Dlaczego klienci wybierają nas?

Marcin Wieczorek,Lizard Media Software House
Marcin Wieczorek (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)

Od pierwszego telefonu współpraca przebiega profesjonalnie i sprawnie.

Duże zaangażowanie zespołu, doświadczenie i znajomość branży, zrozumienie problemu, słowność i terminowość - w takiej atmosferze doprowadziliśmy wspólnie do kompleksowego wdrożenia RODO w naszej firmie oraz powierzyliśmy pełnienie funkcji IOD. Z czystym sumieniem polecam współprace z ODO 24

Agnieszka Karłowicz, Spiżarnia
Agnieszka Karłowicz (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)

Z ODO24 współpracujemy od ponad roku. To dla nas rok spokojnego oddechu i poczucia bezpieczeństwa: przynajmniej w kwestii ochrony danych osobowych :-) Ludzie z ODO to profesjonaliści mówiący zrozumiałym językiem o niezrozumiałych dla zwykłego śmiertelnika sprawach. Rozumieją nie tylko swoją profesją, ale co dla nas bardzo ważne, biznes i jego wymagania.

Praktyczne podejście, stała dostępność doradcza, fajne relacje - wszystko to sprawia, że mogę polecić tę Firmę wszystkim, którzy chcą pracować i spać spokojnie.

Magdalena Buszka, Intemo S.A.
Magdalena Buszka (Przejęcie funkcji IOD)

ODO 24 sp. z o.o. to wykwalifikowany i profesjonalny zespół ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, który pomógł naszej organizacji dostosować się do wymagań RODO. ODO 24 zapewnia nam pełne wsparcie praktyczne i merytoryczne dotyczące ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Dotychczasowe działania obejmowały przeprowadzenie audytu zgodności z RODO, przygotowanie dokumentacji oraz uruchomienie platformy e-learningowej umożliwiającej przeprowadzanie odpowiednich szkoleń dla pracowników. Polecam firmę ODO 24 jako rzetelnego i profesjonalnego partnera świadczącego usługi na wysokim poziomie

Sebastian Klimczyk, Beck
Sebastian Klimczyk (Wdrożenie RODO, oferta kompleksowa)

Firma ODO 24 wspierała Wydawnictwo C.H.Beck we wdrożeniu przepisów z zakresu RODO. Przeprowadzone działania obejmowały między innymi kompleksowy audyt w zakresie ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji z tego obszaru oraz przeprowadzenie stosownych szkoleń. Konsultanci ODO 24 wykazali się znajomością specyfiki zagadnień ochrony danych osobowych w kontekście branży wydawniczej. Zaproponowane rozwiązania były w pełni dostosowane do potrzeb Wydawnictwa i charakteru prowadzonej działalności. Współpracę cechował wysoki poziom zaangażowania ze strony ODO 24, prace były realizowane terminowo i przy zachowaniu ustalonych celów. Wydawnictwo C.H.Beck kontynuuje współpracę z ODO 24 w ramach stałej, kompleksowej obsługi. Polecamy usługi ODO 24 jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Piotr Nastaj, Logo Lumi
Piotr Nastaj (Przejęcie funkcji IOD)

Lumi jest częścią Grupy Kapitałowej PGE. Oferując naszym klientom usługi o wysokiej jakości kierujemy się wartościami: Partnerstwo – Rozwój – Odpowiedzialność. Wymagamy aby nasi partnerzy i kontrahenci kierowali się podobną filozofią a swoje działanie opierali na wysokich standardach etycznych odpowiedzialnego biznesu. ODO 24 podziela naszą wizję budowania relacji opartej na partnerstwie, współpracy i zaufaniu. Powierzając sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych konsultantom ODO 24 mamy świadomość, że dane osobowe naszych klientów pozostają bezpieczne. Profesjonalizm i zaangażowanie naszego partnera to cechy wymagające rekomendacji

Tomasz Siwicki, Gefco
Tomasz Siwicki (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Od kilku lat w zakresie ochrony danych osobowych współpracujemy z firmą ODO 24. Profesjonalny zespół, który sprawnie pomógł nam również dostosować się do wymagań ,,RODO’’. Korzystamy nie tylko z wiedzy ekspertów, ale też z profesjonalnie przygotowanych e-szkoleń, dzięki temu udało nam się przeszkolić w bardzo krótkim czasie kilkuset pracowników. Polecam Państwu firmę ODO 24, jako profesjonalnego partnera, dostarczającego usługi na najwyższym poziomie.

Jacek Durczak , Bioton
Jacek Durczak (Wdrożenie RODO, bieżące wsparcie)

Z satysfakcją podkreślamy, że dotychczasowa współpraca z ODO 24 pozwala oceniać jej działalność w naszej Grupie Kapitałowej w czasie wdrażania jak też w procesie wsparcia realizacji RODO w kategoriach dobrych i bardzo dobrych. ODO 24 to Firma godna zaufania i wiarygodny partner we współpracy. Przedstawione w ofercie ODO 24 warunki w pełni zaimplementowano na etapie przygotowania jak i w praktycznym działaniu. Wdrożenie i później wsparcie przy realizacji prawa dotyczącego ochrony danych osobowych były i są świadczone na wysokim profesjonalnym poziomie i jak dotychczas bez zastrzeżeń. Zaproponowana przez ODO 24 metodologia wdrożenia, a później koncepcja praktycznej realizacji przygotowanej Polityki ochrony danych osobowych okazały się optymalnym rozwiązaniem dla naszych Spółek. Przekazana nam dokumentacja ochrony danych osobowych tak formalno-prawna jak i z zakresu IT została opracowana na wysokim merytorycznym poziomie. Delegowani pracownicy ODO 24 z dużym zaangażowaniem i niezwykłą sumiennością wdrażali RODO w BIOTONIE, a przygotowywane oceny, opinie i wykładnie w ramach wsparcia były przygotowywane profesjonalnie i na czas.

Na wysoki poziom wykonywanych usług wpływ miała praca wszystkich osób funkcyjnych zaangażowanych w projekt ODO 24 współpracujących z BIOTON. Systematyczne kontakty pracowników merytorycznych ODO 24 z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwa w BIOTON - w ramach dalszej współpracy - przyczyniają się do wprowadzania rozwiązań usprawniających działania w zakresie ochrony danych osobowych. Uwzględniając nasze doświadczenia we współpracy z ODO 24 możemy odpowiedzialnie zarekomendować jej usługi innym podmiotom

Mateusz Jankowski, Konsalnet
Mateusz Jankowski (Wdrożenie RODO, bieżące wsparcie)

ODO 24 sp. z o.o. jest długoletnim partnerem spółek z grupy Konsalnet w zakresie wsparcia procesów związanych z ochroną danych osobowych w naszej organizacji. w latach 2017 – 2018 firma ODO 24 sp. z o.o. zrealizowała projekt związany z dostosowaniem dokumentacji spółek z grupy Konsalnet do wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.

Współpraca z firmą ODO 24 sp. z o.o. spełniła nasze oczekiwania, dlatego też rekomendujemy ja wszystkim zainteresowanym podmiotom w zakresie ochrony danych osobowych.

Irena Wojciechowska , Grupa Homanit
Irena Wojciechowska (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Grupa Homanit współpracuje z ODO 24 sp. z o.o. od 2015 roku. ODO 24 wykazuje duże zaangażowanie we wszystkie pojawiające się zagadnienia merytoryczne. Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków zarówno podczas audytu, wdrażania procedur ODO, jak i w trakcie stałej współpracy w zakresie powierzenia ODO 24 funkcji IOD to tylko niektóre zalety prawników ODO 24. Chcielibyśmy wyrazić swoje zadowolenie z ich wyjątkowego profesjonalnego i przyjaznego kontaktu z Klientem. Rekomendujemy firmę ODO 24 jako rzetelnego i dbającego o wysoki standard świadczonych usług partnera.

Wojciech Kmiecik, Szlachetna Paczka
Wojciech Kmiecik (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

ODO 24 sp. z o.o. to eksperci od ochrony danych osobowych i godny naśladowania przykład szerokiego zaangażowania społecznego biznesu. Firma jest Partnerem merytorycznym Stowarzyszenia WIOSNA, wspierając nas swoją wiedzą merytoryczną w formie szkoleń, doradztwa i innych usług specjalistycznych. Spółka przeprowadziła również audyt w Stowarzyszeniu oraz zajęła się przygotowaniem wymaganej prawem dokumentacji z przedmiotowego zakresu. Ponadto ODO 24 wspiera nas finansowo, przekazując część przychodów na prowadzony przez Stowarzyszenie WIOSNA projekt SZLACHETNA PACZKA. Co więcej, firma została Inwestorem Społecznym SZLACHETNEJ PACZKI w rejonie Warszawa-Grochów. Profesjonalizm, a w szczególności kompetencje ekspertów ODO 24 pozwalają nam na zdobycie praktycznej wiedzy, która sprawia, że czujemy się spokojni o bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w naszych zbiorach.

TNT
Piotr Buczkowski (Audyt zgodności z RODO)

Audyt został przeprowadzony w sposób profesjonalny, przez wykwalifikowanych, niezależnych audytorów, z dochowaniem najwyższej staranności. Z audytu został sporządzony rzetelny raport zawierający omówienie wyników audytu, podsumowanie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, praktyczne rekomendacje i zalecania. w zawiązku z powyższym polecamy firmę ODO 24 sp. z o.o. jako rzetelnego partnera realizującego usługi audytowe na bardzo wysokim poziomie.

Magdalena Węglewska, Mazda
Magdalena Węglewska (Przejęcie funkcji ABI)

Od wielu lat konsekwentnie przykładamy dużą wagę do ochrony danych osobowych naszych klientów jak i pracowników. Braliśmy czynny udział w tworzeniu "Kodeksu dobrych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych klientów i potencjalnych klientów”, opracowanego wspólnie przez GIODO i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. z uwagi na złożoność i zmienność przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, jak również dynamiczny rozwój Mazdy w Polsce i coraz większą liczbę danych, które przetwarzamy, zdecydowaliśmy się przekazać funkcję ABI wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie. Na decyzję skorzystania z usług ODO 24 największy wpływ miały doświadczenie i kompetencja zespołu ekspertów, kompleksowość oferty oraz elastyczność jej dostosowania do naszej organizacji. Po roku współpracy z pełnym przekonaniem możemy polecić ODO 24 jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

PAN
Tadeusz Latała (Wdrożenie ISO 27001)

Podczas wdrożenia konsultanci ODO 24 wykazali się wiedzą, konsekwencją w działaniu oraz aktywnym podejściem do pojawiających się trudności. Koordynatorzy projektu sprawnie godzili często rozbieżne interesy poszczególnych działów naszej organizacji. Współpraca przebiegała sprawnie i owocnie. Z satysfakcją potwierdzam profesjonalną realizację umowy, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Rekomenduję ODO 24 jako kompetentnego i rzetelnego partnera.

Andrzej Antoń PCK
Andrzej Antoń (Wdrożenie RODO, szkolenia)

Firma ODO 24 przygotowała i przeprowadziła dla pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz z unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych RODO. Szkolenia zostały przeprowadzone z dużą starannością a przekazana wiedza jest wykorzystywana z powodzeniem w naszym Stowarzyszeniu. Jednocześnie firma ODO 24 udziela wparcia Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w procesie wprowadzania RODO w naszym Stowarzyszeniu. Należy przy tym podkreślić duży profesjonalizm wykładowcy prowadzącego zajęcia oraz wysokiej klasy materiały dydaktyczne z której korzystali pracownicy PCK. Możliwość dalszej współpracy oraz dostęp do strony internetowej firmy ODO 24 sprawia że wszelkie usługi tej firmy są godne polecenia.

Łukasz Wielgosz
Łukasz Wielgosz (Akredytowany kurs ABI)

W dniach 13 - 17 marca uczestniczyłem w "Kursie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji" zorganizowanym przez firmę ODO 24 sp. z o.o.
Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Dzięki wiedzy, którą przekazali mi specjaliści z ODO 24, mogę z czystym sumieniem polecić firmę, jako profesjonalną.

Sebastian Bykowski, Press Service
Sebastian Bykowski (Oferta kompleksowa)

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze sprawnego przeprowadzenia działań kontrolnych, dokumentacyjnych i  szkoleniowych. Dla PRESS-SERVICE Monitoring Mediów zgromadzone dane osobowe klientów, dziennikarzy i ekspertów są niezwykle istotne, dlatego tak ważne były konsultacje z ekspertami z firmy ODO 24. Wydatnie przyczyniły się one do pełnej ochrony przetwarzanych przez nas danych. Polecam Państwu tę firmę jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera, wywiązującego się z zawartych umów i powierzonych obowiązków.

Mariusz Perek
Mariusz Perek (Akredytowany kurs ABI)

W dniach 13 - 17 marca uczestniczyłem w "Kursie dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji" zorganizowanym przez firmę ODO 24 sp. z o.o. Jestem pod dużym wrażeniem wysokiego poziomu merytorycznego kadry szkoleniowców oraz rozbudowanego programu. Praca na stanowisku ABI wymaga znajomości nie tylko przepisów prawa ale również zagadnień informatycznych, co uwzględniło ODO 24. Godnym odnotowania jest program nauczania, który stopniowo wprowadza w coraz to bardziej zaawansowane niuanse ochrony danych osobowych. Zaczynając od podstaw prawnych a kończąc na praktycznych aspektach audytowania i pracy na dokumentach w firmie. Komplet materiałów, edytowalnych dokumentów i publikacji jakie otrzymałem ułatwią mi codzienną pracę na stanowisku ABI. Z całą pewnością mogę polecić firmę ODO 24 jako rzetelnego partnera oferującego usługi szkoleniowe na wysokim poziomie.

Adrian Dębkowski, Call Center Poland
Adrian Dębkowski (Przejęcie funkcji ABI)

Dla naszej firmy dbanie o powierzone nam dane klientów jest jednym z priorytetów. Zakres usług ODO 24 zawierający analizy, doradztwo oraz e-szkolenia dla naszych pracowników znacznie podnosi jakość i bezpieczeństwo tego obszaru. Po ponad roku współpracy mogę spokojnie rekomendować ODO 24 jako solidnego i kompetentnego partnera.

Katarzyna Kurpeta forPOST
Katarzyna Kurpeta (Przejęcie funkcji ABI)

Na decyzję podjęcia współpracy z ODO 24 miały wpływ takie czynniki jak, duże doświadczenie ekspertów oddelegowanych do współpracy z naszą firmą, elastyczne podejście do naszych potrzeb, oraz bardzo dobry stosunek jakości świadczonych usług do ceny. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy zapewnić o wysokim profesjonalizmie i staranności z  jaką wykazują eksperci współpracujący z nami w zakresie ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

TUW
Karol Rzońca (Audyt bezpieczeństwa informatycznego)

Na bazie współpracy z firmą ODO 24 sp. z o.o. podczas realizacji tego przedsięwzięcia stwierdzam, że prace zostały wykonane z najwyższą starannością, na wysokim poziomie merytorycznym, zgodnie z przyjętym harmonogramem i przy zachowaniu wszelkich ustalonych kosztów. Rekomendują firmę ODO 24 sp. z o.o. jako rzetelnego dostawcę usług z obszaru bezpieczeństwa IT, jednocześnie składając podziękowania za w pełni profesjonalną realizację zlecenia, przygotowanie szczegółowych i zrozumiałych raportów po audytowych, terminowość i elastyczność.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Katarzyna Żmudzka (e-learning)

Firma ODO 24 przygotowała dla Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. szkolenie z bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych kończące się egzaminem weryfikującym zdobytą wiedzę. w trakcie realizacji zlecenia pracownicy firmy byli w stałym kontakcie z osobami koordynującymi projekt po stronie banku i na bieżąco uwzględniali wszystkie oczekiwania oraz sugestie.

PTWM
Małgorzata Krynke (Oferta kompleksowa)

Serdecznie dziękujemy Państwa spółce za nieodpłatne kompleksowe zaprojektowanie i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą. Zarówno przeprowadzony audyt, przygotowana dokumentacja przetwarzania danych osobowych, jak i odbyte przez naszych pracowników szkolenie wydatnie przyczyniły się do dopełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Jesteśmy zobowiązani, że dzięki Waszemu wsparciu możemy zapewnić wszystkim ochronę danych osobowych przetwarzanych przez nasze stowarzyszenie, na odpowiednim poziomie. Chcemy wyrazić pełen szacunek i wdzięczność dla Spółki ODO 24 za okazaną pomoc i dołączenie do grona instytucji wspierających chorych na mukowiscydozę. Dzięki uprzejmości, szlachetności i zaangażowaniu takich firm jak Państwa, jesteśmy w stanie dogłębnie realizować wszelkie działania pomocowe na rzecz naszych podopiecznych.

TOYA
Joanna Tymków (Oferta kompleksowa)

Zdecydowaliśmy się na usługi audytu, przygotowania dokumentacji ochrony danych osobowych, zgłoszenia zbiorów danych osobowych do GIODO oraz szkolenia zamknięte i e-learningowe dla pracowników z uwagi na kompleksową ofertę firmy oraz praktyczne podejście do zagadnienia ochrony danych. Usługi oraz konsultacje świadczone były na wysokim, profesjonalnym poziomie i przyczyniły się do skutecznej ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.

POT
Katarzyna Grzymała (Wsparcie ABI)

ODO 24 to świetny konsultant, elastyczny i  kompetentny.  Zawsze można na  nich liczyć.  Konsultanci z ODO 24 doskonale przygotowani merytorycznie zawsze stanowią duże wsparcie ABI.  Niezawodni w kontaktach z GIODO i przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.  Pełen profesjonalizm i dostępność. z pełnym przekonaniem polecam Państwu tę firmę jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera.

MedSoft
Eryk Pietraszewski (Oferta kompleksowa)

Jako firma informatyczna oferująca oprogramowanie i hosting dla przychodni i gabinetów lekarskich przykładamy szczególną wagę do bezpieczeństwa powierzonych danych, ponieważ są to dane wrażliwe. Wybraliśmy niezawodną i profesjonalną współpracę z ODO24 otrzymując w zamian informacje w zakresie wymagań prawnych, dokumentację i wytyczne w jaki sposób kompleksowo chronić dane osobowe naszych klientów.

PGNiG
Stanisław Potoczny (E-learning)

Firma ODO 24 przygotowała i przeprowadziła szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji w systemie e-learningu. Opracowane na podstawie regulacji obowiązujących w PGNiG szkolenie zostało przeprowadzone sprawnie i profesjonalnie, a ciekawe przykłady praktyczne uczyniły je interesującym. Podkreślam wysoką jakość merytoryczną szkolenia oraz efektywność tego rodzaju rozwiązania(e-learning). Dzięki takiej formie szkolenia bez komplikacji organizacyjnych w krótkim czasie udało się przeszkolić grupę kilkuset pracowników. Zastosowanie testu. Zastosowanie testu wielokrotnego wyboru (który kończy szkolenie) sprawiło, że nabyta wiedza została zweryfikowana i potwierdzona automatycznie generowanym przez system zaświadczeniem. z pełnym przekonaniem polecam Państwu firmę ODO 24 sp. z o.o. jako gwarantującą zaangażowanie oraz wysoką jakość usług.

Uzdrowiska Nałęczów
Paweł Pawluk (Oferta kompleksowa)

Z przyjemnością potwierdzam zrealizowanie usług audytu, przygotowania dokumentacji ochrony danych osobowych, zgłoszenia do rejestracji zbiorów danych osobowych do GIODO oraz szkolenia zamknięte jak i e-learningowe pracowników. Wspomniane usługi były przeprowadzone rzetelnie i profesjonalnie. Na uznanie zasługuje również fakt, że po zakończeniu usługi możemy liczyć na wsparcie ze strony ODO 24. Polecamy Państwu tę firmę jako solidnego i zaangażowanego Partnera, dbającego o dostarczanie wysokiej jakości usług.

CAT
Urszula Osińska-Mbow (Przejęcie funkcji ABI)

Dziękujemy firmie ODO 24 za dotychczasową współpracę i wyrażamy nadzieję na równie owocne jej kontynuowanie. Jednocześnie zapewniamy innych, potencjalnych zleceniodawców ODO 24 o profesjonalizmie i niezawodności firmy w zakresie oferowanych usług, a także o partnerskim podejściu do klienta.

Lowe Media
Agnieszka Lizon (Przejęcie funkcji ABI)

Firma ODO 24 wywiązała się bardzo dobrze z powierzonego zadania - przeprowadzenia audytu, serii szkoleń oraz procesu zgłoszenia baz danych osobowych do GIODO. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, zwłaszcza z profesjonalnego podejścia i terminowości. ODO 24 dzięki aktywnie podejmowanym działaniom oraz zaangażowaniu w proces zrozumienia naszych potrzeb spełniała się doskonale w roli wiarygodnego i kompetentnego Partnera.Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".