PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co się stanie, jeżeli administrator zgłosi sprzeciw wobec zmian subprocesorów, w przypadku ogólnego upoważnienia na zaangażowanie subprocesorów?

Zgodnie z WARIANTEM 2 w klauzuli 7.7 SCC, podmiot przetwarzający musi wyraźnie poinformować administratora danych na piśmie, o wszelkich planowanych zmianach w uzgodnionym wykazie podwykonawców przetwarzania danych, przestrzegając uzgodnionego okresu powiadomienia. Jeżeli administrator sprzeciwia się planowanym zmianom, podmiot przetwarzający nie może zaangażować nowego subprocesora (lub nowych subprocesorów).

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".