RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy udostępnienie zdjęć osoby trzeciej na portalu społecznościowym jest naruszeniem RODO?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z motywem 18 Preambuły RODO przepisy rozporządzania nie mają zastosowania do osoby fizycznej w ramach działalności czysto osobistej lub domowej, czyli bez związku z działalnością zawodową lub handlową. Działalność osobista lub domowa może polegać m.in. na korespondencji i przechowywaniu adresów, podtrzymywaniu więzi społecznych oraz działalności internetowej podejmowanej w ramach takiej działalności.

Przenosząc powyższe na grunt zadanego pytania osoba, która udostępniła zdjęcie osoby trzeciej w ramach swojej działalności zawodowej lub handlowej będzie mogła być uznana za administratora danych osobowych. Uznając, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych osoba, której zdjęcie zostało udostępnione bez podstawy prawnej będzie mogła bądź to skierować skargę do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w trybie art. 77 ust. 1 RODO lub też żądać odszkodowania na podstawie art. 82 ust. 1 RODO, jeśli w wyniku naruszenia przepisów rozporządzenia, osoba ta poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową.

Jeśli jednak osoba udostępniająca zdjęcie na portalu społecznościowym działała w celach osobistych i nie można będzie jej uznać za administratora danych osobowych wówczas przysługiwać będzie prawo do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego - o ochronę dóbr osobistych z art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>