RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak zgodnie z prawem przesłać mailing do klientów, jeżeli nie posiadam podstawy prawnej przetwarzania ich danych osobowych w tym celu?

ODPOWIEDŹ

Baza danych klientów tj. osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (tych osób na podstawie motywu 14 Preambuły RODO dotyczą przepisy rozporządzenia) przetwarzana jest co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Aby zmieć cel przetwarzania tych danych osobowych tj. przesłać do klientów ofertę należy w pierwszej kolejności wskazać, że zgodnie z przepisami RODO, administrator danych może przetwarzać dane osobowe w celach stosowania marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nie musi opierać przetwarzania o art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą.

Nie mniej jednak poza przepisami RODO, w naszym kraju obowiązują również inne przepisy prawa, a zwłaszcza art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne. Przepisy te wymagają uzyskania przez administratora danych zgody od osób, których dane dotyczą wyrażenia zgody na przesłanie oferty handlowej drogą mailową i/lub telefoniczną.

Chcąc zatem przesłać swoją ofertę handlową np. drogą elektroniczną administrator powinien w pierwszej kolejności przesłać do klienta prośbę o wyrażenie zgody w trybie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w ramach pierwszego kontaktu w tym celu przetwarzania należy wraz z tą prośbą przesłać tzw. obowiązek informacyjny z art. 13 RODO lub 14 RODO w zależności od źródła pochodzenia danych osobowych. Po przesłaniu prośby o wyrażenie zgody i dopiero po jej otrzymaniu będzie mógł przedstawić swoją ofertę handlową zgodnie z prawem.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>