art. 4 pkt 12 RODO.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>