PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy wymagana jest zgoda osoby, której dane dotyczą na udostępnienie jej danych osobowych innemu administratorowi danych?

ODPOWIEDŹ

Kwestia udostępnienia danych osobowych osoby fizycznej przez jednego administratora danych osobowych innemu pozostaje niezależna od wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą. Administrator danych osobowych, jeśli otrzyma wniosek o udostępnienie mu danych osobowych osoby fizycznej wraz z podaną podstawą prawną takiego udostępnienia danych jest uprawniony do przekazania danych osobowych innemu niezależnemu administratorowi bez względu na zgodę lub jej brak osoby, której dane dotyczą. Administrator danych nie ma również obowiązku, aby taką zgodę uzyskiwać od osoby, której dane dotyczą. Żaden przepis prawa tj. RODO lub prawa krajowego nie nakłada takiego obowiązku na administratora danych.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>