Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Zapytaj o ofertę

Wszelkie informacje otrzymane w ramach świadczonych usług (w tym przygotowania oferty) objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania, przesłania oraz archiwizacji oferty handlowej. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.