RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy z administratorem strony Biuletynu Informacji Publicznej należy zawrzeć umowę powierzenia?

ODPOWIEDŹ

Tak, należy zawrzeć umowę powierzenia z podmiotem, na którego serwerach znajdują się zasoby BIP, oraz ewentualnie z innymi podmiotami, które dostarczają oprogramowania czy serwisują taką stronę. Kwestia ilości danych osobowych, które są powierzane do przetwarzania, nie ma znaczenia. Nawet jeśli na stronie będą dane osobowe tylko dyrektora podmiotu i inspektora ochrony danych, to również taka umowa powinna być zawarta (imiona i nazwiska są danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO). Przepisy RODO w przypadku umowy powierzenia nie uzależniają konieczności zawarcia umowy od ilości danych osobowych powierzanych innemu zewnętrznemu podmiotowi.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>