PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jakie są zalety stosowania SCC?

Dzięki standaryzacji i wstępnemu zatwierdzeniu, SCC gotowym narzędziem, które jest łatwe do wdrożenia. Jest to szczególnie ważne dla MŚP lub mikroprzedsiębiorców, którzy mogą nie dysponować zasobami, umożliwiającymi negocjowanie indywidualnych umów z każdym ze swoich partnerów handlowych. To co odróżnia SCC od innych mechanizmów zgodności, to brak konieczności uprzedniego zatwierdzenia przed zastosowaniem, przez krajowy organ nadzorczy, a także niższe koszty, w porównaniu konkurencyjnych mechanizmów, których wdrożenie jest zazwyczaj bardziej kosztowne (np. systemy certyfikacji).

Informacje zwrotne pozyskiwane od zainteresowanych stron wskazują, że SCC w zakresie transferu danych są zdecydowanie najczęściej wykorzystywanym instrumentem transferu danych przez europejskie przedsiębiorstwa. Na przykład, zgodnie z rocznym raportem IAPP-EY dotyczącym zarządzania prywatnością w 2019 r., "najpopularniejsze tych narzędzi transferowych to w  przeważającej większości standardowe klauzule umowne, 88% respondentów tegorocznego badania wskazało SCC, jako główną metodę transgranicznego przekazywania danych [...]".

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".


„Nasi pracownicy doskonale sobie radzą, szkolenie nie jest im potrzebne"

Jesteś tego pewien?

Zapytaj o e-learning