Outsourcing IOD – Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Skorzystaj ze sprawdzonego sposobu, dzięki któremu zoptymalizujesz procesy i koszty nadzoru nad ochroną danych osobowych. Wybierz outsourcing funkcji IOD.

„Skuteczny nadzór nad ochroną danych osobowych jest możliwy tylko wtedy, gdy zostanie wyznaczona osoba lub osoby odpowiedzialne za obszar RODO”.

Przejęcie IOD - zespoł ekspertów: Tomasz Ochocki, Justyna Pergałowska, Arkadiusz Sadkowski

Kiedy warto pomyśleć o outsourcingu IOD

 • Nie masz zasobów do tego, aby systematycznie prowadzić dokumentację i coroczne audyty zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • W Twojej firmie zdarzają się naruszenia i masz wątpliwości, co zgłosić do UODO, a czego nie zgłaszać.
 • Potrzebujesz stałego doradztwa w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych.
 • To, aby utrzymać aktualną wiedzę pracowników z zakresu ochrony danych osobowych jest wyzwaniem dla Twojej firmy.
 • Angażujesz się w projekty, które wymagają tego, aby uwzględniać ochronę danych osobowych – na etapie projektowania systemów i aplikacji.
 • Obawiasz się, że umowy, klauzule i regulaminy mają luki, przez co mogą być niezgodne z przepisami.
 • Szukasz wsparcia w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania.
 • Potrzebujesz punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Osoby, których dane przetwarzacie w Twojej firmie, zadają Wam coraz więcej pytań.
 • Podejrzewasz, że Twój system nadzoru nad ochroną danych osobowych nie jest wystarczający.

Jeżeli borykasz się z takimi problemami, to warto porozmawiać z naszym doradcą.Skontaktuj się z doradcą

Przejęcie IOD: Mężczyzna trzymający doumenty

Jaki jest zakres usługi outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych oznacza dla Ciebie stały kontakt z doświadczonymi konsultantami z obszarów prawa, bezpieczeństwa sieci i systemów IT, zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa fizycznego. Usługa ta to również:

 • Dostęp do narzędzi informatycznych, które pozwalają wykazać zgodność z RODO. Będziesz móc korzystać także z platformy e-learningowej.
 • Realizacja lub wsparcie w realizacji wielu obowiązków, które spoczywają bezpośrednio na organizacji.
 • Szybka reakcja na Twoje bieżące potrzeby.

Usługa IOD – jak ODO 24 rozwiązuje Twoje problemy

 • W ODO 24 trzymamy rękę na pulsie – jesteśmy na bieżąco z najnowszymi zmianami w prawie.
 • Praktycznie i skutecznie szkolimy Twój personel.
 • Pomagamy dostosować nowe projekty do wymagań RODO.
 • Zarządzamy naruszeniami ochrony danych i pomagamy ich uniknąć w przyszłości.
 • Bierzemy na siebie pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Mierzymy skuteczność środków bezpieczeństwa.

Zapytaj o ofertę

Komu jest potrzebny outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych

Na usługę outsourcingu funkcji Inspektora Ochrony Danych, najczęściej decydują się zarządy firm, które chcą:

 • mieć pełną kontrolę nad procesami,
 • zminimalizować ryzyko biznesowe,
 • zredukować wysokie koszty stałe,
 • szybkiej reakcji ekspertów na biznesowe potrzeby.
Przejęcie IOD - system ochrony dancych

Jaka jest cena usługi outsourcingu IOD

Usługę outsourcingu przygotowujemy tak, aby ograniczyć koszty, a jednocześnie zapewnić Ci niezmiennie jakościowe wsparcie najlepszych ekspertów od ochrony danych. Cena outsourcingu RODO zależy od zakresu usługi. Dopasowujemy go do rzeczywistych i aktualnych potrzeb Twojej firmy.

Poniżej znajdziesz przykładowe porównanie kosztów etatu specjalisty ds. RODO z kosztem outsourcingu Inspektora Ochrony Danych

 Porównanie kosztów: IOD (etat) vs Przejęcie IOD

Składniki kosztów:

 • Wynagrodzenie netto
 • ZUS
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Podatek
 • Budżet szkoleniowy
 • Koszty L4
 • FF/FGŚP
 • Sprzęt/Oprogramowanie
 • Benefity
 • Wynajem biura
 • Kadry i płace

Źródło informacji o wynagrodzeniu na stanowisku inspektora danych osobowych: wynagrodzenia.pl

Jeżeli chcesz skalkulować koszt miesięczny usługi, to warto porozmawiać z naszym doradcą.Skontaktuj się

Mężczyzna w krawacie żąglujący walutami - rysunek

Co otrzymujesz w ramach Outsourcingu IOD?

W ramach usługi outsourcingu IOD będziemy:

 • Wsparcie w prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania.
 • Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przygotowywanie odpowiedzi dla osób, których dane dotyczą.
 • Ocena skutków przetwarzania danych dla ochrony danych.
 • Weryfikacja umów, klauzul, regulaminów lub innych dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Od czego zaczynamy wdrożenie obowiązków IOD

Przejęcie IOD - dogoń RODO

3 kroki do przekazania funkcji Inspektora Ochrony Danych

 1. Dokładnie określimy sytuację wyjściową – przeprowadzimy audyt
 2. Ocenimy skutki dla ochrony danych i ryzyko
 3. Opracujemy lub zaktualizujemy najważniejsze polityki ochrony oraz procedury przetwarzania danych osobowych

Poznaj opinie klientów – outsourcing

Agnieszka Karłowicz – Spiżarnia

Agnieszka Karłowicz

"Praktyczne podejście, stała dostępność doradcza, fajne relacje"

Z ODO24 współpracujemy od ponad roku. To dla nas rok spokojnego oddechu i poczucia bezpieczeństwa: przynajmniej w kwestii ochrony danych osobowych :-) Ludzie z ODO to profesjonaliści mówiący zrozumiałym językiem o niezrozumiałych dla zwykłego śmiertelnika sprawach. Rozumieją nie tylko swoją profesją, ale co dla nas bardzo ważne, biznes i jego wymagania. Praktyczne podejście, stała dostępność doradcza, fajne relacje - wszystko to sprawia, że mogę polecić tę Firmę wszystkim, którzy chcą pracować i spać spokojnie.

Tomasz Siwicki – Gefco

Tomasz Siwicki

"Polecam Państwu firmę ODO 24, jako profesjonalnego partnera"

Od kilku lat w zakresie ochrony danych osobowych współpracujemy z firmą ODO 24. Profesjonalny zespół, który sprawnie pomógł nam również dostosować się do wymagań ,,RODO’’. Korzystamy nie tylko z wiedzy ekspertów, ale też z profesjonalnie przygotowanych e-szkoleń, dzięki temu udało nam się przeszkolić w bardzo krótkim czasie kilkuset pracowników. Zdecydowanie polecam Państwu firmę ODO 24, jako profesjonalnego partnera, dostarczającego usługi na najwyższym poziomie.

Wojciech Kmiecik – Szlachetna Paczka

Wojciech Kmiecik

"ODO 24 sp. z o.o. to eksperci od ochrony danych osobowych i godny naśladowania przykład"

ODO 24 sp. z o.o. to eksperci od ochrony danych osobowych i godny naśladowania przykład zaangażowania społecznego biznesu. Firma jest Partnerem merytorycznym Stowarzyszenia WIOSNA, wspierając nas swoją wiedzą w formie szkoleń, doradztwa i innych usług specjalistycznych. Spółka przeprowadziła również audyt w Stowarzyszeniu oraz zajęła się przygotowaniem wymaganej dokumentacji. Profesjonalizm, a w szczególności kompetencje ekspertów ODO 24 pozwalają nam na zdobycie praktycznej wiedzy, która sprawia, że czujemy się spokojni o bezpieczeństwo danych.

Wiesław Chojnacki – Dressler sp. z o.o.

Wiesław Chojnacki

"Z przyjemnością rekomenduję ODO 24, jako rzetelnego partnera i polecam innym"

W dotychczasowej współpracy ODO 24 wykazała się otwartością, pełnym profesjonalizmem oraz elastycznością w podejściu do realizacji powierzonych zadań. Warto zwrócić uwagę na łatwość nawiązania kontaktu, fachowe doradztwo oraz szybkość reakcji pracowników ODO 24 Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie owocowała nadal sympatycznym i miłym kontaktem oraz utrzymaniem wysokiej jakości świadczonych usług. Doceniając postawę ODO 24 z przyjemnością rekomenduję ją, jako rzetelnego partnera i mogę polecić innym.

Mała gwiazdka - wyróżnik

Pełnienie funkcji IOD - najwyższe standardy pracy

Jesteśmy przekonani, że usługa przejęcia funkcji Inspektora Ochrony Danych, którą Ci proponujemy, to skuteczne narzędzie, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojego biznesu.

Zapytaj o ofertę

Dymek bąbelkowy

Outsourcing IOD - pytania i odpowiedzi

- + Kim jest i jakie są obowiązki Inspektora Ochrony Danych?

Inspektor Ochrony Danych (IOD, ang. DPO-Data Protection Officer) to kluczowa funkcja w organizacji w obszarze danych osobowych. IOD pracuje dla swojego mocodawcy, informuje go o obowiązkach, które dotyczą przepisów o ochronie danych osobowych, i mu doradza. Inspektor szkoli pracowników, podnosi ich świadomość w zakresie danych osobowych. Obowiązkiem IOD jest to, aby monitować czy organizacja przestrzega przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Dlatego IOD przeprowadza audyty, udziela zaleceń i monitoruje wykonanie oceny skutków dla ochrony danych osobowych, a także na bieżąco ocenia zgodność organizacji z RODO. Na tej podstawie wskazuje najważniejsze pola do poprawy. IOD jest pierwszym kontaktem – zarówno dla UODO, jak i dla osób, których dane przetwarza organizacja.

- + Jakie podmioty mają obowiązek wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych?

Każda organizacja może powołać inspektora ochrony danych. Wyznaczenie go zawsze zwiększa bezpieczeństwo organizacji, przy czym w niektórych przypadkach jest to także obowiązek prawny. Artykuł 37 ust. 1 RODO przewiduje obowiązek wyznaczenia IOD w określonych przypadkach:

 • jeżeli organizacja jest organem lub podmiotem publicznym i przetwarza dane osobowe (z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości);
 • jeżeli główna działalność organizacji polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę;
 • jeżeli główna działalność organizacji polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych, o których mowa w art. 10 RODO.

- + W jaki sposób zgłosić powołanie Inspektora Ochrony Danych?

WGdy wyznaczysz Inspektora Ochrony Danych, masz 14 dni, aby zgłosić to Prezesowi UODO. W zgłoszeniu wskaż imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu inspektora, a także:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania – gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna;
 • firmę przedsiębiorcy oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – gdy administratorem lub podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą;
 • pełną nazwę oraz adres siedziby;
 • numer identyfikacyjny REGON – jeżeli został nadany administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu.

- + Czy można wyznaczyć jednego Inspektora Ochrony Danych dla kilku firm, które stanowią grupę kapitałową?

Tak, możesz wyznaczyć jednego Inspektora Danych Osobowych dla kilku firm, które stanowią grupę kapitałową. W ODO 24 specjalizujemy się w outsourcingu IOD dla grup kapitałowych. Podpowiemy Ci, jak ustawić taki proces.

- + Dlaczego warto wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych (IOD)?

Istnieje kilka szczególnych sytuacji, kiedy to, aby wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych jest obowiązkowe. Musisz jednak mieć na uwadze, że pojęcia takie jak „główna działalność”, „regularne i systematyczne monitorowanie” czy „na dużą skalę” pozostawiają duże pole do interpretacji. Dlatego rekomendujemy, aby każda organizacja kilkukrotnie zastanowiła się, czy nie jest dla niej bezpieczniej, aby wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych. Im większe są kwalifikacje i doświadczenie IOD, tym mniejsze ryzyko problemów, jakie mogą się pojawić w przedsiębiorstwie w kontekście danych osobowych.

Obowiązek powołania IOD jest obwarowany sankcją do 10 000 000 euro lub 2% całkowitego rocznego światowego obrotu. Dla niektórych podmiotów publicznych jest to niższa kwota – maksymalnie 100 000 złotych .

Gdy organ nadzorczy (Prezes UODO) będzie rozważał ewentualną karę administracyjną dla Twojej firmy, weźmie pod uwagę, czy wyznaczyliście osobę, która pełni funkcję IOD w organizacji. Najprawdopodobniej, Prezes UODO potraktuje to, jako oznakę, że podejmujecie w organizacji działania, których celem jest minimalizowanie ryzyka naruszenia przepisów prawa.

- + Kto może zostać IOD tj. Inspektorem Ochrony Danych?

Bezsprzecznie ktoś, kto się na tym zna i komu będziesz w stanie zaufać. Musisz wziąć pod uwagę, że na podstawie rekomendacji właśnie tej osoby, będziesz decydować między innymi o tym:

 • co będzie zawierało pismo, które wyślesz do tysięcy swoich klientów,
 • czy zgłosić naruszenie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • jaki system informatyczny kupić lub co powinna zawierać Twoja aplikacja,
 • jakie zgody marketingowe odbierać od klientów.

- + Czy IOD powinien mieć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa IT?

Tak, Inspektor Ochrony Danych powinien mieć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa IT. Jest to szczególnie ważne, gdy organizacja, dla której pracuje, przetwarza duże ilości danych lub korzysta z zaawansowanych technologii informatycznych. Wiedza o zagrożeniach dla bezpieczeństwa w obszarze IT jest bardzo ważna, ponieważ pozwala zrozumieć procesy i narzędzia, które dotyczą przetwarzania danych oraz ich zabezpieczeń. Dzięki temu IOD może sprawniej kontrolować działania z zakresu ochrony danych osobowych, a także zapobiegać incydentom bezpieczeństwa danych.

Wiedza o IT jest szczególnie ważna w kontekście cyfrowej transformacji, w której uczestniczą obecnie organizacje na całym świecie. Wraz z rozwojem technologii przetwarzanie danych staje się coraz bardziej złożone i wymaga bardziej zaawansowanych narzędzi. Dlatego też Inspektor Ochrony Danych powinien zrozumieć, jak działają narzędzia i jakie zagrożenia dla bezpieczeństwa danych oznaczają różne technologie.

- + Czy mogę ustalić z ODO 24 indywidualny zakres usługi, który dopasujemy do budżetu mojej firmy?

Fundamentem usługi przejęcia funkcji IOD są takie elementy, jak coroczny audyt, analiza ryzyka i szkolenia personelu. Jest to zakres obowiązkowy. Natomiast, aby lepiej dopasować usługę do Twojej firmy, zawsze możemy rozszerzyć jej zakres o dodatkowe elementy. Na przykład: testy penetracyjne, audyty w podmiotach przetwarzających czy szkolenie, które kierujemy do zarządu.

- + Jak zadbać o bezpieczeństwo danych w organizacji?

Informacje, w tym dane osobowe, należą do najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa. Jeśli doprowadzicie w organizacji do utraty lub niezamierzonego udostępnienia danych osobom trzecim, możecie ponieść nieodwracalne konsekwencje. Takie przypadki mogą nadszarpnąć reputację Waszej organizacji, spowodować spadek zaufania klientów, a także ryzyko dotkliwych sankcji administracyjnych.

Dlatego, aby zadbać o bezpieczeństwo danych w organizacji, powinniście wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych. Jeśli w Waszej organizacji nie ma eksperta z tej dziedziny, skutecznym rozwiązaniem jest powierzyć tę funkcję ekspertom w ramach outsourcingu. Jeśli chcesz połączyć z nami swoje siły w tym zakresie, skontaktuj się z nami.

- + Jakie kwalifikacje powinien mieć IOD?

Brakuje jednoznacznych wytycznych, które wskazywałyby poziom wiedzy, jaką musi mieć Inspektor Ochrony Danych. Przy wyborze kandydata, organizacja powinna jednak uwzględnić jaki jest charakter, skomplikowanie i liczba danych, które przetwarza. Oznacza to, że Inspektor Ochrony Danych powinien znać zakres krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych oraz mieć praktykę w tej dziedzinie. Dogłębna znajomość procesów, które dotyczą przetwarzania danych osobowych, systemów IT oraz zabezpieczeń stosowanych w organizacji to wręcz podstawowe wymagania względem inspektora. Powinien on odznaczać się także wysokim poziomem etyki zawodowej. W przypadku organów i podmiotów publicznych IOD powinien również wykazywać się znajomością procedur administracyjnych i przepisów, które regulują zasady funkcjonowania jednostki.

- + Kogo wybrać na Inspektora Ochrony Danych – wewnętrzny czy zewnętrzny?

Wybór osoby, która ma pełnić funkcje IOD, nie jest łatwy dla żadnej organizacji. Kandydat idealny powinien mieć wiedzę i doświadczenie, które dotyczy zarówno obszaru prawa, jak i IT. To cechy, które pozwolą zapewnić właściwy nadzór nad sposobem, w jaki organizacja przetwarza dane osobowe. Co ważne, Inspektorem Ochrony Danych może zostać zarówno pracownik organizacji, jak i osoba z zewnątrz (outsourcing).

Jeśli zależy Ci na tym, aby zapewnić najwyższą jakość wykonania zadań IOD, możesz zatrudnić zespół pracowników. Alternatywnym i racjonalnym rozwiązaniem jest skorzystać z outsourcingu. Niezaprzeczalną zaletą takiego rozwiązania jest dostęp do ogromnej wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanej firmy doradczej. Warto pamiętać, że w przypadku outsourcingu organizacja zyskuje wsparcie nie jednego, lecz wielu ekspertów, którzy specjalizują się w różnych aspektach ochrony danych.

- + Na czym polega outsourcing?

Outsourcing to współpraca z firmą zewnętrzną, której Twoja firma zleca usługi, aby realizować konkretny cel biznesowy. Specjalizacja stanowi kluczową zaletę firmy outsourcingowej. Jeśli więc w Twojej organizacji brakuje wyspecjalizowanej wiedzy, na przykład w dziedzinie ochrony danych osobowych, outsourcing jest świetnym rozwiązaniem. To również efektywniejsze wykorzystanie czasu– zewnętrzni eksperci pracują tylko wtedy, gdy są Ci naprawdę potrzebni, niekoniecznie na pełnym etacie. To także optymalizacja kosztów – outsourcing jest mniej kosztowny niż dodatkowe etaty. Co więcej, w przypadku outsourcingu możesz zrezygnować też z czasochłonnego procesu selekcji potencjalnych kandydatów do pracy, ich szkoleń i zakupu sprzętu.

Cel to uwolnić część środków i zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki temu organizacja skupia się na swoim podstawowym przedmiocie działalności oraz na tym, aby podnosić efektywność. To dobry sposób, aby uzyskać przewagę nad innymi konkurentami na rynku.

- + Ile kosztuje outsourcing RODO?

Ceny outsourcingu IOD (RODO) są zazwyczaj znacznie niższe niż koszty zatrudnienia wewnętrznego Inspektora Ochrony Danych. Gdy wynajmiesz zewnętrzną firmę, która oferuje specjalistyczne usługi, możesz liczyć na to, że dzięki wieloletniej praktyce będzie realizowała zadania szybko i na wysokim poziomie merytorycznym.

Miesięczna cena outsourcingu IOD (RODO) różni się z uwagi na zmienność wielu czynników. Są nimi na przykład: zakres usług, wielkość firmy, rodzaj przetwarzanych danych osobowych, branża, liczba pracowników czy też stopień złożoności przetwarzanych danych. Jeśli wybierasz ofertę wyłącznie na podstawie ceny, musisz pamiętać, że może być ona wprost proporcjonalna do ceny. Niektóre firmy mogą oferować niższe ceny, ale mogą nie mieć odpowiedniego doświadczenia lub oferować mniejszy zakres usług. W dłuższej perspektywie może prowadzić to do wyższych kosztów lub generować poważne ryzyka.

- + Jak zapewnić organizacji skuteczną ochronę danych osobowych?

Profesjonalny outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych oraz bieżące wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych zwiększają bezpieczeństwo Twojej organizacji. Dzięki temu masz większą pewność, że spełniasz restrykcyjne wymogi w zakresie ochrony danych osobowych. To dobry sposób, aby zyskać więcej czasu na działania operacyjne.

Pamiętaj: wsparcie ekspertów może okazać się kluczowe w krytycznych sytuacjach. To takie przypadki, jak incydent naruszenia ochrony danych, wyciek danych i inne zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa czy kontrola organu nadzorczego.

- + Co zrobić, gdy mam dodatkowe pytanie?

Skorzystaj z formularza kontaktowego i prześlij nam swoje pytanie. W dni robocze, odpowiedź otrzymasz w ciągu 24 godzin.

Największą wartość stanowi zaufanie naszych klientów

Maciej Kaczmarski ODO 24
Klienci ODO 24

W czym Ci możemy pomóc?

Napisz lub zadzwoń, znajdziemy rozwiązanie

Skorzystaj z formularza

Outsourcing IOD - formularz ozdobnik

Administratorem przesłanych danych osobowych będzie ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane będą przetwarzane w celu przygotowania, przesłania oraz archiwizacji oferty współpracy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności

Dziękujemy!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
W międzyczasie możesz zapoznać się z referencjami od naszych klientów.

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>