PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaki status posiada Społeczna Komisja Mieszkaniowa?

ODPOWIEDŹ

Społeczna komisja mieszkaniowa nie będzie stanowiła niezależnego administratora danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO. Społeczna komisja mieszkaniowa to zespół/organ opiniodawczy i/lub doradczy wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nie stanowi ona niezależnego administratora danych samodzielnie ustalającego cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W tym wypadku Komisję należy traktować jak organ, który pełni tzw. kontrolę społeczną. Członkowie komisji ze względu na to, że są powoływani przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta powinni posiadać upoważnienie nadane przez te osoby do przetwarzania danych osobowych oraz powinno zostać od nich odebrane oświadczenie o zachowaniu w poufności/tajemnicy zarówno w zakresie ujawnionych im danych osobowych jak i w zakresie wszelkich innych informacji, do których będą mieli dostęp w ramach rozpatrywania wniosków.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>