PYTANIA I ODPOWIEDZI

W jaki sposób można zapewnić zgodność z art. 28 RODO?

ODPOWIEDŹ

Wymogi art. 28 RODO zostały włączone do Modułu 2 (przekazywanie danych przez administratora do podmiotu przetwarzającego) i Modułu 3 (przekazywanie danych między podmiotami przetwarzającymi) SCC. W przypadku zastosowania tych modułów, nie jest konieczne zawarcie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania, ponieważ moduły niniejsze mogą zapewnić zgodność zarówno z wymogami art. 28 RODO, jak i wymogami związanymi z międzynarodowym transferem danych (art. 46 RODO).

Może również wystąpić sytuacja, w której SCC dotyczące transferu danych są zbędne, ponieważ dostępny jest inny instrument, np. odbiorca danych znajduje się w kraju, wobec którego wydano decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku możliwe jest skorzystanie z SCC, aby zapewnić zgodność z art. 28 RODO.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także: