Zarządzanie ciągłością działania (BCM)

Niedostępność kluczowego dostawcy, poważna awaria teleinformatyczna, pożar, zalanie, protesty i niepokoje społeczne, włamanie do biura firmy... Sytuacje kryzysowe spowodowane czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi w dzisiejszych czasach zdążają się na całym świecie, także w Polsce. Każda firma niezależnie od wielkości narażona jest na wystąpienie, nawet drobnego incydentu, który może spowodować przerwanie procesu a tym samym narazić firmę na straty finansowe lub wizerunkowe.

Schemat systemu zarządzania ciągłością działania

Zapytaj o ofertę

Oferowanym przez nas rozwiązaniem będącym receptą na zagrażające organizacji sytuacje kryzysowe, jest wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS ang. Business Continuity Management System). Wdrożony BCMS pozwala organizacji na realną ocenę możliwych do wystąpienia zagrożeń, opracowania skutecznych mechanizmów ochronnych lub w przypadku zagrożeń nieprzewidzianych, przygotowanie struktur organizacji do szybkiego i skutecznego reagowania, zapewniającego minimalizację negatywnych skutków i szybkie wznowienie normalnej działalności.

Z naszych usług w tym zakresie skorzystali m. in.:

Z naszej oferty skorzystali

Realizację ww. założeń realizujemy stosując międzynarodowe standardy ISO, tj.:

Normy ISO pomagają w:

Bazując na doświadczeniu oraz zdobytej wiedzy proponujemy Państwu przygotowanie systemu zarządzania ciągłością działania indywidualnie dostosowanego do potrzeb organizacji, jej wielkości, realizowanych procesów oraz możliwych do wystąpienia zagrożeń.

W ramach wdrożenia opracowane zostaną m.in.:

BCMS jest przeznaczony dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i profilu działalności, która chce zapewnić sobie i swoim klientom ciągłość świadczenia usług.

Najważniejsze korzyści:

-

Nasze usługi

Marcin Kuźniak Dodatkowych
informacji udzieli
Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
oferty@odo24.pl

Cezary Lutyński Dodatkowych
informacji udzieli
Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 609
oferty@odo24.pl

Tomasz Ochocki
Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych.
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny ISO/IEC 27701. Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych.

Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Współautor opracowania: "RODO Nawigator", "DODO Nawigator" oraz książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Adw. Łukasz Pociecha
Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.

Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Współautor książki: "Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz".

Barbara Matasek
Barbara Matasek
Ekspert ds. ochrony danych
Doktorant w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Odpowiada za przeprowadzanie audytów, przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych oraz doradztwo prawne.

Swoje zainteresowania skupia wokół prawa handlowego i prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego.

Współautorka poradnika: "Jak przygotować się do kontroli".