Nowelizacja Kodeksu pracy - pobierz bezpłatny raport

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak często należy wykonywać skan podatności zasobów informatycznych?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy.

Ja takie operacje wykonuję raz na tydzień dla pewnej klasy zasobów informatycznych. Wiele organizacji bada swoje zasoby informatyczne pod względem możliwości wystąpień podatności raz na kwartał. Ponadto dobrą praktyką jest wykonywanie  skanów podatności w przypadkach:

  • monitorowania najbardziej krytycznych usług IT (serwery, na których postawione są kluczowe usługi dla organizacji),
  • wdrożenie nowego oprogramowania/usługi webowej (przed wdrożeniem produkcyjnym),
  • rozwoju istniejących aplikacji/oprogramowania o nowe funkcjonalności (przed wdrożeniem produkcyjnym),
  • wdrożenie/dodanie nowej usługi/narzędzia/sprzętu do użytku np. serwer, stacja robocza, urządzenie sieciowe (np. router).
  • doraźnie w przypadku audytu lub podejrzenia.

 

Warto pamiętać, że to, co dzisiaj nie jest podatne, jutro już może takie być!