Dlaczego klienci wybierają nas?

Sebastian Klimczyk, Beck
Sebastian Klimczyk (Wdrożenie RODO, oferta kompleksowa)

Firma ODO 24 wspierała Wydawnictwo C.H.Beck we wdrożeniu przepisów z zakresu RODO. Przeprowadzone działania obejmowały między innymi kompleksowy audyt w zakresie ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji z tego obszaru oraz przeprowadzenie stosownych szkoleń. Konsultanci ODO 24 wykazali się znajomością specyfiki zagadnień ochrony danych osobowych w kontekście branży wydawniczej. Zaproponowane rozwiązania były w pełni dostosowane do potrzeb Wydawnictwa i charakteru prowadzonej działalności. Współpracę cechował wysoki poziom zaangażowania ze strony ODO 24, prace były realizowane terminowo i przy zachowaniu ustalonych celów. Wydawnictwo C.H.Beck kontynuuje współpracę z ODO 24 w ramach stałej, kompleksowej obsługi. Polecamy usługi ODO 24 jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Piotr Nastaj, Logo Lumi
Piotr Nastaj (Przejęcie funkcji IOD)

Lumi jest częścią Grupy Kapitałowej PGE. Oferując naszym klientom usługi o wysokiej jakości kierujemy się wartościami: Partnerstwo – Rozwój – Odpowiedzialność. Wymagamy aby nasi partnerzy i kontrahenci kierowali się podobną filozofią a swoje działanie opierali na wysokich standardach etycznych odpowiedzialnego biznesu. ODO 24 podziela naszą wizję budowania relacji opartej na partnerstwie, współpracy i zaufaniu. Powierzając sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych konsultantom ODO 24 mamy świadomość, że dane osobowe naszych klientów pozostają bezpieczne. Profesjonalizm i zaangażowanie naszego partnera to cechy wymagające rekomendacji

Tomasz Siwicki, Gefco
Tomasz Siwicki (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Od kilku lat w zakresie ochrony danych osobowych współpracujemy z firmą ODO 24. Profesjonalny zespół, który sprawnie pomógł nam również dostosować się do wymagań ,,RODO’’. Korzystamy nie tylko z wiedzy ekspertów, ale też z profesjonalnie przygotowanych e-szkoleń, dzięki temu udało nam się przeszkolić w bardzo krótkim czasie kilkuset pracowników. Polecam Państwu firmę ODO 24, jako profesjonalnego partnera, dostarczającego usługi na najwyższym poziomie.

Jacek Durczak , Bioton
Jacek Durczak (Wdrożenie RODO, bieżące wsparcie)

Z satysfakcją podkreślamy, że dotychczasowa współpraca z ODO 24 pozwala oceniać jej działalność w naszej Grupie Kapitałowej w czasie wdrażania jak też w procesie wsparcia realizacji RODO w kategoriach dobrych i bardzo dobrych. ODO 24 to Firma godna zaufania i wiarygodny partner we współpracy. Przedstawione w ofercie ODO 24 warunki w pełni zaimplementowano na etapie przygotowania jak i w praktycznym działaniu. Wdrożenie i później wsparcie przy realizacji prawa dotyczącego ochrony danych osobowych były i są świadczone na wysokim profesjonalnym poziomie i jak dotychczas bez zastrzeżeń. Zaproponowana przez ODO 24 metodologia wdrożenia, a później koncepcja praktycznej realizacji przygotowanej Polityki ochrony danych osobowych okazały się optymalnym rozwiązaniem dla naszych Spółek. Przekazana nam dokumentacja ochrony danych osobowych tak formalno-prawna jak i z zakresu IT została opracowana na wysokim merytorycznym poziomie. Delegowani pracownicy ODO 24 z dużym zaangażowaniem i niezwykłą sumiennością wdrażali RODO w BIOTONIE, a przygotowywane oceny, opinie i wykładnie w ramach wsparcia były przygotowywane profesjonalnie i na czas.

Na wysoki poziom wykonywanych usług wpływ miała praca wszystkich osób funkcyjnych zaangażowanych w projekt ODO 24 współpracujących z BIOTON. Systematyczne kontakty pracowników merytorycznych ODO 24 z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwa w BIOTON - w ramach dalszej współpracy - przyczyniają się do wprowadzania rozwiązań usprawniających działania w zakresie ochrony danych osobowych. Uwzględniając nasze doświadczenia we współpracy z ODO 24 możemy odpowiedzialnie zarekomendować jej usługi innym podmiotom

Mateusz Jankowski, Konsalnet
Mateusz Jankowski (Wdrożenie RODO, bieżące wsparcie)

ODO 24 sp. z o.o. jest długoletnim partnerem spółek z grupy Konsalnet w zakresie wsparcia procesów związanych z ochroną danych osobowych w naszej organizacji. w latach 2017 – 2018 firma ODO 24 sp. z o.o. zrealizowała projekt związany z dostosowaniem dokumentacji spółek z grupy Konsalnet do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.

Współpraca z firmą ODO 24 sp. z o.o. spełniła nasze oczekiwania, dlatego też rekomendujemy ja wszystkim zainteresowanym podmiotom w zakresie ochrony danych osobowych.

Irena Wojciechowska , Grupa Homanit
Irena Wojciechowska (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Grupa Homanit współpracuje z ODO 24 sp. z o.o. od 2015 roku. ODO 24 wykazuje duże zaangażowanie we wszystkie pojawiające się zagadnienia merytoryczne. Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków zarówno podczas audytu, wdrażania procedur ODO, jak i w trakcie stałej współpracy w zakresie powierzenia ODO 24 funkcji IOD to tylko niektóre zalety prawników ODO 24. Chcielibyśmy wyrazić swoje zadowolenie z ich wyjątkowego profesjonalnego i przyjaznego kontaktu z Klientem. Rekomendujemy firmę ODO 24 jako rzetelnego i dbającego o wysoki standard świadczonych usług partnera.

Wojciech Kmiecik, Szlachetna Paczka
Wojciech Kmiecik (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

ODO 24 sp. z o.o. to eksperci od ochrony danych osobowych i godny naśladowania przykład szerokiego zaangażowania społecznego biznesu. Firma jest Partnerem merytorycznym Stowarzyszenia WIOSNA, wspierając nas swoją wiedzą merytoryczną w formie szkoleń, doradztwa i innych usług specjalistycznych. Spółka przeprowadziła również audyt w Stowarzyszeniu oraz zajęła się przygotowaniem wymaganej prawem dokumentacji z przedmiotowego zakresu. Ponadto ODO 24 wspiera nas finansowo, przekazując część przychodów na prowadzony przez Stowarzyszenie WIOSNA projekt SZLACHETNA PACZKA. Co więcej, firma została Inwestorem Społecznym SZLACHETNEJ PACZKI w rejonie Warszawa-Grochów. Profesjonalizm, a w szczególności kompetencje ekspertów ODO 24 pozwalają nam na zdobycie praktycznej wiedzy, która sprawia, że czujemy się spokojni o bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w naszych zbiorach.

TNT
Piotr Buczkowski (Audyt zgodności z RODO)

Audyt został przeprowadzony w sposób profesjonalny, przez wykwalifikowanych, niezależnych audytorów, z dochowaniem najwyższej staranności. Z audytu został sporządzony rzetelny raport zawierający omówienie wyników audytu, podsumowanie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, praktyczne rekomendacje i zalecania. w zawiązku z powyższym polecamy firmę ODO 24 sp. z o.o. jako rzetelnego partnera realizującego usługi audytowe na bardzo wysokim poziomie.

Magdalena Węglewska, Mazda
Magdalena Węglewska (Przejęcie funkcji ABI)

Od wielu lat konsekwentnie przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych naszych klientów jak i pracowników. Braliśmy czynny udział w tworzeniu "Kodeksu dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych klientów i potencjalnych klientów”, opracowanego wspólnie przez GIODO i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. z uwagi na złożoność i zmienność przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, jak również dynamiczny rozwój Mazdy w Polsce i coraz większą liczbę danych, które przetwarzamy, zdecydowaliśmy się przekazać funkcję ABI wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie. Na decyzję skorzystania z usług ODO 24 największy wpływ miały doświadczenie i kompetencja zespołu ekspertów, kompleksowość oferty oraz elastyczność jej dostosowania do naszej organizacji. Po roku współpracy z pełnym przekonaniem możemy polecić ODO 24 jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

PAN
Tadeusz Latała (Wdrożenie ISO 27001)

Podczas wdrożenia konsultanci ODO 24 wykazali się wiedzą, konsekwencją w działaniu oraz aktywnym podejściem do pojawiających się trudności. Koordynatorzy projektu sprawnie godzili często rozbieżne interesy poszczególnych działów naszej organizacji. Współpraca przebiegała sprawnie i owocnie. Z satysfakcją potwierdzam profesjonalną realizację umowy, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Rekomenduję ODO 24 jako kompetentnego i rzetelnego partnera.

Andrzej Antoń PCK
Andrzej Antoń (Wdrożenie RODO, szkolenia)

Firma ODO 24 przygotowała i przeprowadziła dla pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz z unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych RODO. Szkolenia zostały przeprowadzone z dużą starannością a przekazana wiedza jest wykorzystywana z powodzeniem w naszym Stowarzyszeniu. Jednocześnie firma ODO 24 udziela wparcia Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w procesie wprowadzania RODO w naszym Stowarzyszeniu. Należy przy tym podkreślić duży profesjonalizm wykładowcy prowadzącego zajęcia oraz wysokiej klasy materiały dydaktyczne z której korzystali pracownicy PCK. Możliwość dalszej współpracy oraz dostęp do strony internetowej firmy ODO 24 sprawia że wszelkie usługi tej firmy są godne polecenia.

Łukasz Wielgosz
Łukasz Wielgosz (Akredytowany kurs ABI)

W dniach 13 - 17 marca uczestniczyłem w "Kursie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji" zorganizowanym przez firmę ODO 24 sp. z o.o.
Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Dzięki wiedzy, którą przekazali mi specjaliści z ODO 24, mogę z czystym sumieniem polecić firmę, jako profesjonalną.

Sebastian Bykowski, Press Service
Sebastian Bykowski (Oferta kompleksowa)

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprawnego przeprowadzenia działań kontrolnych, dokumentacyjnych i  szkoleniowych. Dla PRESS-SERVICE Monitoring Mediów zgromadzone dane osobowe klientów, dziennikarzy i ekspertów są niezwykle istotne, dlatego tak ważne były konsultacje z ekspertami z firmy ODO 24. Wydatnie przyczyniły się one do pełnej ochrony przetwarzanych przez nas danych. Polecam Państwu tę firmę jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera, wywiązującego się z zawartych umów i powierzonych obowiązków.

Mariusz Perek
Mariusz Perek (Akredytowany kurs ABI)

W dniach 13 - 17 marca uczestniczyłem w "Kursie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji" zorganizowanym przez firmę ODO 24 sp. z o.o. Jestem pod dużym wrażeniem wysokiego poziomu merytorycznego kadry szkoleniowców oraz rozbudowanego programu. Praca na stanowisku ABI wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa ale również zagadnień informatycznych, co uwzględniło ODO 24. Godnym odnotowania jest program nauczania, który stopniowo wprowadza w coraz to bardziej zaawansowane niuanse ochrony danych osobowych. Zaczynając od podstaw prawnych a kończąc na praktycznych aspektach audytowania i pracy na dokumentach w firmie. Komplet materiałów, edytowalnych dokumentów i publikacji jakie otrzymałem ułatwią mi codzienną pracę na stanowisku ABI. Z całą pewnością mogę polecić firmę ODO 24 jako rzetelnego partnera oferującego usługi szkoleniowe na wysokim poziomie.

Adrian Dębkowski, Call Center Poland
Adrian Dębkowski (Przejęcie funkcji ABI)

Dla naszej firmy dbanie o powierzone nam dane klientów jest jednym z priorytetów. Zakres usług ODO 24 zawierający analizy, doradztwo oraz e-szkolenia dla naszych pracowników znacznie podnosi jakość i bezpieczeństwo tego obszaru. Po ponad roku współpracy mogę spokojnie rekomendować ODO 24 jako solidnego i kompetentnego partnera.

Katarzyna Kurpeta forPOST
Katarzyna Kurpeta (Przejęcie funkcji ABI)

Na decyzję podjęcia współpracy z ODO 24 miały wpływ takie czynniki jak, duże doświadczenie ekspertów oddelegowanych do współpracy z naszą firmą, elastyczne podejście do naszych potrzeb, oraz bardzo dobry stosunek jakości świadczonych usług do ceny. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy zapewnić o wysokim profesjonalizmie i staranności z  jaką wykazują eksperci współpracujący z nami w zakresie ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

TUW
Karol Rzońca (Audyt bezpieczeństwa informatycznego)

Na bazie współpracy z firmą ODO 24 sp. z o.o. podczas realizacji tego przedsięwzięcia stwierdzam, że prace zostały wykonane z najwyższą starannością, na wysokim poziomie merytorycznym, zgodnie z przyjętym harmonogramem i przy zachowaniu wszelkich ustalonych kosztów. Rekomendują firmę ODO 24 sp. z o.o. jako rzetelnego dostawcę usług z obszaru bezpieczeństwa IT, jednocześnie składając podziękowania za w pełni profesjonalną realizację zlecenia, przygotowanie szczegółowych i zrozumiałych raportów po audytowych, terminowość i elastyczność.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Katarzyna Żmudzka (e-learning)

Firma ODO 24 przygotowała dla Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. szkolenie z bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych kończące się egzaminem weryfikującym zdobytą wiedzę. w trakcie realizacji zlecenia pracownicy firmy byli w stałym kontakcie z osobami koordynującymi projekt po stronie banku i na bieżąco uwzględniali wszystkie oczekiwania oraz sugestie.

PTWM
Małgorzata Krynke (Oferta kompleksowa)

Serdecznie dziękujemy Państwa spółce za nieodpłatne kompleksowe zaprojektowanie i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą. Zarówno przeprowadzony audyt, przygotowana dokumentacja przetwarzania danych osobowych, jak i odbyte przez naszych pracowników szkolenie wydatnie przyczyniły się do dopełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jesteśmy zobowiązani, że dzięki Waszemu wsparciu możemy zapewnić wszystkim ochronę danych osobowych przetwarzanych przez nasze stowarzyszenie, na odpowiednim poziomie. Chcemy wyrazić pełen szacunek i wdzięczność dla Spółki ODO 24 za okazaną pomoc i dołączenie do grona instytucji wspierających chorych na mukowiscydozę. Dzięki uprzejmości, szlachetności i zaangażowaniu takich firm jak Państwa, jesteśmy w stanie dogłębnie realizować wszelkie działania pomocowe na rzecz naszych podopiecznych.

TOYA
Joanna Tymków (Oferta kompleksowa)

Zdecydowaliśmy się na usługi audytu, przygotowania dokumentacji ochrony danych osobowych, zgłoszenia zbiorów danych osobowych do GIODO oraz szkolenia zamknięte i e-learningowe dla pracowników z uwagi na kompleksową ofertę firmy oraz praktyczne podejście do zagadnienia ochrony danych. Usługi oraz konsultacje świadczone były na wysokim, profesjonalnym poziomie i przyczyniły się do skutecznej ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

POT
Katarzyna Grzymała (Wsparcie ABI)

ODO 24 to świetny konsultant, elastyczny i  kompetentny.  Zawsze można na  nich liczyć.  Konsultanci z ODO 24 doskonale przygotowani merytorycznie zawsze stanowią duże wsparcie ABI.  Niezawodni w kontaktach z GIODO i przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.  Pełen profesjonalizm i dostępność. z pełnym przekonaniem polecam Państwu tę firmę jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera.

MedSoft
Eryk Pietraszewski (Oferta kompleksowa)

Jako firma informatyczna oferująca oprogramowanie i hosting dla przychodni i gabinetów lekarskich przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa powierzonych danych, ponieważ są to dane wrażliwe. Wybraliśmy niezawodną i profesjonalną współpracę z ODO24 otrzymując w zamian informacje w zakresie wymagań prawnych, dokumentację i wytyczne w jaki sposób kompleksowo chronić dane osobowe naszych klientów.

PGNiG
Stanisław Potoczny (E-learning)

Firma ODO 24 przygotowała i przeprowadziła szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji w systemie e-learningu. Opracowane na podstawie regulacji obowiązujących w PGNiG szkolenie zostało przeprowadzone sprawnie i profesjonalnie, a ciekawe przykłady praktyczne uczyniły je interesującym. Podkreślam wysoką jakość merytoryczną szkolenia oraz efektywność tego rodzaju rozwiązania(e-learning). Dzięki takiej formie szkolenia bez komplikacji organizacyjnych w krótkim czasie udało się przeszkolić grupę kilkuset pracowników. Zastosowanie testu. Zastosowanie testu wielokrotnego wyboru (który kończy szkolenie) sprawiło, że nabyta wiedza została zweryfikowana i potwierdzona automatycznie generowanym przez system zaświadczeniem. z pełnym przekonaniem polecam Państwu firmę ODO 24 sp. z o.o. jako gwarantującą zaangażowanie oraz wysoką jakość usług.

Uzdrowiska Nałęczów
Paweł Pawluk (Oferta kompleksowa)

Z przyjemnością potwierdzam zrealizowanie usług audytu, przygotowania dokumentacji ochrony danych osobowych, zgłoszenia do rejestracji zbiorów danych osobowych do GIODO oraz szkolenia zamknięte jak i e-learningowe pracowników. Wspomniane usługi były przeprowadzone rzetelnie i profesjonalnie. Na uznanie zasługuje również fakt, że po zakończeniu usługi możemy liczyć na wsparcie ze strony ODO 24. Polecamy Państwu tę firmę jako solidnego i zaangażowanego Partnera, dbającego o dostarczanie wysokiej jakości usług.

CAT
Urszula Osińska-Mbow (Przejęcie funkcji ABI)

Dziękujemy firmie ODO 24 za dotychczasową współpracę i wyrażamy nadzieję na równie owocne jej kontynuowanie. Jednocześnie zapewniamy innych, potencjalnych zleceniodawców ODO 24 o profesjonalizmie i niezawodności firmy w zakresie oferowanych usług, a także o partnerskim podejściu do klienta.

Lowe Media
Agnieszka Lizon (Przejęcie funkcji ABI)

Firma ODO 24 wywiązała się bardzo dobrze z powierzonego zadania - przeprowadzenia audytu, serii szkoleń oraz procesu zgłoszenia baz danych osobowych do GIODO. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, zwłaszcza z profesjonalnego podejścia i terminowości. ODO 24 dzięki aktywnie podejmowanym działaniom oraz zaangażowaniu w proces zrozumienia naszych potrzeb spełniała się doskonale w roli wiarygodnego i kompetentnego Partnera.Miejski Zakład Wodociągów i Kanalziacji Sp. z o.o.
Kęty
Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Zawadzkie
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Tychach
Tychy
Zespół Szkół Sióstr Salezjanek
Jastrzębie-Zdrój
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1
Sosnowiec
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
Bytom
P.U. GRAFRED
Zielona Góra
INOXA Sp. zo.o
Jaworzno
CENTRALA ZBYTU WĘGLA „WĘGLOZBYT” SPÓŁKA AKCYJNA
Katowice
Kopalnia Soli Wieliczka S.A.
Wieliczka
Centrum Testowe Stawarski Maciej
Zakopane
Centrum Testowe Stawarski Maciej
Zakopane
ZETO-RZESZÓW Sp. zo.o.
Rzeszów
Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie
Terespol
Infinite Sp. z o.o.
Lublin
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
Łódź
SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Szczecin
Monika Zygmunt - Jakuć
Plewiska
Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
Warszawa
Wojskowe TBS KWATERA Sp. z o.o.
Warszawa
Centrum Usług Wspólnych - Energia i Gaz Sp. z o. o.
Warszawa
Weatherford Poland Sp. z o.o.
Warszawa
Szkoła Podstawowa Nr 70 w Łodzi
Łódź
Centrum Prawa Bankowego i Informacji
Warszawa
GEFCO Polska Sp. z o.o. /Transport drogowy towarów
Warszawa
VULCAN SP. Z O.O.
Warszawa
Express House Sp. J.
Białystok
Urząd Miejski w Karczewie
Karczew
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am Sp. z o.o.
Zakroczym
Fundacja Fundusz Rewitalizacji
Gdynia
Hrubieszowska Telewizja Kablowa
Hrubieszów
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
Warszawa
EWE energia sp. z o.o.
Międzyrzecz
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny
Warszawa
ELKABEL Szczygielski Sp. j.
Lublin
PHU INFOBIOS Andrzej Olszewski
Białystok
MANPOWERGROUP SP Z O. O.
Warszaw
MUSI Spółdzielnia Usługowa w Gdańsku
Gdańsk
Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego
Rumia
HuberNet Usługi Informatyczne Jarosław Huber
Wałcz
AGROLOK SP. Z O.O.
GOLUB-DOBRZYŃ
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Gdynia
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II
Słupsk
AMB24
Gdańsk
Prokuratura Apelacyjna w Gdańsku
Gdańsk
Zarząd Cmentarza Komunalnego
Rumia
PPHU Sonique
gdask
AGENCJA RYNKU ROLNEGO
Warszawa
Clyde Marine Recruitment Poland sp. z o.o.
Gdynia
Cronimet Sp. z o. o.
Inowrocław
Dms - Direct Marketing Services M. Jenek, T. Stankiewicz Spółka Jawna
Poznań
Miasto Poznań Centrum Inicjatyw Senioralnych
Poznań
Doradca Sławomir Kiszel
ZŁAWIEŚ WIELKA
„Homanit Polska Spółka z o. o. i Spółka” Spółka Komandytowa
Karlino
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Strzelce Krajeńskie
Instytut Odpowiedzialnego Biznesu Anna Mrozowska
Bydgoszcz
DC CENTRUM Sp. z o.o. Biuro Wsparcia Zarządzania
Poznań
Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o.o.
Krosno Odrzańskie
VIGGET SP Z O.O.-SP.K.
POZNAŃ
FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA SP. Z O.O.
Poznań
Eltel Networks S.A.
Luboń
FIRESTONE INDUSTRIAL PRODUCTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WOLSZTYN
SMAY SP Z O.O.
Kraków
Fundacja na Rzecz Chorych na SM
Tomasz Wylandowski Ekspert CRM
Kraków
Urząd Gminy Dębno
Wola Dębińska
b.a.s management Małgorzata Czaplak
Kraków
Fabryka Firanek Wisan s.a.
Skopanie
PPHU MAT-SAT TELECOM TOMASZ OLECH
Łańcut
Szkoła Podstawowa w Olszowicach
Świątniki Górne
Uzdrowisko Rabka S.A.
Rabka-Zdrój
Stowarzyszenie SIEMACHA
Kraków
Urząd Miejski Wrocław/ Gmina Wrocław
Wrocław
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Kraków
Alfavox Sp. z o. o.
Bielsko-Biała
Powszechna SKOK
Knurów
CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA S C
Jaworzno
Cen-Rat Sp. z o.o.
Bytom
ZM SILESIA SA
Katowice
MPL Technology Katowice Sp. z o.o.
Katowice
Gminna Spółdzielnia SCH
Wilamowice
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO VIS LEGIS JACEK SZNAJDER
Tarnowskie Góry
Grupacon Sp. z o.o.
Warszawa
Netmed Tomasz Miłkoś
Katowice
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O.
Gliwice
Bijas i Partnerzy Radcowie Prawni
Wrocław
UTi POLAND
Warszawa
EXPERT Hanna Bogusz
Zielonka
SICO Polska Sp. z o.o.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Warszawa
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
Włocławek
TAXUS IT Sp. z o.o.
Warszawa
Arkanus Usługi Inżynierskie Beata Pietrulewicz
Warszawa
Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.
Wołomin
Główny Inspektorat Ochrony Roslin i Nasiennictwa
Warszawa
DROSED SA
Siedlce
Sephora Polska Sp. z o.o
Warszawa
Eki Energy Sp. z o.o.
Warszawa
Agencja aktorska Skene Ewa Rączy
Warszawa
Centrum Nauki Kopernik
Warszawa
First Class SA
Warszawa
Firma Handlowo Usługowa Iwkom Iwona Piecyk
Szadek
Dom Kultury w Łomiankach
Łomianki
LTT Sp z o.o.
Warszawa
INSTAL-PROJEKT Gawłowscy, Ścierzyńscy Spółka Jawna
Nowa Wieś k. Włocławka
Zakłady Artykułów Technicznych ARTECH Sp. z o.o.
Łódź
Kasa Rolniczego Ubezpiecznia Społecznego Centrala
Warszawa
Poradnia Stomatologiczno - Protetyczna MADOX
Zgierz
Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Warszawa
Geodis
warszawa
Centrum Usług Wspólnych - Energia i Gaz Sp. z o. o.
Warszawa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Olsztyn
Paso-Trading Sp. z o.o.
Pabianice
Wojewódzki środek Ruchu Drogowego
Radom
Sokrates Odszkodowania Sp. z o.o.
Łódź
bdsklep.pl Sp. z o.o.
Warszawa
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Bychawa
VECTOR sp. z o.o.
Gdynia
Mikrokasa S.A.
Gdynia
Clyde Marine Recruitment Poland sp. z o.o.
Gdynia
HANYANG ZAS Sp. z o.o.
Elbląg
Gimnazjum Publiczne im. Zygmunta Steinborn
Stary Dzierzgoń
UCS Urszula Sklepowicz
Bartniki
Szkoła Podstawowa w Grzybnie
Kartuzy
Gimnazjum nr 1 w Kartuzach
Kartuzy
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Grudziądz
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
Gdynia
Clinica Medica Sp. z o.o.
Gdynia
DCT GDAŃSK SA
Gdańsk
SITA PÓŁNOC SP. ZO.O.
Gdańsk
SPZOZ CentrumRehabilitacji
Elbląg
Białogardzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Białogard
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile
Piła
Nadleśnictwo Tuczno
Tuczno
Nadleśnictwo Wałcz
Wałcz
Nadleśnictwo Kaczory
Kaczory
Nadleśnictwo Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji
Wałcz
SPRIT Paweł Sikora
Koszalin
Nadleśnictwo Okonek
Okonek
Nadleśnictwo Lipka
Lipka
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa
Warszawa
Nadleśnictwo Jastrowie
Jastrowie
Cotel sp. z o.o.
Wrocław
Dental Salon
Wrocław
Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu
Czarny Bór
Areszt Śledczy w Opolu
Opole
TOYA Spółka Akcyjna
Wrocław
Wallgrab.com
Trzebnica
Rafał Dudziak - bezpieczniezyc.pl
Swarzędz
medi.com Marcin Zabraniak
Wrocław
Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
Wrocław
Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.
Wrocław
Hutmen S.A.
Warszawa
Jednostka Wojskowa 1156
Poznań
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Poznań
Pitney Bowes Polska
Bielsko-Biała
Fundacja Rodzin Górniczych
Katowice
Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
Nowe Brzesko
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie
Bukowno
Zespół Szkół Samochodowych im. Gen S. Roweckiego Grota
Gliwice
Bielska Wyższa Szkoła im.J. Tyszkiewicza
Bielsko-Biała 
Gmina Głubczyce
Głubczyce
Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt SA
Katowice
Sundoor
Chorzów
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA ZIEMI RYBNICKIEJ
CZERWIONKA-LESZCZYNY
EMITER SP. Z O.O.
KATOWICE
SGP - Sorting Group Poland Sp. z o.o. Sp. K.
Łódź
Urząd Miasta Rybnika
Rybnik
Paplus International Sp z.o.o.
Siemianowice Sląskie
INSURANCE GROUP SERVICE SP. ZO.O.
Warszawa
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Warszawa
Etena.pl Rafał Tochman
Poznań
KAPS SP. z O.O.
Rzeszów
Grand Cru S.A. (debrewina.pl)
Warszawa
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH NR 2 W GDAŃSKU
Gdańsk
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Pabianice
Jednostka Wojskowa 3811
Kraków
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Nisku
Nisko
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Bydgoszczy
Bydgoszcz
Miejskie Centrum Kultury
Bełchatów
Ośrodek Sportu i Rekreacji Warszawa Śródmieście
Warszawa
OLMED K i A Lisińscy Sp. J.
Łódź
Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o.
Kutno
Miejski Zakład Gospodarki odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. z siedziba w Koninie
Konin
CENTER-MED Hurła i Wspólnicy Spółka Jawna
Rawicz
NFZ
VFS Usługi Finansowe Polska Sp. z o.o.
Warszawa
TDJ S.C.
Koszalin
DO&DO Szatkowska Sp.Jawna
Warszawa
SEZAM-ŚREM Sp.z o.o.
Śrem
NZOZ SAFMED
Pruszcz Gdański
Coats Polska Sp. z o.o.
Łódź
Immergas Polska Sp.z o. o.
Łódź
MEDANA PHARMA S.A.
Sieradz
Economicus SP. Z O.O. Usługowo-Handlowo-Produkcyjna
Katowice
KMW Engineering
Solec Kujawski
Okulistyka s.c.
Lublin
Protea AntiAging Sp. z o.o.
Warszawa
Comel - Telekomunikacja i Informatyka
Miastko
ICL Polska sp. z o.o.
Warszawa
E-PASAZ .EU Sp. z o.o.
Warszawa
Eurotel S.A.
Gdańsk
Centrum Usług Specjalistycznych Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego CEN-RAT Sp. z o.o.
Bytom
Egis Road Operation Polska Sp z o.o.
Warszawa
Pocztowa Agencja Usług Finansowych SA
Warszawa
INTEGRACYJNE CENTRUM DYDAKTYCZNO SPORTOWE W ŁOMIANKACH
ŁOMIANKI
B&D Sp.z o.o.
Bukowice
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
Lublin
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Będzin
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
Racibórz
WOLTER Paweł Kiszteliński
Konin
Spółka Wodna Łeba
Łeba
INFRARED GROUP .
Warszawa
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4217 Wojskowa Komenda Uzupełnień Kadrowych w Bielsku - Białej
Gliwice
KRAUSE Sp. z o. o
Swidnica
Krajowa Rada Sądownictwa
Warszawa
BIPROCEMWAP S.A
kraków
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera
Wejherowo
NET-COMET ADRIANNA CYGAN-GOŁĄB
BUKOWNO
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Wejherowo
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy 
Warszawa
Motivation Direct Spółka z o.o.
Warszawa
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
Puławy
Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich
Warszawa
Lisner Sp. z o.o.
Poznań
Gastromed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Lublin
ESOD Sp. z o.o. Sp. k.
Suchy Las
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Toruń
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
Gorzyce
Oddział Gospodarczy jednostka Wojskowa 4724
Kraków
ZETO Rzeszów
Rzeszów
Gimnazjum nr 8 im.Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
Gdańsk
Oreln Gaz Sp. z o.o.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie
Ostrzeszów
Angiodiabetica / Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska Michał-Goran Stanisić
Puszczykowo
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Gdańsk
Szczecińskie Centrum Świadczeń
Szczecin
Havi Logistics Sp. z o. o.
Warszawa
SZPITAL POWIATOWY IM JANA PAWŁA II W BARTOSZYCACH
Bartoszyce
Polski Związek Piłki Nożnej
Warszawa
Dom Kultury Kadr
Warszawa
Inergy Automotive Systems Poland Sp. z o.o.
Lublin
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.
GDYNIA
BIURO RAJ WASILEWSKI SP. Z O.O.
KONIN
Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Pływacki
Olsztyn
GOLPASZ SA
GOLUB-DOBRZYŃ
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
Mysłowice
Mobilus Motor Sp. z o.o.
Poznań
HYDREX DIAGNOSTICS SP ZOO SP K
Warszawa
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Strzelce Opolskie
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
Warszawa
„rayNET Polska” Sp. z o.o.
Szczecin
Spółdzielnia Mieszkaniowa Suchanino
Gdańsk
HOSTEL ATAR sp. z o.o.
wrocław
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Bolesławiec
Podohabilis Sp. z o.o.
Katowice
Jednostka Wojskowa 3811
Rząska
Miasto Poznań. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu
Poznań
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Poznań
Kasa Chorych Sp. z o.o.
Przemyśl
MPWiK S.A. we Wrocławiu
Wrocław
Miasto Poznań Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego
Poznań
Dolnośląskie Biuro Geodezji I Terenów Rolnych we Wrocławiu
Wrocław
Arche Sp. z o.o.
Warszawa
ALG TASSA SP. Z O.O.
Wrocław
WZZ Herbapol SA
Wrocław
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
Gdańsk
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Zabrze
POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA w KIELCACH RADIO KIELCE S.A.
KIELCE
Commerce Bridge Sp. z o.o.
Warszawa
MegaMed Sp. z o.o.
Bełchatów
Specjalistyczne Centrum Medyczne SA
Polanica-Zdrój
PrimaModa
Powiat Gdański w Pruszczu Gdańskim
Pruszcz Gdański
ZMM MAXPOL ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ ANDRZEJ POLAK
RZESZÓW
Wago Elwag sp. z o. o.
Wrocław
Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku
Gdańsk
Uniwersytet Opolski
Opole
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Tomaszów Maz.
Zespół Szkół Specjalnych im.ks.J.Twardowskiego
Grójec
Europaische Reiseversicherung Aktiengesellschaft Oddział W P
Gdańsk
Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa ZGODA
Biała Podlaska
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Góralska
Krzeszowice
Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie Gorcach
Boguszów Gorce
Teleinvention Sp. zo.o.
Kraków
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Janów Lubelski
Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Jaworzno
Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA
Bydgoszcz
Sky Storage Sp. z o.o.
Wrocław
STOWARZYSZENIE Hospicjum Św. Kamila
Gorzów Wlkp.
“AQUAPARK  KALISZ” sp. z o. o.
Kalisz
Uponor Infra Sp. z o.o. / KWH PIPE POLAND SP. Z O.O.
Kleszczów
Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe COM - D Sp. z o.o.
Jawor
NZOZ RUTAMED
Brzeziny
Solar Company S.A.
Poznań
KZWM Ogniochron Spółka Akcyjna
Andrychów
Babka Medica sp. zo.o. sp. k.
Warszawa
LGB Systemy Komputerowe s.c.
Katowice
Ceneo Sp. z o.o.
Wrocław
Self Internet
Oleśnica
Poltraf sp. z o. o.
Błonie
OS3 sp. z o.o.
Rybnik
Izba Skarbowa w Opolu
Opole
EKSPLOATATOR Sp. z o.o.
Straszyn
Dom Pomocy Społecznej w Mielnie
Mielno
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
Rzeszów
Agd Marktet Sp zoo
Zabrze
SwedeCenter Sp. z o.o. /grupa IKEA
Warszawa
Andrzej Niedziela Doradztwo Biznesowe
Warszawa
CEN-MED Sp. z o.o.
Bytom
Bytomskie Mieszkania
Bytom
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
Gdynia
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu
Toruń
ARION Med sp. z o. o.
Lublin
Komenda Główna Policji
Warszawa
FANDANGO J.Orłowski Sp.j.
Kraków
Polskie Centrum Opieki Sp. z o.o.
Gdynia
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Opole
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Łuków
Impel Business Solutions Sp. z o. o.
Wrocław
EAST WEST SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Warszawa
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LWÓWKU SP. Z O.O.
Lwówek
Express Finance SA
zawiercie
Silesia Plastic sp. z o.o.
Strzelin
SISMS Sp. z o.o.
Wrocław
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Warszawa
Relexus Sp. z o.o.
Poznań
Jednostka Wojskowa 4026
Gdynia
HDservices Henryk Demczuk
Lublin
OBR CTM S.A. w Gdyni
Gdynia
ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
Płock
CAPSLOOK Maciej Koziejko
Mieroszów
ALIOR BANK S.A.
Warszawa
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Sterdyń
Sterdyń
Betacom SA
Warszawa
11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Bydgoszcz
MURATOR S.A.
Warszawa
ZRE Gdańsk S.A.
Gdannsk
Jednostka Wojskowa Nr 3964 dla Inspektorat Uzbrojenia
Warszawa
INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ
Warszawa
PILE ELBUD Kraków Sp. z o.o.
Kraków
Spedil Transport
Kraków
ThyssenKrupp Energostal S.A.
Torun
Firma SUN Marian Zbigniew Nowak
Podkowa Leśna
Prokuratura Generalna
Warszawa
Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
Łódź
PSOUU KOŁO W WOLBROMIU - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
WOLBROM
MAN Accounting Center Sp. z o.o.
Poznań
Fundacja Familijny Poznań
Wrocław
Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Warszawa
PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
Szczecinek
Stralfors
Laskowice
Kopervik Ship Management Poland Sp. z o.o.
Gdańsk
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
WARSZAWA
Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
Płock
Janex International Sp. z o.o.
Warszawa
IntraCOM.pl
Katowice
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Warszawa
Kancelaria Prawna Mateusz Bąkowski
Łódź
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Nowej Soli
Nowa Sól
RWE IT Poland
Warszawa
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
Nowy Dwór Mazowiecki
Manuli Ekobal
Bielany Wrocławskie
Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy sp. k.
Audio SAT Sp. z o.o.
Poznań
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
Nysa
Work Service SA
Wrocław
Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.
Jarocin
Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny
Wrocław
ACE European Group
Warszawa
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Gdańsk
P&R Venture sp. z o.o.
Rybnik
MPL Power Elektro SP. z o.o.
Gliwice
Edyta Zunis Kancelaria Radcy Prawnego
Wrocław
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju
Gliwice
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Łódź
Drabpol Sp.j.
Mykanów
ECO Centrum Odszkodowań
Gorzów Wlkp.
Dolnet
Wrocław
Skrivanek sp z o.o.
Warszawa
PAREXEL
Warszawa
Kuratorium Oświaty w Opolu
Opole
agencja reklamy szynal i lis
wrocław
Metro Internet Sp. z o.o.
Warszawa
Zakład Logistyki Materiałowej JSW S.A.
Jastrzębie-Zdrój
Jednostka Wojskowa 2063 /Inspektorat Implementacji  Innowacyjnych Technologii Obronnych
Warszawa
MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.
Zabrze
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Chorzów
Lotos Petrobaltic Spółka Akcyjna
Gdansk
TZ SKOK sp. z o.o. SKA
Gdynia
BIURO DORADZTWA PODATKOWEGO I USŁUG RACHUNKOWYCH MIROSŁAW SZYMAŃSKI
KALISZ
WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W KATOWICACH
KATOWICE
MERITUM Arkadiusz Kucharski
Bielsko-Biała
INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII
WARSZAWA
Centrum Kultury w Lublinie
Lublin
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Skarżysko-Kamienna
Rafineria Trzebinia S.A.
Trzebinia
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Bytów
TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.
Kraków
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Pile
Piła
Studio Moderna Polska Sp. z o.o.
ESAB Polska Sp. z o.o.
Katowice
Przedsiębiorstwo Lecznicze NZOZ BHmed Sp. z o.o.
Świdnica
Jeronimo Martins Polska S.A.
Kostrzyn
KGHM ZANAM Sp z o.o.
Polkowice
MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY
WARSZAWA
Kancelaria Radcy Prawnego Marta Ziółkowska-Nasińska
Warszawa
Lowe Warsaw sp. z o.o.
Warszawa
Olsztynski Zakład Komunalny sp. z o.o.
Olsztyn
Zentis Polska Sp. z o.o.
Żelków Kolonia
LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SA
LEGNICA
Satel Sp. z o. o.
Gdańsk
Lindab Sp. z o.o.
Ożarów Mazowiecki
Urząd Gminy w Małej Wsi
Mała Wieś
Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha Sp. z o.o.
Poznań
Zespół Szkół Zawodowych im. św. Barbary
Bogatynia
Wilk Elektronik SA
Łaziska Górne
Zespól Szkół Technicznych
Pleszew
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
38-300 Gorlice
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Radomsko
Mirwit Sp. z o.o.
Chludowo
Next-Life Grzegorz Kańduła
Wrocław
Stowarzysznie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
Warszawa
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu
Poznań
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280
Warszawa
Urząd Pracy w Poznaniu ma płacić// bon szkoleniowy
Poznań
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Prudnik
Westwing Home & Living Poland Sp. z o.o.
Warszawa
Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
Ruda Śląska
Volvo Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o.
Młochów
POLFA WARSZAWA S.A.
WARSZAWA
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
Kraków
Główny Inspektorat Weterynarii
Warszawa
OPTOMER Julian Meller Zdzisław Rzetelski Sp.J.
Łódź
Instytut Faramaceutyczny
Warszawa
Osiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Gronowo Elbląskie
Prywatne Przedszkole Św. Franciszka
Kraków
Toolbox Marketing Sp. z o.o.
Warszawa
Ośrodek Kształcenia Agencji HMK s.c.
Wrocław
Hoop Polska Sp. z o.o.
Kutno
Call4You A. Marcinkowska-Kaszuba, W. Sellen sp. jawna
Poznań
Okmarit Sp. z o.o.
Sopot
Biuro Rachunkowe Inplus s.c.
Lubań
Publiczne Gimnazjum Nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu
Wałbrzych
Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
SOROBAN Sp. z o.o.
Warszawa
Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Warszawa
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
Gdańsk
Diagnosis S.A.
Białystok
MAJSTER-POL Kosińscy Sp. J.
Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej W Policach
Police
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Warszawa
Ensto Pol Sp. z o.o.
Straszyn
Esri Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Magellan S.A.
Łodź
Expander Advisors Sp. z o.ol
Warszawa
MS TFI S.A.
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
Warszawa
Consigno Sp. z o.o.
Sosnowiec
JEDNOSTKA WOJSKOWA 3711
Nowa Dęba
JW 4809 ZEGRZE
ZEGRZE
KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o.
Katowice
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Kraków
Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Warszawa
Przedsiębiorstwo AMS Sp. z o.o.
Świdnica
Steria Polska Sp. z o.o.
Katowice
Mornel s.c.
Starostwo Powiatowe w Płocku
Płock
Tarnogórskie Centrum Kultury
Tarnowskie Góry
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
Niedzica
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Warszawa
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalziacji Sp. z o.o.
Kęty
Grana Sp. z o.o.
Skawina
OFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
Warszawa
PSE S.A.// nazwa to Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Konstancin-Jeziorna
STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU PORCZYN I OKOLICY
PODDĘBICE
Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach„Wspólny Świat”
Biała Podlaska
SPÓŁDZIELNIA NOWA PRACA NIEWIDOMYCH CEPELIA
Warszawa
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
Częstochowa
MEDINCOM
Skierniewice
14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Poznań
Bank Spółdzielczy PA-CO-BANK
Pabianice
Polska Organizacja Turystyczna
Warszawa
Ozorkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Ozorków
Wood Style Sp. z o.o.
Celestynów
Street24
Pabianice
Euronet s.c. Norbert Saniewski Joanna Saniewska
Białystok
Zespół Szkoł Sportowych nr 1 im. Synów Pułku
Białystok
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku
Białystok
Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie
Wołów
Biuro Rachunkowe Calculatoris
Białystok
Biuro Rachunkowe Korekta Nowak Leszek
Wrocław
Bank Zachodni WBK
Wrocław
dokumentecologistic
Wyszkow
Wydawnictwo Penelopa Sp.z o.o.
Warszawa
IBRM Samar, Wojciech Drzewiecki, Monika Drzewiecka
Warszawa
Centrum Wspierania Biznesu Partner Sp. zo.o.
Brzeg Dolny
PCC Exol SA
Brzeg Dolny
Tensis Sp. z o.o.
Brzeg Dolny
Kodar Polska Sp. z o.o.
Wrocław
e-developer.info
Jelcz-Laskowice
Enterpress Łukasz Kik
Częstochowa
SELF Internet
Olesnica
nova gdynia
zgierz
Meditel sp z o.o.
Katowice
Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim
Krosno Odrzanskie
Komenda Wojewódzka Policji
Gorzow Wlkp
Zespół Caritas Parafii NSPJ w Starogardzie Gd.
Starogard Gd.
ZARZĄD DRÓG PWIATOWYCH WE WŁODAWIE
Włodawa
progress
Katowice
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych
Grudziądz
Europejskie Centrum Biznesu Sp. J. M. Różańska K. Karaś
Lublin
Towarzystwo Promocji i Doradztwa Kapitałowego ACONTO Sp. J. Rolbiecki
Kwidzyn
Zespół Brokerów Ubezpieczeniowych Majkowski Sp. z o.o.
Starogard Gdański
Andrzej Cieplak Kancelaria CIEPLAK.COM
Lublin
DSI Dedykowane Systemy Informatyczne Grzegorz Zaborowski
Gdynia
Medica Polska Sp. z o.o.
Gdynia
Spółka Wodna Łeba
Łeba
STBS sp. z o.o.
Nowy Sącz
Gmina Miasta Bochnia
Bochnia
Gmina Biała Podlaska
Biała Podlaska
GABI-BIS Iwona Szymaniak-Rokita Sławomir Rokita
Lublin
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
Lublin
PGLLP Nadleśnictwo Świdnica
Świdnica
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Budowlani,,
Gdańsk
Geotronics
Kraków
Podgórska Spółdzielnia OCHRONA MIENIA
Kraków
RINF ICT SP. Z O.O.
WROCŁAW
Wrocław 2012 Sp. z o.o.
Wrocław
Gmina Nysa-Gminny Zarząd Oświaty
Nysa
Viessmann Sp. z o.o.
Wrocław
AQUA-Sopot Sp. z o.o.
Sopot
Zepter International Poland Sp. z o.o.
Warszawa
Kampmann Polska Sp. z o.o
Łęczyca
DOM OPIEKI CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ IM. KS JANA SCHNEIDERA
MALCZYCE
NZOZ Multimed
Łódź
PGNIG Serwis Sp. z o.o.
Lublin
Veka Polska Sp. z o.o.
Skierniewice
ART-COM Sp. z o.o.
Jaworzno
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
Poznań
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie im. K. K. Baczyńskiego
Dzierżoniów
AHC Krotoski Cichy Sp. j.
Wysogotowo
TechniSat Digital Sp. z o.o.
Oborniki Śląskie
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Baryczy
Milicz
UNIT4 TETA S.A.
Wrocław
Antema Sp. z o.o.
Jelenia Góra
Fundacja Kłodzka Wstga Sudetów-Lokalna Grupa Działania
Lądek Zdrój
NZOZ PL Działki Leśne Sp. z o.o.
Gdynia
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzaiłania Qwsi
Ziębice
Pure Energy Polska sp. z o.o.
Wrocław
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzaiłania Kwiat Lnu
Lubawka
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór
Mysłakowice
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich
Prochowice
Bank Spółdzielczy w Przemkowie
Przemków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka
Kunice
LGD Dobra Widawa
Oleśnica
Centrex Group Sp. z o.o.
Warszawa
Biuro Brokerskie RECTUS Małgorzata Weichert - Piasecka
Poznań
PIERRE RENE SP. Z O.O.
USTKA
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SANDRY BRDY
CHOJNICE
Jeppesen Poland Sp. z o.o.
Gdańsk
BAŁTYCKI TERMINAL DROBNICOWY GDYNIA SP. Z O.O.
GDYNIA
Skorzystało już ponad 1 000 klientów
DC S.A. Grupa Computer Plus
Gdańsk
Dom Finansowy QS Sp. z o.o.
Gdańsk
Zakład Informatyki Lasów Państwowych
Raszyn
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Poznań
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.
Niedzica
Miasto i Gmina Grabów nad Prosną
Grabów nad Prosną
Triumph International (Polska) Sp. z o.o.
Warszawa
Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki
Rawa Mazowiecka
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego
Kozienice
Personnel International Poland Sp. z o.o.
Tarnowskie Góry
HUTA ŁABĘDY S.A.
GLIWICE
Gdańskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Gdańsk
AKTEO AGNIESZKA KOŃCZAL
TARNOWO PODGÓRNE
Armada Development S.A.
Bytom
MITCAR D.i P. Krasnodębski Sp. J
Warszawa
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Grodzisk Mazowiecki
Getex Sp. z o.o.
Rybnik
Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.
Polkowice
Fundacja SPEM DONARE
Licheń Stary
S.C. DORODENT Dorota Suchożebrska, Krzysztof Suchożebrski
Warszawa
Coris Lex Services Sp. z o.o.
Warszawa
Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET
Wronki
Skibiński Jerzy Jan, GALWANO
Suchy Las
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wrocław
Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
Bogatynia
Solwis Jakub Wiśniewski
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Siemianowice
Szamociński Ośrodek Kultury
Szamocin
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie
Leszno
STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.
Sopot
ASCHEM Doradztwo chemiczne
Piastów
Naftor Sp. z o.o.
Klembów
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu
Udanin
CAT LC Polska Sp.z o.o.
Duchnice
Logintrans Sp. z o.o.
Wysoka
Fiduci Finance Sp. z o.o.
LUBLIN
Centralna Biblioteka Statystyczna
Warszawa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Batory
Warszawa
Odyseja Sp. z o.o.
warszawa
ELAMED SP.ZO.O SP.K.
KATOWICE
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
Olsztyn
ComEasy Piotr Pawlak
Nałęczów
NBC Sp. z o.o.
Wrocław
Szpital Morski
Gdynia
Spółdzielnia Mieszkaniowa Suchanino
Gdańsk
Mykey Networks PHU Michał Świderek
Warszawa
Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów S.A.
Nałęczów
System 7 Security sp. z o.o.
Bielsko-Biała
Ram Hermes Sp. z o.o.
warszawa
Knauf Service Sp. z o.o.
Jaworzno
Jednostka Wojskowa 5701
WĘDRZYN
ORTHOS - Sport Centrum Ortopedii i Rehabilitacji sp. z o.o.
Wrocław
Telekomunikacja Polska S.A.
Warszawa
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczośi
Kraków
Backup Data Poland Aleksander Drobiazgiewicz
Wałbrzych
Sensis s.c.
Białystok
Straż Miejska w Bolesławcu
Bolesławiec
Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Olsztyn
De Lage Landen Leasing Polska S.A.
Warszawa
Rolls-Royce Europe
Warszadis sp. z o.o.
Warszawa
Dan Cake Polonia Sp. z o.o.
Chrzanów
Jednostka Wojskowa 5286
Krosno Odrzańskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Białystok
Agenjcja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Wrocław
Wrocławski Park Wodny S.A.
Wrocław
Konsorcjum Ochrony Kopalń Sp. z o.o.
Zabrze
Fabryka Zapałek Czechowice S.A.
Czechowice-Dziedzice
LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Warszawa
Limontech Mariusz Zelgert
Gdańsk
Miejski Zarząd Dróg
Warszawa
Powiat Stargardzki
Stargard Szczeciński
Welmax + Sp. z o.o. Sp. K.
Poznań
Blue Finance Sp. z o.o.
Sopot
INFOMAX E.MARASIK-BIELEJEC & G.BIELEJEC SP.J.
KATOWICE
Szpital Specjalistyczny MSW
Otwock
Starostwo Powiatowe w Płocku
Płock
PHU ERGOTECH Jarosław Sternal
Ostrów Wielkopolski
BIURO LOGISTYKI SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
Warszawa
Zakłady Azotowe Chorzów Spółka Akcyjna
Chorzów
ING Commercial Finance Polska S.A.
Warszawa
Warszawskie Centrum EXPO XXI
Warszawa
Taxfit Sp.z o.o. / Biuro rachunkowe
Gliwice
Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczosci
Końskie
AB Borowiec Adrian Borowiec
Wrocław
Condohotels Management Sp. z o.o.
Ostróda
Hanza Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.
Sopot
Centralne Muzeum
Łódź
P.H.U. Netcom Ryszard Urbaniak
Częstochowa
ITMEGA Marcin Wierzbicki
Warszawa
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego
Wodzisław Śląski
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
WARSZAWA
Zespół Szkół w Pasłęku
Pasłęk
B&D CONSULTING sp. z o.o.
WROCŁAW
PRESS-SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o.
Poznań
Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Syców
Zakład Wielobranżowy APOS
Suchy Las
PCC Rokita S.A.
Brzeg Dolny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Sulechów
Zespół Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalny
Nowe Brzesko
Zakład Ubezpieczeń Sopłecznych
Poznań
Jachim & Szczytowski S.C.
Lublin
Vena Art Sp. z o.o.
Lublin
Softwebo Sp. z o.o.
Warszawa
Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.
Ostrów Wielkopolski
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
NOWY TOMYŚL
Samodzileny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
Kościan
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Kraków
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Rzeszów
STLB Sp. z o.o.
Warszawa
INTERFREZ SP. Z O.O.
TARNÓW
Świat Tuszy Mariusz Jakubowski
Kraśnik
Inżynieria Personalna Sp. z o.o.
Wrocław
Jednostka Wojskowa Nr 2063
Warszawa
NZOZ Poradnia Stomatologiczna Beata Jakubcewicz, Joanna Rek s.c.
Łódź
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa
CI Games S.A.
Warszawa
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie
Kraków
mail-media Sp. z o.o.
Rybnik
Libra Beata Rak
Słomczyn
Ministerstwo Finansów
Warszawa
INLIS Grzegorz Włodarski
Nowa Ruda
NFZ Bydgoszcz
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wrocław
Polskie Centra Stomatologiczne Sp. z o.o.
Bydgoszcz
KWH PIPE POLAND SP. Z O.O.
WARSZAWA
Zespół lacówek Specjalnych przy zoz w Opolu
Opole
REMONTOWA SHIPBUILDING SPÓŁKA AKCYJNA
Gdansk
Społem Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie
Lublin
BKM Consulting
Lublin
Martinus Pracownia Inżynierska inż. Marcin Kosicki
RAKONIEWICE
Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
Knurów
Zespoł Opieki Zdrowotnej w knurowie
Knurów
ELTEL Networks SA
Poznań
Powiślaski Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
Kwidzyn
Sat-Mont-Service Jacek Mruk Krzysztof Mruk spółka jawna
Szczecin
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
Katowice
Sąd Rejonowy w Kutnie
Kutno
3D PERSONNEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wrocław
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach
Katowice
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Katowice
Kancelaria Peritus Sp. z o.o.
Agencja Ochrony Osób i Mienia OptoScan s.j. M.Bąk, A.Czaplicki
Kłodzko
Wartsila Polska Sp. z o.o.
Warszawa
Politechnika Częstochowska .
Czstochowa
GSWtech Systemy Informatyczne Paweł Gawkowski
Szczecin
Alfa-Net sp. z o.o.
Wrocław
Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Jastrzębie-Zdrój
ArtBrands Adam Wójcik
Łódź
ISPL Gab.Stomatologiczny. W. Kromołowska-Waga
Puck
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Lębork
OFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna
Warszawa
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Toruń
ALLWARE Jacek Wierzejski
Karlino
ProContact Sp. z o.o
Gdańsk
BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Warszawa