RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak postąpić w przypadku wniosku o przekazanie zgłoszenia w sprawie z powództwa cywilnego w przypadku np. pomówienia?

ODPOWIEDŹ

Proszę pamiętać, że zarówno tożsamość sygnalisty, jak i osoby, której dotyczy zgłoszenie, powinna pozostać poufna i być znana wyłącznie osobom, które wyjaśniają zgłoszenie i podejmują dalsze kroki. Tak stanowi dyrektywa, zaś docelowo zapewne polska ustawa implementująca dyrektywę. Może oczywiście się zdarzyć, że zgłoszenie okaże się niezasadne, czy wręcz że sygnalista celowo wprowadził w błąd podmiot, któremu zgłasza naruszenia, np. z powodu trwającego konfliktu pomiędzy sygnalistą a osobą, której dotyczy naruszenie. Należy zatem przede wszystkim dążyć do tego, żeby osoba, której dotyczy zgłoszenie, nie uzyskała informacji na temat tożsamości sygnalisty.

Jednak w przypadku, kiedy osoba, której dotyczy zgłoszenie, a w ocenie której doszło np. do jej zniesławienia (art. 212 § 1 Kodeksu karnego), zwraca się do administratora z prośbą
o udostępnienie dokumentów umożliwiających jej ustalenie tożsamości sygnalisty, należy w mojej ocenie każdorazowo dokonać analizy prawnej, czy w świetle sprawy karnej/cywilnej, jaką zamierza wytoczyć „pomówiony”, dozwolone jest udzielenie takich informacji, które co do zasady powinny zostać poufne.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>