RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kto powinien robić DPIA?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 RODO administrator odpowiada za przeprowadzeni DPIA. IOD powinien być konsultowany przez administratora. Grupa Robocza art. 29 zwraca uwagę, że konsultacja powinna obejmować poniższe kwestie:

  • konieczność przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych;
  • metodę, jaką należy zastosować przy przeprowadzaniu oceny skutków dla ochrony danych;
  • ustalenie, czy ocena skutków dla ochrony danych powinna zostać przeprowadzona wewnątrz przedsiębiorstwa, czy też zlecona podmiotowi zewnętrznemu;
  • ustalenia, jakie gwarancje (uwzględniając środki techniczne i organizacyjne) należy zastosować w celu ograniczenia wszelkiego rodzaju zagrożeń dla praw i interesów osób, których dane dotyczą;
  • ustalenie, czy ocena skutków dla ochrony danych została przeprowadzona w prawidłowy sposób i czy jej wyniki (wnioski dotyczące tego, czy należy kontynuować przetwarzanie danych, oraz tego, jakie zabezpieczenia należy zastosować) są zgodne z przepisami RODO.

W praktyce IOD jako najbardziej (bądź jedna z najbardziej) kompetentnych osób w organizacji będzie miał kluczową rolą w przeprowadzeniu DPIA, która może polegać na byciu przewodnikiem lub pomagać w przeprowadzeniu DPIA. Umowa z IOD powinna jasno określać kompetencje w tym zakresie. Należy pamiętać, że ostatecznie odpowiedzialny (rozliczalny) za przeprowadzenie DPIA może być jedynie administrator, a domyślną rolą IOD jest rola doradcza, wydawanie zaleceń i monitorowanie wyników.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>