PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy treść SCC może zostać zmieniona?

Treść SCC nie może być zmieniana, z wyjątkiem (i) wyboru modułów i/lub konkretnych alternatywnych opcji przedstawionych w treści, (ii) uzupełnienia tekstu w razie potrzeby (zasygnalizowanej nawiasami kwadratowymi), np. wskazania właściwego sądu lub organu nadzorczego oraz określenia terminów, (iii) wypełnienia załączników lub (iv) wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń zwiększających poziom ochrony danych. Powyższych zmian nie uważa się niedozwoloną zmianę treści zasadniczej SCC.

Uwaga dla administratorów i podmiotów przetwarzających: jeśli strony zmienią treść SCC (poza zmianami, o których mowa poniżej), nie mogą one polegać na pewności prawnej oferowanej przez akt prawny UE.

W treści SCC strony muszą dokonać niezbędnych zmian, wybierając jedną z dwóch opcji, dotyczących:

  • zgodności z RODO lub zgodności z EUDPR;
  • zastosowania uprzedniego i szczególnego upoważnienia subprocesora(-ów) lub ogólnego pisemnego upoważnienia do dalszego powierzenia danych subprocesorowi(-om).

Uwaga w przypadku transferu danych: jeśli strony zmienią treść SCC (tj. poza wyborem odpowiednich modułów i/lub opcji oraz wypełnieniem informacji w nawiasach kwadratowych i wypełnieniem załączników), zmodyfikowane klauzule nie mogą już być wykorzystywane, jako podstawa do transferu danych do państw trzecich, chyba że zostaną zatwierdzone przez krajowy organ nadzorczy jako "klauzule ad hoc" (zgodnie z art. 46 ust. 3 lit. a) RODO).

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".