RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czyli w Państwa opinii każde naruszenie obejmujące numer PESEL będzie do zgłoszenia i do zawiadomienia osoby?

ODPOWIEDŹ

Mając na względzie praktykę Prezesa UODO dotyczącą naruszeń, które obejmują numer PESEL, zdecydowanie zalecane jest zachowawcze podejście ich oceny. Oznacza to w praktyce, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie oceny naruszenia oraz potencjalnego ryzyka naruszenia prawa i wolności osób, rekomendowanym działaniem będzie zgłoszenie zdarzenia do urzędu.

W tym zakresie kluczowe jest następujące stanowisko Prezesa UODO (poradnik UODO „Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowychhttps://uodo.gov.pl/pl/134/1029 – str. 17 dokumentu):

Nie można jednak dokonywać oceny naruszenia w oderwaniu od konkretnego stanu faktycznego. Decydujący w tym miejscu będzie sam kontekst przetwarzania. Prezes UODO w przywołanym wcześniej poradniku również podaje przykład sytuacji, w której naruszenie obejmowało numer PESEL, jednak nie zachodziła konieczność notyfikacji naruszenia do organu nadzorczego:

„Pracownik administratora porzucił dokumenty kadrowe i finansowe (zawierające m.in. takie dane, jak: imię, nazwisko,  PESEL,  adres  zamieszkania,  informacje  o  wynagrodzeniach)  w  kontenerze  na  odpady.  Administrator stwierdził, że doszło do naruszenia ochrony danych.  Jednak z uwagi na: - krótki okres, jaki upłynął od zaistnienia do stwierdzenia naruszenia, - zamknięty teren zakładu pracy,-monitoring kontenerów na odpady, - podjęte natychmiastowo działania zaradcze, mimo  powagi  tego  zdarzenia,  a  w  szczególności  zakresu  i  kategorii  danych, prawdopodobieństwo zmaterializowania się szkody dla osób, których te dane dotyczą (np. posłużenia się danymi w celu wyłudzenia ubezpieczenia) ocenił jako niskie.”

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>