PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak w praktyce działa klauzula dokująca? Czy istnieją jakieś wymogi formalne dotyczące przystąpienia nowych stron do umowy?

Jedna lub kilka nowych stron może przystąpić do SCC za zgodą wszystkich dotychczasowych stron SCC. SCC nie określa wymogów formalnych takiej zgody, przy czym zgoda powinna być wyrażona z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa krajowego. Na przykład, o ile zezwala na to obowiązujące prawo, jedna strona może zostać upoważniona przez pozostałe strony, do wyrażania zgody na przystąpienie nowego podmiotu do SCC. Po uzyskaniu takiej zgody, nowa strona będzie musiała uzupełnić załączniki i podpisać SCC wraz załącznikiem. Zmiana tylko umowy głównej, której załącznikiem jest SCC, polegająca na dodaniu nowych stron do umowy głównej, nie jest wystarczająca do przystąpienia nowych stron do SCC.

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".