Kontrola UODO. Gotowi?

Organizacje, które mają pewność, że działają zgodnie z RODO, realnie wpływają na minimalizację ryzyka naruszeń prawnych, a także wynikających z nich sankcji, w tym kar finansowych czy strat wizerunkowych.

Kontrola UODO –
skuteczna redukcja ryzyka

Prezes UODO ma pełne prawo do nadzoru organizacji w zakresie monitorowania i egzekwowania przepisów RODO. Wiele firm obawia się kontroli tego typu, w tym przykrych konsekwencji, które mogą być jej udziałem.

Zamiast unikać konfrontacji, można przygotować swoją firmę na każdą ewentualność. By to zrobić, należy właściwie zweryfikować, czy organizacja realizuje wszystkie obowiązki wynikające z RODO. To najlepszy sposób na to, by z jednej strony „oswoić” kontrolę, z drugiej – zdobyć wiedzę, która realnie zabezpieczy przed niepotrzebnymi kosztami.

Człowiek z walizką z której wypadają dokumenty - rysunek

Wykorzystaj sposoby ODO 24 na oswojenie kontroli UODO

Kontrola zgodności z RODO obszaru objętego kontrolą Prezesa UODO

Szkolenie z zakresu przygotowania organizacji do kontroli

Udział w charakterze pełnomocnika w czynnościach kontrolnych Prezesa UOD

Wsparcie we wdrożeniu zaleceń pokontrolnych

Sporządzenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Reprezentowanie organizacji w trakcie rozpraw sądowych

Kontrola UODO – skuteczna redukcja ryzyka

Schemat kontroli UODO

Prezes UODO ma pełne prawo do nadzoru organizacji w zakresie monitorowania i egzekwowania przepisów RODO. Wiele firm obawia się kontroli tego typu, w tym przykrych konsekwencji, które mogą być jej udziałem.

Przygotowanie do kontroli

Zamiast unikać konfrontacji, można przygotować swoją firmę na każdą ewentualność. By to zrobić, należy właściwie zweryfikować, czy organizacja realizuje wszystkie obowiązki wynikające z RODO. To najlepszy sposób na to, by z jednej strony „oswoić” kontrolę, z drugiej – zdobyć wiedzę, która realnie zabezpieczy przed niepotrzebnymi kosztami.

W ramach przygotowania do kontroli UODO przeprowadzimy audyt informatyczny i prawny tej części organizacji, która będzie podlegała kontroli.

Postępowanie kontrolne

To dla wielu organizacji moment kulminacyjny. Wiemy, że jest stresujący, zwłaszcza dla osób z personelu, które mogą zostać przesłuchane w charakterze świadków w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.

Z tego względu nasze wsparcie nie kończy się na etapie wprowadzenia do kontroli. Obejmuje również dodatkową pomoc doświadczonych adwokatów lub radców prawnych, którzy będą mogli wziąć udział w kontroli jako pełnomocnicy kontrolowanej organizacji. Dzięki temu dajemy pewność, że przebieg kontroli jest prawidłowy.

Nasi specjaliści będą również realnym wsparciem dla personelu organizacji, m.in. w zakresie weryfikacji informacji przekazywanych upoważnionym pracownikom urzędu, z uwzględnieniem tajemnic przedsiębiorstwa.

Warto wiedzieć

Zidentyfikowanie ewentualnych uchybień proceduralnych w kontroli UODO może mieć kluczowe znaczenie w razie potrzeby złożenia skargi na wydaną decyzję Prezesa UODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Chowanie głowy w piasek nie pomoże! Zaufaj nam – z nami kontrola nie boli

Pozwól nam to sprawdzić i przygotować Twoją organizację na każdą ewentualność. Dzięki na kontrola UODO to jedynie formalność.

Tomasz Ochocki - kierownik zespołu merytorycznego
Mężczyzna czytający gazete, który zaraz poślizgnie się na skórce od banana

Postępowanie sądowo-administracyjne

Organizacje, wobec których zostało przeprowadzone postępowanie, nie muszą zgadzać się z wydaną decyzją administracyjną. Muszą jednak – jeśli chcą skorzystać z przysługującego im prawa – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania decyzji administracyjnej, złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dlatego wspieramy naszych klientów w zakresie sporządzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Opinie klientów

Marcin Wieczorek, Lizard

Od pierwszego telefonu współpraca przebiega profesjonalnie i sprawnie. Duże zaangażowanie zespołu, doświadczenie i znajomość branży, zrozumienie problemu, słowność i terminowość - w takiej atmosferze doprowadziliśmy wspólnie do kompleksowego wdrożenia RODO w naszej firmie oraz powierzyliśmy pełnienie funkcji IOD. Z czystym sumieniem polecam współprace z ODO 24.

Marcin Wieczorek (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)

Agnieszka Karłowicz

Z ODO 24 współpracujemy od ponad roku. To dla nas rok spokojnego oddechu i poczucia bezpieczeństwa: przynajmniej w kwestii ochrony danych osobowych :-) Ludzie z ODO to profesjonaliści mówiący zrozumiałym językiem o niezrozumiałych dla zwykłego śmiertelnika sprawach. Rozumieją nie tylko swoją profesją, ale co dla nas bardzo ważne, biznes i jego wymagania. Praktyczne podejście, stała dostępność doradcza, fajne relacje - wszystko to sprawia, że mogę polecić tę Firmę.

Agnieszka Karłowicz (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)

Magdalena Buszka, Intemo SA

ODO 24 sp. z o.o. to wykwalifikowany i profesjonalny zespół ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych, który pomógł naszej organizacji dostosować się do wymagań RODO. ODO 24 zapewnia nam pełne wsparcie praktyczne i merytoryczne dotyczące ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Dotychczasowe działania obejmowały przeprowadzenie audytu zgodności z RODO, przygotowanie dokumentacji oraz uruchomienie platformy e-learningowej umożliwiającej przeprowadzanie odpowiednich szkoleń.

Magdalena Buszka (Przejęcie funkcji IOD)

Wojciech Kmiecik

ODO 24 sp. z o.o. to eksperci od ochrony danych osobowych i godny naśladowania przykład szerokiego zaangażowania społecznego biznesu. Firma jest Partnerem merytorycznym Stowarzyszenia WIOSNA, wspierając nas swoją wiedzą merytoryczną w formie szkoleń, doradztwa i innych usług specjalistycznych. Spółka przeprowadziła również audyt w Stowarzyszeniu oraz zajęła się przygotowaniem wymaganej prawem dokumentacji z przedmiotowego zakresu.

Wojciech Kmiecik (Przejęcie funkcji IOD, wdrożenie RODO)

Sebastian Klimczyk, CH Beck

Przeprowadzone działania obejmowały między innymi kompleksowy audyt w zakresie ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji z tego obszaru oraz przeprowadzenie stosownych szkoleń. Konsultanci ODO 24 wykazali się znajomością specyfiki zagadnień ochrony danych osobowych w kontekście branży wydawniczej. Zaproponowane rozwiązania były w pełni dostosowane do potrzeb Wydawnictwa i charakteru prowadzonej działalności. Prace były realizowane terminowo i przy zachowaniu ustalonych celów.

Sebastian Klimczyk (Wdrożenie RODO, oferta kompleksowa)

Piotr Nastaj, Lumi

Lumi jest częścią Grupy Kapitałowej PGE. Oferując naszym klientom usługi o wysokiej jakości kierujemy się wartościami: Partnerstwo – Rozwój – Odpowiedzialność. Wymagamy aby nasi partnerzy i kontrahenci kierowali się podobną filozofią a swoje działanie opierali na wysokich standardach etycznych odpowiedzialnego biznesu. ODO 24 podziela naszą wizję budowania relacji opartej na partnerstwie, współpracy i zaufaniu.

Piotr Nastaj (Przejęcie funkcji IOD)

Tomasz Siwicki, GEFCO

Od kilku lat w zakresie ochrony danych osobowych współpracujemy z firmą ODO 24. Profesjonalny zespół, który sprawnie pomógł nam również dostosować się do wymagań ,,RODO’’. Korzystamy nie tylko z wiedzy ekspertów, ale też z profesjonalnie przygotowanych e-szkoleń, dzięki temu udało nam się przeszkolić w bardzo krótkim czasie kilkuset pracowników. Polecam Państwu firmę ODO 24, jako profesjonalnego partnera, dostarczającego usługi na najwyższym poziomie.

Tomasz Siwicki (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Jacek Durczak, Bioton

Z satysfakcją podkreślamy, że dotychczasowa współpraca z ODO 24 pozwala oceniać jej działalność w naszej Grupie Kapitałowej w czasie wdrażania jak też w procesie wsparcia realizacji RODO w kategoriach dobrych i bardzo dobrych. ODO 24 to Firma godna zaufania i wiarygodny partner we współpracy.

Jacek Durczak (Wdrożenie RODO, bieżące wsparcie)

Mateusz Jankowski , Konsalnet

ODO 24 jest długoletnim partnerem spółek z grupy Konsalnet w zakresie wsparcia procesów związanych z ochroną danych osobowych w naszej organizacji. Współpraca ta spełniła nasze oczekiwania, dlatego też rekomendujemy ODO 24

Mateusz Jankowski (Wdrożenie RODO, bieżące wsparcie)

Irena Wojciechowska, Bioton

Grupa Homanit współpracuje z ODO 24 sp. z o.o. od 2015 roku. ODO 24 wykazuje duże zaangażowanie we wszystkie pojawiające się zagadnienia merytoryczne. Rzetelność i profesjonalne podejście do wypełnianych obowiązków zarówno podczas audytu, wdrażania procedur ODO, jak i w trakcie stałej współpracy w zakresie powierzenia ODO 24 funkcji IOD to tylko niektóre zalety prawników ODO 24. Chcielibyśmy wyrazić swoje zadowolenie z ich wyjątkowego profesjonalnego i przyjaznego kontaktu z Klientem.

Irena Wojciechowska (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Tadeusz Latała, PAN

Podczas wdrożenia konsultanci ODO 24 wykazali się wiedzą, konsekwencją w działaniu oraz aktywnym podejściem do pojawiających się trudności. Koordynatorzy projektu sprawnie godzili często rozbieżne interesy poszczególnych działów naszej organizacji. Współpraca przebiegała sprawnie i owocnie. Z satysfakcją potwierdzam profesjonalną realizację umowy, zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Rekomenduję ODO 24 jako kompetentnego i rzetelnego partnera.

Tadeusz Latała (Wdrożenie ISO 27001)

Andrzej Antoń, PCK

Szkolenia zostały przeprowadzone z dużą starannością a przekazana wiedza jest wykorzystywana z powodzeniem w naszym Stowarzyszeniu. Należy przy tym podkreślić duży profesjonalizm oraz wysokiej klasy materiały dydaktyczne.

Andrzej Antoń (Wdrożenie RODO, szkolenia)

Stanisław Potoczny , PGNiG

Firma ODO 24 przygotowała i przeprowadziła szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji w systemie e-learningu. Opracowane na podstawie regulacji obowiązujących w PGNiG.

Wojciech Kmiecik (Wdrożenie RODO, przejęcie funkcji IOD)

Piotr Buczkowski, TNT

Audyt został przeprowadzony w sposób profesjonalny, przez wykwalifikowanych, niezależnych audytorów, z dochowaniem najwyższej staranności. Z audytu został sporządzony rzetelny raport zawierający omówienie wyników audytu, podsumowanie wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości, praktyczne rekomendacje i zalecania. W zawiązku z powyższym polecamy firmę ODO 24.

Piotr Buczkowski (Audyt zgodności z RODO)

Kontola UODO – pytania i odpowiedzi

- + Ile trwa kontrola UODO?

Kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w Polsce może trwać różnie, w zależności od wielu czynników, takich jak złożoność sprawy, zakres przetwarzanych danych, czy też współpraca kontrolowanej firmy z urzędem. Nie ma stałego, ściśle określonego czasu trwania kontroli. W niektórych przypadkach kontrola może zająć kilka dni, w innych przypadkach może się przedłużać nawet do kilku miesięcy.

Ponadto proces kontroli może składać się z różnych etapów, w tym:

  • Przygotowanie do kontroli: UODO może poprosić o dostarczenie niezbędnych dokumentów i informacji przed rozpoczęciem kontroli.
  • Realizacja kontroli: Faza ta może obejmować wizyty w siedzibie firmy, przegląd dokumentacji, przesłuchania pracowników itd.
  • Postępowanie po kontroli: Po zakończeniu kontroli UODO analizuje zebrane informacje i może podjąć odpowiednie kroki, np. wydać zalecenia, nałożyć sankcje itp.

Dobrze jest być świadomym, że efektywna współpraca z UODO i odpowiednie przygotowanie do kontroli mogą przyczynić się do jej sprawniejszego przebiegu.

- + Jak długo trwa proces przygotowania do kontroli UODO?

Przygotowanie do kontroli UODO może zająć od kilku tygodni do kilku miesięcy. Ważne jest, aby pamiętać, że dokładne i szczegółowe przygotowanie jest inwestycją w długoterminowe bezpieczeństwo i zgodność z przepisami o ochronie danych.

Oto kilka kluczowych aspektów, które mogą wpływać na czas trwania przygotowań:

Wielkość i złożoność organizacji
Duże firmy z rozbudowanymi systemami przetwarzania danych mogą wymagać więcej czasu na audyt i przygotowanie niż mniejsze organizacje.

Stan obecnej zgodności z RODO
Jeśli firma już wcześniej dbała o zgodność z RODO, przygotowania mogą być szybsze. Natomiast firmy, które mają większe braki w tej dziedzinie, mogą potrzebować więcej czasu na dostosowanie się do wymagań.

Zakres audytu
Audyt informatyczny i prawny może być bardziej lub mniej szczegółowy, w zależności od potrzeb i specyfiki organizacji.

Dostępność zasobów
Szybkość przygotowań może zależeć także od dostępności pracowników firmy i zasobów niezbędnych do przeprowadzenia audytu oraz wdrożenia zmian.

- + Czy gwarantujecie, że moja firma przejdzie kontrolę UODO bez żadnych zastrzeżeń?

Jako firma ODO 24, dokładamy wszelkich starań, aby przygotować organizację do kontroli UODO w najbardziej kompleksowy sposób. Nasz audyt informatyczny i prawny ma na celu dokładne zidentyfikowanie obszarów wymagających uwagi i zapewnienie zgodności z RODO.

Jednakże ważne jest, aby zrozumieć, że każda kontrola UODO jest unikalna i zależy od wielu czynników. Nie możemy zatem zagwarantować, że kontrola przebiegnie bez absolutnie żadnych zastrzeżeń, ponieważ finalna ocena należy do inspektorów UODO.

To, co możemy zagwarantować, to zminimalizowanie ryzyka potencjalnych nieprawidłowości, nasze pełne zaangażowanie i doświadczenie w dokładnym przygotowaniu firmy do kontroli. Zapewniamy najlepsze praktyki i procedury, które nie tylko pomogą przejść kontrolę UODO, ale także wzmocnią ogólne procesy ochrony danych w organizacji.

- + Czy oferujecie wsparcie prawnicze również podczas samej kontroli UODO?

Tak, oferujemy wsparcie prawnicze również podczas samej kontroli UODO. Zdajemy sobie sprawę, że kontrola UODO może być procesem stresującym i wymagającym, dlatego zapewniamy obecność doświadczonych adwokatów lub radców prawnych, którzy występują w roli pełnomocnika.

Nasze wsparcie obejmuje również ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zidentyfikowanie ewentualnych uchybień, co może być kluczowe w razie potrzeby złożenia skargi na wydaną decyzję Prezesa UODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Naszym celem jest zapewnienie Państwu kompleksowej pomocy prawnej, która pozwoli przetrwać kontrolę UODO z większym spokojem i pewnością.

- + Co zrobić, gdy nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie?

Skorzystaj z formularza kontaktowego i prześlij nam pytanie. Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24 godzin w dni robocze.

Największą wartość stanowi zaufanie naszych klientów

Maciej Kaczmarski ODO 24
Klienci ODO 24

W czym Ci możemy pomóc?

Powiedz nam o swoich potrzebach. Znajdziemy rozwiązanie.
Napisz lub zadzwoń

Skorzystaj z formularza

Kontrola UODO - formularz ozdobnik

Administratorem przesłanych danych osobowych będzie ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane będą przetwarzane w celu przygotowania, przesłania oraz archiwizacji oferty współpracy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce Prywatności

Dziękujemy!

Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
W międzyczasie możesz zapoznać się z referencjami od naszych klientów.

Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Potwierdź swój adres e-mail
Wejdź na swoją skrzynkę pocztową, otwórz wiadomość od ODO 24 i potwierdź adres e-mail, klikając w link.
Jeżeli nie znajdziesz naszej wiadomości - sprawdź w folderze SPAM. Aby w przyszłości to się nie powtórzyło oznacz wiadomość jako pożądaną (klikniknij prawym przyciskiem myszy i wybierz “Oznacz jako wiadomość pożądaną”).
Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników
i 4 szkoleń e-learningowych RODO
4x4 - Odbierz bezpłatny pakiet 4 poradników i 4 szkoleń RODO
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-812) przy ul. Kamionkowskiej 45. Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi biuletyn informacyjny na zasadach określonych w Regulaminie ŚUDE. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Ci praw uzyskasz w Polityce prywatności.
Administratorem Twoich danych jest ODO 24 sp. z o. o. >>>