PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jakie Standardowe Klauzule Umowne zostały przyjęte przez Komisję Europejską?

4 czerwca 2021 r. Komisja przyjęła dwa zestawy Standardowych Klauzul Umownych (SCC).

  • SCC dotyczące relacji między administratorami, a podmiotami przetwarzającymi, które spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO") oraz w art. 29 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2018/1725 (rozporządzenie o ochronie danych mające zastosowanie do instytucji, organów, urzędów i agencji UE, "EUDPR"). W związku z tym, SCC mogą być stosowane przez podmioty publiczne i prywatne, a także przez instytucje, organy, urzędy i agencje UE. W ten sposób SCC zapewniają spójne podejście do relacji między administratorami, a podmiotami przetwarzającymi - w całym EOG. Standardy SCC są dostępne tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors_en
  • SCC stanowi także narzędzie do transferu danych, tj. do spełniania wymogów RODO, w zakresie przekazywania danych osobowych do krajów spoza EOG. Niniejsze SCC, zawierają zabezpieczenia w zakresie ochrony danych, mające na celu zapewnienie, że dane osobowe korzystać będą z wysokiego poziomu ochrony, pomimo transferu poza EOG. SCC mogą być one stosowane przez podmioty przekazujące dane, bez konieczności uzyskania uprzedniego zezwolenia organu nadzorczego (na transfer danych lub zastosowanie konkretnych klauzul). Przystępując do SCC, podmioty odbierające dane danych zobowiązują się umownie, do przestrzegania szeregu środków ochrony danych. Treść SCC jest dostępna pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_pl

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".