Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy znając datę urodzenia klienta można mu przesłać życzenia urodzinowe? Jaka będzie właściwa podstawa prawna przetwarzania w tym zakresie?

PYTANIE SZCZEGÓŁOWE

Pracuje w spółce, która zajmuje się handlem oraz jest pośrednikiem ubezpieczeniowym i finansowym. Zbieramy numer PESEL od klientów do celów ubezpieczeniowych, finansowych. Ponieważ mamy numer PESEL znana jest nam data urodzenia klienta. Czy potrzebna będzie odrębna zgoda klienta na wysłanie mu np. SMS bądź elektronicznie życzeń urodzinowych?

ODPOWIEDŹ

Wysłanie życzeń urodzinowych będzie w opisanym przypadku działaniem marketingowym. Przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru PESEL w celach zawarcia umowy ubezpieczeniowej będzie odrębnym celem przetwarzania danych niż przetwarzanie daty urodzenia w celach marketingowych.

W takim wypadku w mojej ocenie, oczywiście w świetle przepisów RODO, administrator danych może oprzeć przetwarzanie tej danej osobowej o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nie będzie konieczności odbierania zgody od osoby, której dane dotyczą na taki cel przetwarzania, ale taka podstawa prawna będzie również właściwa.

Należy jednak pamiętać o obowiązku administratora danych jakim jest spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO. Z uwagi na to, że zmienia się cel przetwarzania danych osobowych obowiązek informacyjny powinien względem klientów zostać spełniony.