PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy znając datę urodzenia klienta można mu przesłać życzenia urodzinowe? Jaka będzie właściwa podstawa prawna przetwarzania w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Wysłanie życzeń urodzinowych będzie w opisanym przypadku działaniem marketingowym. Przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru PESEL w celach zawarcia umowy ubezpieczeniowej będzie odrębnym celem przetwarzania danych niż przetwarzanie daty urodzenia w celach marketingowych.

W takim wypadku w mojej ocenie, oczywiście w świetle przepisów RODO, administrator danych może oprzeć przetwarzanie tej danej osobowej o art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nie będzie konieczności odbierania zgody od osoby, której dane dotyczą na taki cel przetwarzania, ale taka podstawa prawna będzie również właściwa.

Należy jednak pamiętać o obowiązku administratora danych jakim jest spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO. Z uwagi na to, że zmienia się cel przetwarzania danych osobowych obowiązek informacyjny powinien względem klientów zostać spełniony.

Czytaj także: