PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jakie Standardowe Klauzule Umowne zostały przyjęte przez Komisję Europejską?

ODPOWIEDŹ

4 czerwca 2021 r. Komisja przyjęła dwa zestawy Standardowych Klauzul Umownych (SCC).

  • SCC dotyczące relacji między administratorami, a podmiotami przetwarzającymi, które spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO") oraz w art. 29 ust. 3 i 4 rozporządzenia (UE) 2018/1725 (rozporządzenie o ochronie danych mające zastosowanie do instytucji, organów, urzędów i agencji UE, "EUDPR"). W związku z tym, SCC mogą być stosowane przez podmioty publiczne i prywatne, a także przez instytucje, organy, urzędy i agencje UE. W ten sposób SCC zapewniają spójne podejście do relacji między administratorami, a podmiotami przetwarzającymi - w całym EOG. Standardy SCC są dostępne tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors_en
  • SCC stanowi także narzędzie do transferu danych, tj. do spełniania wymogów RODO, w zakresie przekazywania danych osobowych do krajów spoza EOG. Niniejsze SCC, zawierają zabezpieczenia w zakresie ochrony danych, mające na celu zapewnienie, że dane osobowe korzystać będą z wysokiego poziomu ochrony, pomimo transferu poza EOG. SCC mogą być one stosowane przez podmioty przekazujące dane, bez konieczności uzyskania uprzedniego zezwolenia organu nadzorczego (na transfer danych lub zastosowanie konkretnych klauzul). Przystępując do SCC, podmioty odbierające dane danych zobowiązują się umownie, do przestrzegania szeregu środków ochrony danych. Treść SCC jest dostępna pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_pl

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>