PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy treść SCC może zostać zmieniona?

ODPOWIEDŹ

Treść SCC nie może być zmieniana, z wyjątkiem (i) wyboru modułów i/lub konkretnych alternatywnych opcji przedstawionych w treści, (ii) uzupełnienia tekstu w razie potrzeby (zasygnalizowanej nawiasami kwadratowymi), np. wskazania właściwego sądu lub organu nadzorczego oraz określenia terminów, (iii) wypełnienia załączników lub (iv) wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń zwiększających poziom ochrony danych. Powyższych zmian nie uważa się niedozwoloną zmianę treści zasadniczej SCC.

Uwaga dla administratorów i podmiotów przetwarzających: jeśli strony zmienią treść SCC (poza zmianami, o których mowa poniżej), nie mogą one polegać na pewności prawnej oferowanej przez akt prawny UE.

W treści SCC strony muszą dokonać niezbędnych zmian, wybierając jedną z dwóch opcji, dotyczących:

  • zgodności z RODO lub zgodności z EUDPR;
  • zastosowania uprzedniego i szczególnego upoważnienia subprocesora(-ów) lub ogólnego pisemnego upoważnienia do dalszego powierzenia danych subprocesorowi(-om).

Uwaga w przypadku transferu danych: jeśli strony zmienią treść SCC (tj. poza wyborem odpowiednich modułów i/lub opcji oraz wypełnieniem informacji w nawiasach kwadratowych i wypełnieniem załączników), zmodyfikowane klauzule nie mogą już być wykorzystywane, jako podstawa do transferu danych do państw trzecich, chyba że zostaną zatwierdzone przez krajowy organ nadzorczy jako "klauzule ad hoc" (zgodnie z art. 46 ust. 3 lit. a) RODO).

Powyższa odpowiedź pochodzi z oficjalnego dokumentu Komisji Europejskiej.
Mogą się Państwo z nim zapoznać pod adresem: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/questions_answers_on_sccs_en.pdf
Na naszym blogu zamiesiliśmy jego tłumaczenie: "Standardowe klauzule umowne (SCC) – pytania i odpowiedzi".

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>