Wdrożenie ISO 22301 – zarządzanie ciągłością działania BCM

Każda firma narażona jest na niespodziewane sytuacje kryzysowe. Jak skutecznie zarządzać ciągłością działania? Jak zapewnić stabilność w obliczu niespodziewanych zdarzeń, tj. awaria, pożar, czy inne sytuacje kryzysowe?

ISO 22301 to międzynarodowy standard dotyczący systemów zarządzania ciągłością działania (BCM – Business Continuity Management).

Płonące biuro - rysunek. Ludzie z panice

Efekty wdrożenia ISO 22301

Polityka i plan ciągłości działania

Metodyka przeprowadzenia analizy Business Impact Analysis

Metodyka przeprowadzenia analizy zagrożeń

Harmonogram wraz z szablonem planu testu

Plany awaryjne i procedury odtworzeniowe

Wzory komunikatów, procedura audytu wewnętrznego

Czym jest System Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (BCM)

BCMS (Business Continuity Management System, czyli System Zarządzanie Ciągłością Działania) to rozwiązanie, które pomaga firmom zidentyfikować potencjalne zagrożenia. Co więcej, wprowadza skuteczne strategie i rozwiązania, które wpływają na zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu zakłóceń oraz przestojów na kontynuowanie działalności biznesowej.

Zarządzanie Ciągłąścią Działania - schemat

Główne cele BCM w Twojej firmie to:

 • Zapewnienie ciągłości działania: Kluczowe funkcje biznesowe i procesy mogą być kontynuowane nawet w sytuacjach kryzysowych.
 • Ochrona reputacji: Im szybciej i skuteczniej zareagujesz na incydenty, które mogą mieć negatywny wpływ na reputację firmy, tym lepiej zabezpieczysz wizerunek marki.
 • Ochrona wartości: Kluczowe aktywa organizacji, takie jak informacje, technologie, zasoby ludzkie i finansowe możesz zabezpieczyć.
 • Minimalizacja strat finansowych: Przygotowanie i skuteczne wdrożenie planów reakcji na kryzys gwarantuje mniej zakłóceń w działalności.
 • Zapewnienie zgodności z przepisami: Spełnisz wymagania prawne, regulacyjne, kontraktowe oraz inne zobowiązania w zakresie ciągłości działania i reakcji na kryzys.

Kto powinien wdrożyć certyfikację ISO 22301?

Duże korporacje: Dla wielu firm, które mają skomplikowaną strukturę operacyjną i są narażone na różnorodne ryzyka, wdrożenie ISO 22301 może być kluczowe dla zapewnienia ciągłości działania i ochrony reputacji.

Organizacje publiczne: Władze publiczne, które dostarczają kluczowe usługi dla społeczeństwa, takie jak dostawy wody, energia czy usługi zdrowotne, powinny rozważyć wdrożenie tej normy, aby zapewnić ciągłość świadczenia tych usług w sytuacjach kryzysowych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa: Nawet jeśli organizacja jest mniejsza, zakłócenia w działalności mogą mieć poważne konsekwencje. Wdrożenie ISO 22301 może pomóc w identyfikacji potencjalnych zagrożeń i przygotowaniu odpowiednich strategii reagowania.

Organizacje działające w sektorach o wysokim ryzyku: Firmy działające w sektorach takich jak finanse, telekomunikacja, transport czy energetyka, gdzie problemy mogą mieć poważne konsekwencje dla społeczeństwa, powinny rozważyć wdrożenie tej normy.

Organizacje działające globalnie: Firmy o rozproszonych operacjach na całym świecie mogą być narażone na szereg zagrożeń, takich jak klęski żywiołowe, konflikty polityczne czy przerwy w dostawach. Wdrożenie ISO 22301 może pomóc w zarządzaniu tymi ryzykami.

Dostawcy kluczowych usług lub produktów: Jeśli twoja firma dostarcza produkty, lub usługi, które są kluczowe dla działania innych organizacji (np. dostawcy IT czy producenci komponentów), wdrożenie ISO 22301 może być wymagane lub zalecane przez twoich klientów.

Oczekuj najlepszego, ale przygotuj się na najgorsze!

Jedynie oceniając możliwe do wystąpienia zagrożenia, możesz opracować skuteczny mechanizm ochronny. Z BCM, gdy dojdzie do zagrożeń nieprzewidzianych, przygotujesz strukturę organizacji do szybkiego i skutecznego reagowania. Nie czekaj – zminimalizuj negatywne skutki i szybko wznów normalną działalność.

Tomasz Ochocki - kierownik zespołu merytorycznego
Płonące biuro - rysunek. Ludzie z panice

Norma ISO 22301 pomaga w:

 • Zrozumieniu potrzeb i zobowiązań organizacji wobec klientów i innych interesariuszy
 • Identyfikacji kluczowych czynników ryzyka, które wpływają na skuteczność i ciągłość działania organizacji
 • Planowaniu, ustanowieniu, wdrożeniu i utrzymaniu systemu zarządzania ciągłością biznesu
 • Mierzeniu ogólnej zdolności organizacji do zarządzania incydentami
 • Zagwarantowaniu zgodności z dobrymi praktykami z zakresu polityki ciągłości biznesowej, która może zostać potwierdzona przez jednostkę certyfikacyjną.

Opinie klientów

Marcin Wieczorek, Lizard

Od pierwszego telefonu współpraca przebiega profesjonalnie i sprawnie. Duże zaangażowanie zespołu, doświadczenie i znajomość branży, zrozumienie problemu, słowność i terminowość - w takiej atmosferze doprowadziliśmy wspólnie do kompleksowego wdrożenia RODO w naszej firmie oraz powierzyliśmy pełnienie funkcji IOD. Z czystym sumieniem polecam współprace z ODO 24.

Marcin Wieczorek (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)

Agnieszka Karłowicz

Z ODO 24 współpracujemy od ponad roku. To dla nas rok spokojnego oddechu i poczucia bezpieczeństwa: przynajmniej w kwestii ochrony danych osobowych :-) Ludzie z ODO to profesjonaliści mówiący zrozumiałym językiem o niezrozumiałych dla zwykłego śmiertelnika sprawach. Rozumieją nie tylko swoją profesją, ale co dla nas bardzo ważne, biznes i jego wymagania. Praktyczne podejście, stała dostępność doradcza, fajne relacje - wszystko to sprawia, że mogę polecić tę Firmę.

Agnieszka Karłowicz (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)

Magdalena Buszka, Intemo SA

ODO 24 sp. z o.o. to wykwalifikowany i profesjonalny zespół ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, który pomógł naszej organizacji dostosować się do wymagań RODO. ODO 24 zapewnia nam pełne wsparcie praktyczne i merytoryczne dotyczące ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Dotychczasowe działania obejmowały przeprowadzenie audytu zgodności z RODO, przygotowanie dokumentacji oraz uruchomienie platformy e-learningowej umożliwiającej przeprowadzanie odpowiednich szkoleń.

Magdalena Buszka (Przejęcie funkcji IOD)

Wojciech Kmiecik

ODO 24 sp. z o.o. to eksperci od ochrony danych osobowych i godny naśladowania przykład szerokiego zaangażowania społecznego biznesu. Firma jest Partnerem merytorycznym Stowarzyszenia WIOSNA, wspierając nas swoją wiedzą merytoryczną w formie szkoleń, doradztwa i innych usług specjalistycznych. Spółka przeprowadziła również audyt w Stowarzyszeniu oraz zajęła się przygotowaniem wymaganej prawem dokumentacji z przedmiotowego zakresu.

Wojciech Kmiecik (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)

Sebastian Klimczyk, CH Beck

Przeprowadzone działania obejmowały między innymi kompleksowy audyt w zakresie ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji z tego obszaru oraz przeprowadzenie stosownych szkoleń. Konsultanci ODO 24 wykazali się znajomością specyfiki zagadnień ochrony danych osobowych w kontekście branży wydawniczej. Zaproponowane rozwiązania były w pełni dostosowane do potrzeb Wydawnictwa i charakteru prowadzonej działalności. Prace były realizowane terminowo i przy zachowaniu ustalonych celów.

Sebastian Klimczyk (Wdrożenie RODO, oferta kompleksowa)

Piotr Nastaj, Lumi

Lumi jest częścią Grupy Kapitałowej PGE. Oferując naszym klientom usługi o wysokiej jakości kierujemy się wartościami: Partnerstwo – Rozwój – Odpowiedzialność. Wymagamy aby nasi partnerzy i kontrahenci kierowali się podobną filozofią a swoje działanie opierali na wysokich standardach etycznych odpowiedzialnego biznesu. ODO 24 podziela naszą wizję budowania relacji opartej na partnerstwie, współpracy i zaufaniu.

Piotr Nastaj (Przejęcie funkcji IOD)

Tomasz Siwicki, GEFCO

Od kilku lat w zakresie ochrony danych osobowych współpracujemy z firmą ODO 24. Profesjonalny zespół, który sprawnie pomógł nam również dostosować się do wymagań ,,RODO’’. Korzystamy nie tylko z wiedzy ekspertów, ale też z profesjonalnie przygotowanych e-szkoleń, dzięki temu udało nam się przeszkolić w bardzo krótkim czasie kilkuset pracowników. Polecam Państwu firmę ODO 24, jako profesjonalnego partnera, dostarczającego usługi na najwyższym poziomie.

Tomasz Siwicki (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Jacek Durczak, Bioton

Z satysfakcją podkreślamy, że dotychczasowa współpraca z ODO 24 pozwala oceniać jej działalność w naszej Grupie Kapitałowej w czasie wdrażania jak też w procesie wsparcia realizacji RODO w kategoriach dobrych i bardzo dobrych. ODO 24 to Firma godna zaufania i wiarygodny partner we współpracy.

Jacek Durczak (Wdrożenie RODO, bieżące wsparcie)

Mateusz Jankowski , Konsalnet

ODO 24 jest długoletnim partnerem spółek z grupy Konsalnet w zakresie wsparcia procesów związanych z ochroną danych osobowych w naszej organizacji. Współpraca ta spełniła nasze oczekiwania, dlatego też rekomendujemy ODO 24

Mateusz Jankowski (Wdrożenie RODO, bieżące wsparcie)

Irena Wojciechowska, Bioton

Grupa Homanit współpracuje z ODO 24 sp. z o.o. od 2015 roku. ODO 24 wykazuje duże zaangażowanie we wszystkie pojawiające się zagadnienia merytoryczne. Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków zarówno podczas audytu, wdrażania procedur ODO, jak i w trakcie stałej współpracy w zakresie powierzenia ODO 24 funkcji IOD to tylko niektóre zalety prawników ODO 24. Chcielibyśmy wyrazić swoje zadowolenie z ich wyjątkowego profesjonalnego i przyjaznego kontaktu z Klientem.

Irena Wojciechowska (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Tadeusz Latała, PAN

Podczas wdrożenia konsultanci ODO 24 wykazali się wiedzą, konsekwencją w działaniu oraz aktywnym podejściem do pojawiających się trudności. Koordynatorzy projektu sprawnie godzili często rozbieżne interesy poszczególnych działów naszej organizacji. Współpraca przebiegała sprawnie i owocnie. Z satysfakcją potwierdzam profesjonalną realizację umowy, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Rekomenduję ODO 24 jako kompetentnego i rzetelnego partnera.

Tadeusz Latała (Wdrożenie ISO 27001)

Andrzej Antoń, PCK

Szkolenia zostały przeprowadzone z dużą starannością a przekazana wiedza jest wykorzystywana z powodzeniem w naszym Stowarzyszeniu. Należy przy tym podkreślić duży profesjonalizm oraz wysokiej klasy materiały dydaktyczne.

Andrzej Antoń (Wdrożenie RODO, szkolenia)

Stanisław Potoczny , PGNiG

Firma ODO 24 przygotowała i przeprowadziła szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji w systemie e-learningu. Opracowane na podstawie regulacji obowiązujących w PGNiG.

Wojciech Kmiecik (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Piotr Buczkowski, TNT

Audyt został przeprowadzony w sposób profesjonalny, przez wykwalifikowanych, niezależnych audytorów, z dochowaniem najwyższej staranności. Z audytu został sporządzony rzetelny raport zawierający omówienie wyników audytu, podsumowanie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, praktyczne rekomendacje i zalecania. w zawiązku z powyższym polecamy firmę ODO 24.

Piotr Buczkowski (Audyt zgodności z RODO)

Wdrożenie ISO 22301 – pytania i odpowiedzi

- + Co wchodzi w skład wdrożenia ISO 22301 (BCM)?

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCM) opartego na standardzie ISO 22301 obejmuje szereg etapów i działań, które mają na celu zapewnienie organizacji zdolności do reagowania i adaptacji w przypadku zakłóceń. Oto główne składniki wdrożenia BCM:
 • Zrozumienie kontekstu organizacji: Zidentyfikuj interesariuszy, zrozum wymagania i określ zakres BCM.
 • Zaangażowanie kierownictwa: Kierownictwo musi być zaangażowane w proces, zapewniając odpowiednie zasoby i wsparcie.
 • Ocena ryzyka: Zidentyfikuj i ocen potencjalne zagrożenia oraz ich wpływ na działalność organizacji.
 • Ocena wpływu na działalność (BIA): Analiza, która pomaga zrozumieć, jakie procesy są kluczowe dla działalności i jakie mogą być skutki ich przerwania.
 • Strategia ciągłości działania: Opracuj strategie, które pozwolą organizacji kontynuować działalność lub szybko ją przywrócić po zakłóceniu.
 • Opracowanie planów ciągłości działania: Tworzenie konkretnych planów, które opisują, co należy zrobić w przypadku zakłócenia.
 • Szkolenie i świadomość: Upewnij się, że pracownicy są świadomi planów ciągłości działania i wiedzą, jakie kroki podjąć w przypadku zakłócenia.
 • Komunikacja: Określ, jak komunikować się z interesariuszami w przypadku zakłócenia.
 • Testowanie i przegląd: Regularnie testuj i przeglądaj plany ciągłości działania, aby upewnić się, że są one skuteczne.
 • Dokumentacja: Utrzymuj odpowiednią dokumentację dotyczącą wszystkich aspektów BCM, w tym polityki, procedur, planów i zapisów.
 • Zasoby: Zapewnij odpowiednie zasoby (ludzkie, techniczne, finansowe) niezbędne do utrzymania i testowania BCM.
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego: Regularne audyty wewnętrzne pomagają zidentyfikować obszary do poprawy.
 • Przegląd przez kierownictwo: Kierownictwo powinno regularnie przeglądać skuteczność BCM i podejmować decyzje dotyczące jego doskonalenia.
 • Certyfikacja: Jeśli organizacja chce uzyskać certyfikat ISO 22301, konieczne będzie przeprowadzenie audytu przez niezależną stronę trzecią.

- + Dla kogo przeznaczony jest ISO 22301 (BCM)?

 • Przedsiębiorstwa w sektorach krytycznych: Banki, placówki służby zdrowia, energetyka czy telekomunikacja – sektory, w których przerwa w działalności może mieć poważne konsekwencje dla społeczeństwa.
 • Organizacje o globalnym zasięgu: Firmy, które działają na wielu rynkach i są zależne od skomplikowanej sieci dostawców.
 • Przedsiębiorstwa w środowiskach o wysokim ryzyku: Firmy narażone na klęski żywiołowe, takie jak pożary, powodzie czy trzęsienia ziemi.
 • Działający online: E-commerce, platformy świadczące usługi online czy centra danych – tam, gdzie ciągłość działania jest kluczem do utrzymania zaufania klientów.
 • Instytucje publiczne: Jednostki administracji państwowej i samorządowej, które muszą zapewnić nieprzerwane świadczenie usług dla obywateli.
 • Firmy z długim cyklem produkcji: Przedsiębiorstwa, dla których przestoje w produkcji oznaczają wielomilionowe straty.
 • Usługodawcy: Firmy oferujące usługi krytyczne, takie jak IT, logistyka czy bezpieczeństwo.
 • Firmy o dużej wartości marki: Dla których każdy incydent może oznaczać utratę reputacji w oczach klientów i partnerów biznesowych.

Jeśli Twoja organizacja zalicza się do któregokolwiek z powyższych punktów lub po prostu chcesz być pewien, że w przypadku nieprzewidzianych okoliczności jesteś dobrze przygotowany - system zarządzania ciągłością działania zgodnie z ISO 22301 jest dla Ciebie!

- + Jak rozpoznać, że ISO 22301 (BCM) jest dobrze wdrożone?

 • Dokumentacja: Wszystkie wymagane procedury, polityki i instrukcje są odpowiednio udokumentowane i zaktualizowane.
 • Szkolenia pracowników: Personel jest regularnie szkolony w zakresie ciągłości działania, a jego wiedza jest regularnie testowana.
 • Analiza ryzyka: Systematycznie przeprowadzane są analizy ryzyka, identyfikujące potencjalne zagrożenia i ich wpływ na działalność organizacji.
 • Strategie i środki zaradcze: Zdefiniowane są strategie i środki zaradcze, które odpowiadają zidentyfikowanym ryzykom.
 • Regularne testy i ćwiczenia: Przeprowadzane są regularne testy i symulacje awarii, by sprawdzić skuteczność planów i przygotowanie personelu.
 • Komunikacja: Istnieje jasny plan komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej na wypadek awarii.
 • Ciągłe doskonalenie: System jest regularnie przeglądany i aktualizowany w oparciu o wnioski z testów, ćwiczeń oraz zmian w środowisku biznesowym.
 • Zaangażowanie kierownictwa: Kierownictwo jest zaangażowane w proces zarządzania ciągłością działania i aktywnie wspiera jego wdrożenie.
 • Zgodność z normą: Przeprowadzane są regularne audyty wewnętrzne i zewnętrzne, które potwierdzają zgodność systemu z wymaganiami normy ISO 22301.
 • Odpowiednie zasoby: Organizacja zapewnia odpowiednie zasoby (ludzkie, techniczne, finansowe) do efektywnego zarządzania ciągłością działania.

- + Kto przeprowadza wdrożenie ISO 22301 (BCM)?

Wdrażanie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z ISO 22301 to złożony proces, który angażuje wiele jednostek w organizacji. Na czele tego procesu stoją zazwyczaj specjaliści ds. ciągłości działania. To oni dysponują specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym mogą kierować wdrożeniem odpowiednich strategii i procedur. Nie rzadko organizacje korzystają również z pomocy zewnętrznych konsultantów. Są to firmy doradcze oraz niezależni eksperci, którzy specjalizują się w wdrażaniu standardów ISO. Ich doświadczenie i obiektywne spojrzenie często są nieocenione w identyfikowaniu najlepszych praktyk i unikaniu potknięć.

Wewnętrznie, proces wdrażania często koordynowany jest przez zespoły projektowe. Składają się one z przedstawicieli różnych działów, którzy współpracują, by dostosować system do indywidualnych potrzeb organizacji. Działy IT odgrywają kluczową rolę, zwłaszcza jeśli chodzi o aspekty technologiczne wdrażania. Dzięki nim systemy cyfrowe są skonfigurowane w sposób umożliwiający ciągłość działania w sytuacjach kryzysowych. Dział bezpieczeństwa to kolejny kluczowy gracz w tym procesie. To oni identyfikują potencjalne zagrożenia i wprowadzają odpowiednie środki ochrony, zarówno w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, jak i informacyjnego.

Kierownictwo organizacji odgrywa również nieocenioną rolę. Ich aktywne zaangażowanie i wsparcie są niezbędne na każdym etapie wdrażania. To od nich zależy strategia, zasoby i kierunek działań. Jednak nie można zapomnieć o pracownikach. To oni, na co dzień pracując w organizacji, będą musieli stosować się do nowych procedur. Dlatego ich szkolenie, zrozumienie i zaangażowanie są kluczowe dla sukcesu całego przedsięwzięcia. Na koniec warto wspomnieć o auditorach, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. To oni przeprowadzają regularne kontrole, które mają na celu zapewnić zgodność z normą oraz wskazują obszary wymagające poprawy. W niektórych przypadkach, wdrażanie systemu może wymagać również współpracy z partnerami i dostawcami. Jeśli działalność organizacji jest ściśle powiązana z działalnością innych podmiotów, ich aktywne zaangażowanie w proces może być niezbędne do osiągnięcia pełnej ciągłości działania.

- + Jaka jest cena wdrożenia ISO 22301?

Ceny mogą być bardzo różne. Zależą one od rodzaju działalności, wielkości organizacji, zasięgu terytorialnego działalności a także od zakresu konkretnych działań. Jednoznacznie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie, gdy ustalimy podstawowe informacje, dlatego zachęcamy Cię do wysłania zapytania ofertowego.

- + Co zrobić, gdy nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie?

Skorzystaj z formularza kontaktowego i prześlij nam pytanie. Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 1-2 godzin w dni robocze.

Największą wartość stanowi zaufanie naszych klientów

Maciej Kaczmarski ODO 24
Klienci ODO 24

W czym Ci możemy pomóc?

Napisz lub zadzwoń, znajdziemy rozwiązanie

Skorzystaj z formularza

Audyt RODO - formularz ozdobnik

Administratorem przesłanych danych osobowych będzie ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane będą przetwarzane w celu przygotowania, przesłania oraz archiwizacji oferty współpracy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności

Dziękujemy!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
W międzyczasie możesz zapoznać się z referencjami od naszych klientów.

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>