PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy Komisja Europejska oceni po jakimś czasie, jak nowe SCC działają w praktyce?

Artykuł 97 RODO nakłada na Komisję obowiązek przeprowadzania przeglądu procesu wdrażania RODO, co cztery lata (sprawozdanie z oceny za rok 2020 jest dostępne tutaj https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/communication-two-years-application-general-data-protection-regulation_en . Kolejny przegląd będzie miał miejsce do 2024 r. i będzie obejmował także ocenę praktycznego zastosowania SCC.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".