PYTANIA I ODPOWIEDZI

W jakiej formie należy prowadzić rejestr naruszeń ? Czy jest jakiś wzór takiego rejestru?

ODPOWIEDŹ

Art. 33 ust. 5 RODO, który stanowi o wymogu dokumentowania naruszeń ochrony danych, nie wskazuje szczególnej formy, w jakiej rejestr naruszeń ma być prowadzony. Najbardziej praktycznym rozwiązaniem – zdaniem autora – pozostaje prowadzenie rejestru w formie elektronicznej w taki sposób, który umożliwi łatwą aktualizację dokumentu oraz ewentualne jego przesłanie/ wydrukowanie przedstawicielom organu nadzorczego.

Odnośnie do zakresu rejestru, wskazówki znajdziemy w wytycznych Grupy Roboczej w art. 29 nr WP 250 (https://www.uodo.gov.pl/pl/10/12).

Zgodnie z nimi: „Chociaż administrator określa metody i strukturę dokumentowania naruszeń, we wszystkich przypadkach należy uwzględnić określone kluczowe elementy zapisywanych informacji. Zgodnie z art. 33 ust. 5 administrator jest zobowiązany do rejestrowania szczegółowych informacji na temat naruszenia, które obejmują jego przyczyny, przebieg wydarzeń oraz zakres danych osobowych, których dotyczyło naruszenie. Powinny one obejmować również skutki i konsekwencje naruszenia, uwzględniając działania zaradcze podjęte przez administratora.” Pomocne może być również umieszczenie w rejestrze informacji, czy określone zdarzenie zostało zgłoszone do organu nadzorczego oraz podmiotów danych.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>