Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak postąpić w przypadku wniosku o przekazanie zgłoszenia w sprawie z powództwa cywilnego w przypadku np. pomówienia?

Proszę pamiętać, że zarówno tożsamość sygnalisty, jak i osoby, której dotyczy zgłoszenie, powinna pozostać poufna i być znana wyłącznie osobom, które wyjaśniają zgłoszenie i podejmują dalsze kroki. Tak stanowi dyrektywa, zaś docelowo zapewne polska ustawa implementująca dyrektywę. Może oczywiście się zdarzyć, że zgłoszenie okaże się niezasadne, czy wręcz że sygnalista celowo wprowadził w błąd podmiot, któremu zgłasza naruszenia, np. z powodu trwającego konfliktu pomiędzy sygnalistą a osobą, której dotyczy naruszenie. Należy zatem przede wszystkim dążyć do tego, żeby osoba, której dotyczy zgłoszenie, nie uzyskała informacji na temat tożsamości sygnalisty.

Jednak w przypadku, kiedy osoba, której dotyczy zgłoszenie, a w ocenie której doszło np. do jej zniesławienia (art. 212 § 1 Kodeksu karnego), zwraca się do administratora z prośbą
o udostępnienie dokumentów umożliwiających jej ustalenie tożsamości sygnalisty, należy w mojej ocenie każdorazowo dokonać analizy prawnej, czy w świetle sprawy karnej/cywilnej, jaką zamierza wytoczyć „pomówiony”, dozwolone jest udzielenie takich informacji, które co do zasady powinny zostać poufne.