Zapraszamy do strefy RODO - prezentujemy najważniejsze zmiany i nowości Więcej

Audyt zgodności z RODO

Audyt zgodności z RODO

Audyt w zakresie spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
RODO znacząco wpływa na zakres obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe i wymusza liczne zmiany w polityce ich ochrony.

Należyte przygotowanie organizacji do funkcjonowania w zmienionym środowisku bezpieczeństwa wymaga znajomości nowych obowiązków oraz wyznaczenia struktury i zasobów mających umożliwiać ich realizację. Nie sposób tego osiągnąć bez prawidłowego określenia sytuacji wyjściowej, czyli dokładnej inwentaryzacji posiadanych zasobów informacyjnych oraz sposobów ich przetwarzania i ochrony.

Dzięki audytowi zgodności z RODO dowiedzą się Państwo, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz jakie działania powinna podjąć, aby być z nim w pełni zgodna.

Zamów ofertę

Z naszych usług w tym zakresie skorzystali m. in.:

Z naszej oferty skorzystali

W ramach audytu systemu ochrony danych osobowych zweryfikujemy m.in.:

 • czy będą Państwo musieli wyznaczyć inspektora ochrony danych,
 • czy będą Państwo musieli prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych,
 • treść stosowanych przez Państwa klauzul zgody,
 • poprawność klauzul informacyjnych i ich stopień dostosowania do rozszerzonego obowiązku informacyjnego,
 • wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z nowymi wymogami,
 • stosowane przez Państwa techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych,
 • politykę bezpieczeństwa, backupu i zarządzania uprawnieniami oraz określimy ich wpływ na poziom zabezpieczenia zbiorów danych, przetwarzanych w formie elektronicznej,
 • gotowość organizacji do stosowania przepisów w zakresie: profilowania, uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i stosowania domyślnej ochrony danych,
 • poziom zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej,
 • funkcjonujące w Państwa organizacji procedury i polityki pod kątem wytycznych RODO,
 • poziom wiedzy i świadomości Państwa pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

Produkt

Po wykonanym audycie otrzymują Państwo raport. Zawiera on wyniki oceny zebranych dowodów z audytu w stosunku do przyjętych kryteriów, czyli przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Na podstawie otrzymanych wyników rekomendujemy działania korygujące, tj. czynności, które powinni Państwo podjąć, aby dostosować swoją organizację do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej.

GRATIS - Harmonogram dostosowania organizacji do RODO

Po przeprowadzonym audycie przygotujemy dedykowany dla Państwa organizacji harmonogram dostosowania do spełnienia wymogów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy ogólny zarys harmonogramu:

 • Organizacja procesu wdrożenia wymogów RODO.
  Wskazanie najwyższemu kierownictwu celów realizowanego projektu oraz określenie metodyki jego realizacji.
 • Analiza możliwości funkcjonowania grupy przedsiębiorstw w ramach „współadministratora”.
  Wskazanie elementów niezbędnych do przeprowadzenia oceny korzyści płynących z funkcjonowania różnych organizacji w ramach jednej grupy przedsiębiorstw (grupy kapitałowej).
 • Dostosowanie funkcjonujących procesów przetwarzania danych.
  Przedstawienie koncepcji dostosowania systemu ochrony danych osobowych, począwszy od identyfikacji procesów, poprzez analizę ryzyka, aż po wskazanie proponowanej konstrukcji dokumentacji zgodnej z RODO.
 • Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
  Wykaz proponowanych procedur, jakie powinna wdrożyć organizacja.
 • Szkolenie pracowników.
  Aby zabezpieczenia organizacyjne funkcjonowały prawidłowo, należy przeszkolić personel przetwarzający dane osobowe.
 • Sprawdzenie funkcjonujących procedur.
  Ostateczne, podsumowujące podjęte działania sprawdzenie stopnia dostosowania organizacji do wymogów RODO.Strefa RODO


Nasze usługi

Zapraszamy do lektury naszego bloga

Kodeks audytora