PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy ubezpieczycielowi można udostępnić nagranie z monitoringu osiedlowego?

ODPOWIEDŹ

O tym, czy i komu udostępnić nagranie z monitoringu, decyduje każdorazowo administrator danych osobowych. Osoba wnioskująca o udostępnienie nagrania (lub podmiot o to wnioskujący) powinna złożyć do administratora danych osobowych wniosek o udostępnienie danych pochodzących z nagrania, podając we wniosku podstawę prawną – przepis prawa, na podstawie którego żąda takiego udostępnienia, lub ewentualnie powinna wykazać interes prawny w uzyskaniu takiego nagrania.

O tym, czy złożony wniosek rozpatrzyć pozytywnie, czy negatywnie, będzie decydował administrator danych osobowych. Należy mieć jednak na uwadze, że jeśli na nagraniu zostały utrwalone wizerunki innych osób fizycznych niż osoba, na której żądanie ubezpieczyciel prowadzi postępowanie, to administrator danych osobowych nie powinien udostępniać danych tych osób. Oznacza to, że tylko w sytuacji, kiedy istnieje techniczna możliwość udostępnienia nagrania, na którym wizerunek pozostałych osób zostanie zanonimizowany, administrator danych może rozważyć taką ewentualność.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>