Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy z administratorem strony Biuletynu Informacji Publicznej należy zawrzeć umowę powierzenia?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Czy z administratorem strony BIP należy podpisać umowę powierzenia? Organizacja samorządowa na stronie BIP podaje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko dyrektora oraz inspektora ochrony danych, a także zamieszcza podpisane zarządzenia. Czy taką umowę podpisujemy tylko wtedy, gdy zakres danych osobowych jest większy, czy też obligatoryjnie musimy ją podpisać?

ODPOWIEDŹ

Tak, należy zawrzeć umowę powierzenia z podmiotem, na którego serwerach znajdują się zasoby BIP, oraz ewentualnie z innymi podmiotami, które dostarczają oprogramowania czy serwisują taką stronę. Kwestia ilości danych osobowych, które są powierzane do przetwarzania, nie ma znaczenia. Nawet jeśli na stronie będą dane osobowe tylko dyrektora podmiotu i inspektora ochrony danych, to również taka umowa powinna być zawarta (imiona i nazwiska są danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO). Przepisy RODO w przypadku umowy powierzenia nie uzależniają konieczności zawarcia umowy od ilości danych osobowych powierzanych innemu zewnętrznemu podmiotowi.