PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kto odpowiada za przesłanie ankiety bezpieczeństwa do podmiotu przetwarzającego?

ODPOWIEDŹ

To, kto wysyła ankiety, zależy od organizacji. Przykładowo, u niektórych z naszych klientów to właściciele procesów (np. dyrektor działu HR, dyrektor działu sprzedaży itp.) są odpowiedzialni za wysyłkę ankiet weryfikacyjnych do kontrahentów, którym miałyby być powierzane dane przetwarzane w danym procesie (dane pracowników, dane klientów itp.) – po uzyskaniu wypełnionej ankiety właściciele procesów przesyłają ich wyniki do nas jako IOD. Z drugiej strony często odbywa się to w ten sposób, że to IOD nadzoruje kwestie związane z zawieraniem umów powierzenia, w tym weryfikacji podmiotu przetwarzającego przed zawarciem umowy.

„(…) konieczne jest zbadanie, na czym konkretnie miałyby polegać czynności, które inspektor miałby podjąć w związku z zawieraniem umów powierzenia przetwarzania. Trzeba ustalić, czy np. inspektor nie został obarczony zadaniem sporządzenia projektu umowy i w związku z tym, czy to do niego nie należało określenie, w jaki sposób ukształtowana będzie relacja między administratorem i podmiotem przetwarzającym oraz prawa i zobowiązania stron tej umowy. Taka sytuacja powodowałaby konflikt interesów, ponieważ IOD następnie w ramach swoich ustawowych obowiązków zobowiązany byłby ocenić prawidłowość i zgodność z przepisami podjętych w tym zakresie decyzji.”

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>