PYTANIA I ODPOWIEDZI

Skąd mogę uzyskać informację, że moje dane są przekazywane poza Europę na podstawie SCC?

Informacja o przekazaniu Twoich danych poza EOG powinna być przekazana przez podmiot przekazujący dane. Artykuły 13 i 14 RODO zobowiązują podmioty przekazujące dany, aby informowały osobę, której dane dotyczą, o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG. W przypadku zastosowania klauzul SCC, należy również o tym poinformować osobę i wyjaśnić, w jaki sposób można uzyskać kopię  niniejszych klauzul.

W przypadku zastosowania SCC, podmiot odbierający dane funkcjonujący poza EOG może być również zobowiązany, do przekazania osobom pewnych informacji (np. swoich danych kontaktowych, kategorii danych osobowych, które przetwarza, oraz odbiorców, którym dane mogą być udostępniane - zob. Moduł 1, klauzula 8.2(a) SCC). Sytuacja taka ma miejsce, gdy podmiot odbierający dane będzie wykorzystywał otrzymane dane do własnych celów (tj. celów innych niż te, dla których dane były przetwarzane przez podmiot przekazujący dane).

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".