PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy wystawienie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu nie jest przesłanką do powierzenia?

ODPOWIEDŹ

W przypadku szkoleń, które pracodawcy zapewniają swoim pracownikom, konieczna jest każdorazowa ocena, czy firma szkoleniowa jest samodzielnym administratorem czy też podmiotem przetwarzającym – zależnie od stanu faktycznego dwie opcje są możliwe.

W przypadku gdy pracodawca jedynie wybiera szkolenie oferowane przez firmę zewnętrzną, nie wpływa w żaden sposób na jego program ani sposób realizacji, zazwyczaj firma prowadząca szkolenie będzie samodzielnym administratorem. Często to pracownicy zapisują się samodzielnie na szkolenie, tak by brak ingerencji pracodawcy nie pozostawiał wątpliwości i by nie pojawiała się konieczność zawarcia umowy powierzenia. Wystawienie certyfikatów w przypadku takiego szkolenia nie będzie przesłanką zawarcia umowy powierzenia.

W sytuacji gdy pracodawca ma wpływ na szkolenie, decyduje o jego treści i przebiegu, firma szkoleniowa jest jedynie podmiotem przetwarzającym. W takiej sytuacji, gdy m. in. pracodawca przekazuje dane pracowników biorących udział w szkoleniu, w celu wystawienia im certyfikatów, należy zawrzeć umowę powierzenia.

W umowie powierzenia pracodawca będzie administratorem, firma szkoleniowa podmiotem przetwarzającym.

Czytaj także:


"Nie potrzebujemy
żadnych narzędzi do RODO"

Jesteś tego pewien?

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>