PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy przetwarzanie danych osobowych w ramach bezprzewodowych punktów dostępowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą?

ODPOWIEDŹ

W zakresie bezprzewodowych punktów dostępowych do sieci Internet dostarczanych przez samorząd gminny istnieje możliwość oparcia przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – lub ewentualnie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przy czym przez umowę w tym zakresie należy rozumieć regulamin korzystania z takiego bezprzewodowego punktu dostępowego, który powinien być dostępy w siedzibie administratora danych osobowych oraz np. na stronie internetowej.

Jednocześnie poza regulaminem niezbędne jest umieszczenie obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO np. na tablicy, tak aby każda osoba korzystająca z tego punktu mogła zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej. Nie będzie zatem konieczności oparcia tego rodzaju przetwarzania danych osobowych na zgodzie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>