RODO: PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy jednostka administracji publicznej może na podstawie art. 35 ust. 10 RODO nie przeprowadzać oceny skutków dla ochrony danych osobowych dla procesów przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. c RODO?

ODPOWIEDŹ

JJednostka administracji publicznej może nie przeprowadzać oceny skutków dla ochrony danych osobowych na podstawie art. 35 ust. 10 RODO dla operacji przetwarzania, które nie zostały wymienione wprost w komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony. Taki komunikat został wydany na podstawie art. 54 ustawy o ochronie danych osobowych. Jest on dostępny pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/123/212 (dostęp: 19 sierpnia 2019 r.). Ogłoszony wykaz zawiera 9 kategorii rodzajów przetwarzania, dla których obowiązkowe będzie dokonanie oceny skutków dla ochrony danych. Zatem dla wymienionych tam rodzajów operacji przetwarzania należy obowiązkowo przeprowadzić DPIA, a w pozostałym zakresie administrator danych może rozważyć nieprzeprowadzanie oceny na podstawie dyspozycji art. 35 ust. 10 RODO.

Czytaj także:


Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>