Audyt zgodności z RODO

Audyt zgodności z RODO

Audyt w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
RODO znacząco wpływa na zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe i wymusza liczne zmiany w polityce ich ochrony.

Należyte przygotowanie organizacji do funkcjonowania w zmienionym środowisku bezpieczeństwa wymaga znajomości nowych obowiązków oraz wyznaczenia struktury i zasobów mających umożliwiać ich realizację. Nie sposób tego osiągnąć bez prawidłowego określenia sytuacji wyjściowej, czyli dokładnej inwentaryzacji posiadanych zasobów informacyjnych oraz sposobów ich przetwarzania i ochrony.

Zapytaj o ofertę

Dzięki audytowi zgodności z RODO dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania europejskiego rozporządzenia o ochronie danych oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim w pełni zgodna.

Z naszych usług w tym zakresie skorzystali m. in.:

Z naszej oferty skorzystali

W ramach audytu systemu ochrony danych osobowych zweryfikujemy m.in.:

 • czy muszą Państwo wyznaczyć inspektora ochrony danych,
 • czy muszą Państwo prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych,
 • treść stosowanych przez Państwa klauzul zgody,
 • poprawność klauzul informacyjnych i ich stopień dostosowania do rozszerzonego obowiązku informacyjnego,
 • wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z nowymi wymogami,
 • stosowane przez Państwa techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych,
 • politykę bezpieczeństwa, backupu i zarządzania uprawnieniami oraz określimy ich wpływ na poziom zabezpieczenia zbiorów danych, przetwarzanych w formie elektronicznej,
 • gotowość organizacji do stosowania przepisów w zakresie: profilowania, uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i stosowania domyślnej ochrony danych,
 • poziom zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej,
 • funkcjonujące w Państwa organizacji procedury i polityki pod kątem wytycznych RODO,
 • poziom wiedzy i świadomości Państwa pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Produkt

Po wykonanym audycie otrzymują Państwo raport. Zawiera on wyniki oceny zebranych dowodów z audytu w stosunku do przyjętych kryteriów, czyli przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Na podstawie otrzymanych wyników rekomendujemy działania korygujące, tj. czynności, które powinni Państwo podjąć, aby dostosować swoją organizację do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej.

Kodeks audytora

-

Nasze usługi

Ochrona danych osobowych

Bezpieczeństwo informacji


Wsparcie w ochronie danych osobowych