PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co się dzieje, gdy nowa strona przystępuje do SCC? Czy istnieje obowiązek dopełnienia dodatkowych formalności?

Po przystąpieniu do SCC nowa strona wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, stosownie do swojej roli (np. podmiot przekazujący lub odbierający dane, administrator danych lub podmiot przetwarzający). Pozostałe strony mają jednocześnie odpowiednie prawa i obowiązki, w stosunku do nowej strony (np. obowiązek udzielania pomocy przy odpowiadaniu na wnioski osób, których dane dotyczą itp.)

Załączniki do SCC muszą być aktualizowane po dodaniu nowych stron. Na przykład po przystąpieniu nowych stron należy wymienić te strony oraz ich role, a w stosownych przypadkach, także odpowiednio zaktualizować opis transferów i zastosowanych środków technicznych i organizacyjnych.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".