RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy zasadę privacy by design należy stosować także w przypadku istniejącego oprogramowania?

ODPOWIEDŹ

Tak, potwierdzam. Stanowi o tym wytyczna EROD 4/2019: „Obowiązek utrzymania, przeglądu i aktualizacji, w miarę potrzeby, operacji przetwarzania dotyczy również wcześniej istniejących systemów. Oznacza to, że dotychczasowe systemy zaprojektowane przed wejściem w życie RODO należy poddawać przeglądom i konserwacji, aby zapewnić wdrożenie środków i zabezpieczeń, które w skuteczny sposób wdrażają zasady i prawa osób, których dane dotyczą, jak określono w niniejszych wytycznych. Zakres tego obowiązku obejmuje również wszelkie procesy przetwarzania prowadzone przez podmioty przetwarzające dane. Operacje podmiotów przetwarzających powinny być poddawane regularnym przeglądom i ocenom przez administratorów w celu zapewnienia, że umożliwiają one stałą zgodność z zasadami i pozwalają administratorowi danych na wykonywanie jego obowiązków w tym zakresie.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>