Outsourcing IOD – Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Skorzystaj ze sprawdzonego sposobu na optymalizację procesów i kosztów nadzoru nad ochroną danych osobowych. Przejdź na outsourcing funkcji IOD.

„Skuteczny nadzór nad ochroną danych osobowych jest możliwy tylko wtedy, gdy zostanie wyznaczona osoba lub osoby odpowiedzialne za obszar RODO”.

Przejęcie IOD - zespoł ekspertów: Tomasz Ochocki, Justyna Pergałowska, Arkadiusz Sadkowski

Kiedy warto pomyśleć o outsourcingu IOD?

 • Nie masz zasobów do systematycznego prowadzenia dokumentacji i corocznych audytów zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Zdarzają się naruszenia i masz wątpliwości, co zgłosić do UODO, a czego nie zgłaszać.
 • Potrzebujesz stałego doradztwa w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych.
 • Utrzymanie aktualnej wiedzy pracowników z zakresu ochrony danych osobowych jest wyzwaniem dla firmy.
 • Angażujesz się w projekty, które wymagają uwzględnienia ochrony danych osobowych już na etapie projektowania systemów i aplikacji.
 • Obawiasz się, że umowy, klauzule i regulaminy mają luki i mogą by niezgodne z przepisami.
 • Wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania.
 • Potrzebujesz punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pojawiają się w Twojej firmie pytania od osób, których dane przetwarzacie.
 • Masz podejrzenie, że Twój system nadzoru nad ochroną danych osobowych ma luki.

Jeżeli borykasz się z takimi problemami, to warto porozmawiać z naszym doradcą.Zapytaj o ofertę

Przejęcie IOD: Mężczyzna trzymający doumenty

Co wchodzi w zakres usługi outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych?

 • Stały dostęp do doświadczonych konsultantów z obszarów prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego.
 • Dostęp do narzędzi informatycznych pozwalających wykazać zgodność z RODO, w tym do platformy e-learningowej.
 • Realizacja lub wsparcie w realizacji wielu obowiązków spoczywających bezpośrednio na organizacji.
 • Szybkie reagowanie na bieżące potrzeby klienta.

Usługa IOD - Jak ODO 24 rozwiązuje Twoje problemy?

 • Trzymamy rękę na pulsie, jesteśmy na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie.
 • Praktycznie i skutecznie szkolimy Twój personel.
 • Pomagamy dostosować nowe projekty do wymagań RODO.
 • Zarządzamy naruszeniami ochrony danych i pomagamy ich uniknąć w przyszłości.
 • Bierzemy na siebie pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla PUODO.
 • Mierzymy skuteczność środków bezpieczeństwa.

Zapytaj o ofertę

Komu jest potrzebny zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych?

Na tę usługę, najczęściej decydują się zarządy firm, które oczekują:

 • Pełnej kontroli nad procesami
 • Minimalizacji ryzyka biznesowego
 • Redukcji wysokich kosztów stałych
 • Szybkiej reakcji ekspertów na biznesowe potrzeby
Przejęcie IOD - system ochrony dancych

Jaka jest cena usługi outsourcingu IOD?

Odpowiednio „uszyty” outsourcing pozwala ograniczyć koszty, a jednocześnie zapewnia stałe wsparcie wysokiej klasy ekspertów od ochrony danych. Cena outsourcingu RODO zależą od zakresu zleconej usługi, który jest dopasowany do rzeczywistych i aktualnych potrzeb.

Przykładowe porównanie kosztów etatu specjalisty ds. RODO z kosztem outsourcingu Inspektora Ochrony Danych

 Porównanie kosztów: IOD (etat) vs Przejęcie IOD

Składniki kosztów:

 • Wynagrodzenie netto
 • ZUS
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Podatek
 • Budżet szkoleniowy
 • Koszty L4
 • FF/FGŚP
 • Sprzęt/Oprogramowanie
 • Benefity
 • Wynajem biura
 • Kadry i płace

Źródło informacji o wynagrodzeniu na stanowisku inspektora danych osobowych: wynagrodzenia.pl

Jeżeli chcesz skalkulować koszt miesięczny usługi, to warto porozmawiać z naszym doradcą.Skontaktuj się

Mężczyzna w krawacie żąglujący walutami - rysunek

Co otrzymujesz w ramach Outsourcingu IOD?

 • Wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania.
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przygotowywanie odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą.
 • Ocena skutków przetwarzania danych dla ochrony danych.
 • Weryfikacja umów, klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Od czego zaczynamy wdrożenie obowiązków IOD?

Przejęcie IOD - dogoń RODO

3 kroki do przekazania funkcji Inspektora Ochrony Danych

 1. Dokładnie określimy sytuację wyjściową – audyt
 2. Ocenimy skutki dla ochrony danych i ryzyko
 3. Opracujemy lub zaktualizujemy najważniejsze polityki ochrony oraz procedury przetwarzania danych osobowych

Poznaj opinie klientów – outsourcing

Agnieszka Karłowicz – Spiżarnia

Agnieszka Karłowicz

"Praktyczne podejście, stała dostępność doradcza, fajne relacje"

Z ODO24 współpracujemy od ponad roku. To dla nas rok spokojnego oddechu i poczucia bezpieczeństwa: przynajmniej w kwestii ochrony danych osobowych :-) Ludzie z ODO to profesjonaliści mówiący zrozumiałym językiem o niezrozumiałych dla zwykłego śmiertelnika sprawach. Rozumieją nie tylko swoją profesją, ale co dla nas bardzo ważne, biznes i jego wymagania. Praktyczne podejście, stała dostępność doradcza, fajne relacje - wszystko to sprawia, że mogę polecić tę Firmę wszystkim, którzy chcą pracować i spać spokojnie.

Tomasz Siwicki – Gefco

Tomasz Siwicki

"Polecam Państwu firmę ODO 24, jako profesjonalnego partnera"

Od kilku lat w zakresie ochrony danych osobowych współpracujemy z firmą ODO 24. Profesjonalny zespół, który sprawnie pomógł nam również dostosować się do wymagań ,,RODO’’. Korzystamy nie tylko z wiedzy ekspertów, ale też z profesjonalnie przygotowanych e-szkoleń, dzięki temu udało nam się przeszkolić w bardzo krótkim czasie kilkuset pracowników. Zdecydowanie polecam Państwu firmę ODO 24, jako profesjonalnego partnera, dostarczającego usługi na najwyższym poziomie.

Wojciech Kmiecik – Szlachetna Paczka

Wojciech Kmiecik

"ODO 24 sp. z o.o. to eksperci od ochrony danych osobowych i godny naśladowania przykład"

ODO 24 sp. z o.o. to eksperci od ochrony danych osobowych i godny naśladowania przykład zaangażowania społecznego biznesu. Firma jest Partnerem merytorycznym Stowarzyszenia WIOSNA, wspierając nas swoją wiedzą w formie szkoleń, doradztwa i innych usług specjalistycznych. Spółka przeprowadziła również audyt w Stowarzyszeniu oraz zajęła się przygotowaniem wymaganej dokumentacji. Profesjonalizm, a w szczególności kompetencje ekspertów ODO 24 pozwalają nam na zdobycie praktycznej wiedzy, która sprawia, że czujemy się spokojni o bezpieczeństwo danych.

Wiesław Chojnacki – Dressler sp. z o.o.

Wiesław Chojnacki

"Z przyjemnością rekomenduję ODO 24, jako rzetelnego partnera i polecam innym"

W dotychczasowej współpracy ODO 24 wykazała się otwartością, pełnym profesjonalizmem oraz elastycznością w podejściu do realizacji powierzonych zadań. Warto zwrócić uwagę na łatwość nawiązania kontaktu, fachowe doradztwo oraz szybkość reakcji pracowników ODO 24 Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocowała nadal sympatycznym i miłym kontaktem oraz utrzymaniem wysokiej jakości świadczonych usług. Doceniając postawę ODO 24 z przyjemnością rekomenduję ją, jako rzetelnego partnera i mogę polecić innym.

Mała gwiazdka - wyróżnik

Pełnienie funkcji IOD - najwyższe standardy pracy

Nowoczesna ochrona danych osobowych to więcej niż klauzule i regulaminy. Wierzymy, iż proponowana przez nas usługa przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych będzie stanowić skuteczne narzędzie zapewniające Bezpieczeństwo Twojego biznesu.

Zapytaj o ofertę

Dymek bąbelkowy

Outsourcing IOD - pytania i odpowiedzi

- + Kim jest i jakie są obowiązki inspektora ochrony danych IOD?

Inspektor ochrony danych (IOD, ang. DPO-Data Protection Officer) to kluczowa funkcja w organizacji, jeśli chodzi o obszar danych osobowych. IOD pracuje dla swojego mocodawcy, informuje go o obowiązkach związanych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz doradza mu we wszelkich sprawach w tym zakresie. Inspektor szkoli pracowników, podnosi ich świadomość, monitoruje przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, przeprowadza audyty, udziela zaleceń i monitoruje wykonanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych, a także na bieżąco ocenia zgodność organizacji z RODO, wskazując najważniejsze pola do poprawy. W razie potrzeby IOD jest pierwszym punktem kontaktowym – zarówno dla UODO , jak i dla osób, których dane przetwarza organizacja.

- + Jakie podmioty mają obowiązek wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych?

Każda organizacja może powołać inspektora ochrony danych. Wyznaczenie go zawsze zwiększa bezpieczeństwo organizacji, przy czym w niektórych przypadkach jest to także obowiązek prawny. Artykuł 37 ust. 1 RODO przewiduje obowiązek wyznaczenia IOD w określonych przypadkach:

 • jeżeli organizacja jest organem lub podmiotem publicznym i przetwarza dane osobowe (z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości);
 • jeżeli główna działalność organizacji polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;
 • jeżeli główna działalność organizacji polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.

- + W jaki sposób zgłosić powołanie Inspektora Ochrony Danych (IOD)?

Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych należy zgłosić Prezesowi UODO w ciągu 14 dni, wskazując imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora, a także: 1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna; 2. firmę przedsiębiorcy oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; 3. pełną nazwę oraz adres siedziby 4. numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.

- + Czy można wyznaczyć jednego Inspektora Ochrony Danych dla kilku firm stanowiących grupę kapitałową?

Tak, jak najbardziej. ODO 24 specjalizuje się w outsourcingu IOD dla grup kapitałowych. Z chęcią podpowiemy Ci, jak ustawić taki proces.

- + Czy mogę ustalić z ODO 24 indywidualny zakres usługi, dopasowany do naszego budżetu?

W ramach przejęcia funkcji IOD pewne elementy muszą się pojawić: audyt zgodności, analiza ryzyka i szkolenia personelu. Oczywiście, zawsze możemy rozszerzyć nasze usługi o testy penetracyjne, audyty w podmiotach przetwarzających czy dedykowane szkolenie dla zarządu.

- + Dlaczego warto wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych?

Co do zasady w pozostałych niewymienionych powyżej przypadkach wyznaczenie inspektora ochrony danych nie jest obowiązkowe. Każda organizacja powinna jednak mieć na uwadze, że pojęcia: „główna działalność”, „regularne i systematyczne monitorowanie” oraz „na dużą skalę” pozostawiają duże pole do interpretacji.

Obowiązek powołania IOD jest obwarowany sankcją do 10 000 000 euro lub 2% całkowitego rocznego światowego obrotu (dla niektórych podmiotów publicznych jest to niższa kwota – maksymalnie 100 000 złotych, zgodnie z ograniczeniem zawartym w art. 102 ustawy o ochronie danych osobowych).

Ponadto wyznaczenie osoby pełniącej funkcję IOD w organizacji zazwyczaj zostanie wzięte pod uwagę przez organ nadzorczy (Prezesa UODO) przy rozważaniu ewentualnej kary administracyjnej. Może (a nawet powinno) to być potraktowane jako oznaka podejmowania przez organizację działań mających na celu minimalizację ryzyka naruszenia przepisów prawa.

Podsumowując, każdy specjalista w dziedzinie ochrony danych potwierdzi, że IOD co do zasady zawsze znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa w organizacji. Należy jednak pamiętać, że zasada ta pozostaje prawdziwa z zastrzeżeniem kluczowego warunku, jakim są kompetencje ekspertów pełniących funkcję IOD. Im większe są kwalifikacje i doświadczenie IOD, tym mniejsze ryzyko problemów, jakie mogą się pojawić w przedsiębiorstwie w kontekście danych osobowych.

- + Kto może zostać IOD tj. Inspektorem Ochrony Danych?

Bezsprzecznie ktoś, kto się na tym zna i komu będziesz w stanie zaufać. Bierz pod uwagę, że na podstawie rekomendacji właśnie tej osoby będziesz decydować m.in. o następujących kwestiach:

 • co będzie zawierało pismo, które wyślesz do tysięcy swoich klientów,
 • czy zgłosić naruszenie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO),
 • jaki system informatyczny kupić lub co powinna zawierać Twoja aplikacja,
 • jakie zgody marketingowe odbierać od klientów.

- + Czy IOD powinien posiadać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa IT?

Tak – inspektor ochrony danych powinien posiadać wiedzę w zakresie IT, w szczególności jeśli organizacja, dla której pracuje, przetwarza duże ilości danych lub korzysta z zaawansowanych technologii informatycznych. Wiedza o zagrożeniach dla bezpieczeństwa w obszarze IT jest bardzo ważna, ponieważ pozwala na zrozumienie procesów i narzędzi związanych z przetwarzaniem danych oraz z ich zabezpieczaniem. Dzięki temu IOD może lepiej rozumieć i kontrolować działania związane z ochroną danych osobowych, a także pomóc w zapobieganiu incydentom związanym z bezpieczeństwem danych.

Wiedza o IT jest szczególnie ważna w kontekście cyfrowej transformacji, w której uczestniczą obecnie organizacje na całym świecie. Wraz z rozwojem technologii przetwarzanie danych staje się coraz bardziej złożone i wymaga bardziej zaawansowanych narzędzi. Dlatego też inspektor ochrony danych powinien być w stanie zrozumieć, jak działają te narzędzia i jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa danych niosą ze sobą różne technologie.

- + Czy mogę ustalić z ODO 24 indywidualny zakres usługi, dopasowany do naszego budżetu?

W ramach przejęcia funkcji IOD pewne elementy muszą się pojawić, a mianowicie: coroczny audyt, analiza ryzyka i szkolenia personelu. Oczywiście zawsze możemy rozszerzyć nasze usługi o testy penetracyjne, audyty w podmiotach przetwarzających czy szkolenie skierowane specjalnie do zarządu.

- + Jak zadbać o bezpieczeństwo danych w organizacji?

Informacje, w tym dane osobowe, należą do najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa. Utrata lub niezamierzone udostępnienie tych danych osobom trzecim może powodować nieodwracalne konsekwencje, takie jak nadszarpnięcie reputacji organizacji, spadek zaufania klientów, a także ryzyko dotkliwych sankcji administracyjnych.

Jak zadbać o dane osobowe w swojej organizacji? Sprawdzonym i skutecznym rozwiązaniem jest wyznaczenie inspektora ochrony danych, a gwarancję powierzenia tej funkcji odpowiednim osobom zapewnia skorzystanie z outsourcingu ekspertów w dziedzinie ochrony danych osobowych.

- + Jakie kwalifikacje powinien posiadać IOD?

Jak wskazuje Europejska Rada Ochrony Danych, wymagany poziom wiedzy fachowej inspektora ochrony danych nie jest nigdzie jednoznacznie określony, ale musi być współmierny do charakteru, skomplikowania i liczby danych przetwarzanych w organizacji. Ponadto wybór IOD powinien być dokonany z zachowaniem należytej staranności i z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych osobowych w ramach jednostki.

Inspektor ochrony danych powinien więc posiadać fachową wiedzę z zakresu krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych oraz praktykę w tej dziedzinie, która jest wsparta dogłębną znajomością procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, systemów IT oraz zabezpieczeń stosowanych w organizacji i bieżących potrzeb w zakresie ochrony danych, a także powinien odznaczać się wysokim poziomem etyki zawodowej. W przypadku organów i podmiotów publicznych IOD powinien również wykazywać się znajomością procedur administracyjnych i przepisów regulujących zasady funkcjonowania jednostki.

- + Kogo wybrać na Inspektora Ochrony Danych – wewnętrzny czy zewnętrzny?

Każda organizacja staje przed trudnym wyborem osoby, która ma pełnić funkcję IOD. Jej wiedza i doświadczenie muszą obejmować obszary zarówno prawa, jak i IT, a także gwarantować należyty nadzór nad sposobem, w jaki organizacja przetwarza dane osobowe.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 37 ust. 6 RODO inspektorem ochrony danych może zostać zarówno pracownik organizacji, jak i osoba spoza grona pracowników (outsourcing). Powyższe potwierdzają wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych, które wskazują, że funkcję IOD można powierzyć osobie, która jest bieżąco wspierana przez interdyscyplinarny zespół ekspertów z dziedziny prawa i IT.

Organizacja może zapewnić odpowiednie jakościowo wykonanie zadań IOD dzięki zatrudnieniu całego zespołu pracowników. Alternatywnym i racjonalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z bardziej ekonomicznego modelu outsourcingu, który zapewnia wsparcie doświadczonych ekspertów. Zakres tego wsparcia może być uszyty idealnie na miarę realnych potrzeb organizacji i skalowalny w czasie.

Niezaprzeczalną zaletą takiego rozwiązania jest dostęp do ogromnej wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanej firmy doradczej. Warto pamiętać, że w przypadku outsourcingu organizacja zyskuje wsparcie nie jednego, lecz wielu ekspertów, którzy specjalizują się w różnych aspektach ochrony danych.

- + Na czym polega outsourcing?

Outsourcing to zlecenie firmie zewnętrznej prowadzenia całości lub części działań nakierowanych na realizację danego celu biznesowego. Specjalizacja stanowi kluczową zaletę firmy outsourcingowej. Outsourcing doskonale sprawdza się dzięki temu, że opiera się na doświadczeniu ekspertów tam, gdzie organizacji brakuje wyspecjalizowanej wiedzy, np. w dziedzinie ochrony danych osobowych. Outsourcing to również najbardziej efektywne wykorzystanie czasu – zewnętrzni eksperci pracują tylko wówczas, gdy są naprawdę potrzebni, niekoniecznie na pełnym etacie. To także optymalizacja kosztów, outsourcing jest bowiem mniej kosztowny niż utrzymanie dodatkowych etatów. Korzystając z usług outsourcingu, organizacja pomija kosztowny czasowo proces selekcji potencjalnych kandydatów do pracy i korzysta z możliwości łatwego dostępu do wiodących na rynku specjalistów, a także redukuje koszty szkoleń i zakupu specjalistycznych narzędzi..

Outsourcing to zatem nowoczesna strategia zarządzania organizacją w celu wydzielenia zadań, które mogą być wykonane przez inny, wyspecjalizowany podmiot. Chodzi o to, aby uwolnić część środków i zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu organizacja skupia się na swoim podstawowym przedmiocie działalności oraz na podnoszeniu efektywności, a w rezultacie uzyskuje przewagę nad innymi konkurentami na rynku..

- + Ile kosztuje outsourcing RODO?

Miesięczna cena outsourcingu IOD (RODO) różni się z uwagi na zmienność wielu czynników, takich jak zakres usług, wielkość firmy, rodzaj przetwarzanych danych osobowych, branża, liczba pracowników czy też stopień złożoności przetwarzanych danych. Jednoznacznie możemy odpowiedzieć na to pytanie dopiero wtedy, gdy ustalimy podstawowe informacje, dlatego zachęcamy Cię do wysłania zapytania ofertowego.

Ceny outsourcingu IOD (RODO) są zazwyczaj znacznie niższe niż koszty zatrudnienia wewnętrznego inspektora ochrony danych. Gdy wynajmuje się zewnętrzną firmę, która oferuje specjalistyczne usługi, można liczyć na to, że dzięki wieloletniej praktyce będzie realizowała zadania szybko i na wysokim poziomie merytorycznym.

Wypada jednak zauważyć, że zewnętrzny inspektor ochrony danych (z outsourcingu) może być mniej zorientowany w bieżących procesach i zmianach zachodzących w firmie, dlatego outsourcing IOD to niejedynie słuszne rozwiązanie dla każdej organizacji. Aby wybrać optymalne rozwiązanie, warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i oczekiwania, a następnie poprosić o oferty od kilku firm, porównać ceny, zakres, profesjonalizm i elastyczność usług.

Ważne jest, aby nie wybierać oferty wyłącznie na podstawie ceny, lecz brać pod uwagę również jakość usług i doświadczenie firmy outsourcingowej. Niektóre firmy mogą oferować niższe ceny, ale mogą nie mieć odpowiedniego doświadczenia lub oferować mniejszy zakres usług, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do wyższych kosztów lub generować poważne ryzyka.

- + Jak zapewnić organizacji skuteczną ochronę danych osobowych?

Profesjonalny outsourcing funkcji inspektora ochrony danych oraz bieżące wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych sprawiają, że zwiększasz bezpieczeństwo swojej organizacji, masz większą pewność, że spełniasz restrykcyjne wymogi w zakresie ochrony danych osobowych oraz możesz poświęcić więcej czasu na prowadzenie działalności operacyjnej.

Pamiętaj: wsparcie ekspertów może okazać się kluczowe w krytycznych sytuacjach, takich jak incydent naruszenia ochrony danych, wyciek danych i inne zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa, a także w przypadku kontroli organu nadzorczego.

- + Co zrobić, gdy nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie?

Skorzystaj z formularza kontaktowego i prześlij nam pytanie. Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24 godzin w dni robocze.

Największą wartość stanowi zaufanie naszych klientów

Maciej Kaczmarski ODO 24
Klienci ODO 24

W czym Ci możemy pomóc?

Napisz lub zadzwoń, znajdziemy rozwiązanie

Skorzystaj z formularza

Outsourcing IOD - formularz ozdobnik

Administratorem przesłanych danych osobowych będzie ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane będą przetwarzane w celu przygotowania, przesłania oraz archiwizacji oferty współpracy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności

Dziękujemy!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
W międzyczasie możesz zapoznać się z referencjami od naszych klientów.

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>