Zarządzanie ciągłością działania (BCM)

Niedostępność kluczowego dostawcy, poważna awaria teleinformatyczna, pożar, zalanie, protesty i niepokoje społeczne, włamanie do biura firmy... Sytuacje kryzysowe spowodowane czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi w dzisiejszych czasach zdążają się na całym świecie, także w Polsce. Każda firma niezależnie od wielkości narażona jest na wystąpienie, nawet drobnego incydentu, który może spowodować przerwanie procesu a tym samym narazić firmę na straty finansowe lub wizerunkowe.

Schemat systemu zarządzania ciągłością działania

Zapytaj o ofertę

Oferowanym przez nas rozwiązaniem będącym receptą na zagrażające organizacji sytuacje kryzysowe, jest wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS ang. Business Continuity Management System). Wdrożony BCMS pozwala organizacji na realną ocenę możliwych do wystąpienia zagrożeń, opracowania skutecznych mechanizmów ochronnych lub w przypadku zagrożeń nieprzewidzianych, przygotowanie struktur organizacji do szybkiego i skutecznego reagowania, zapewniającego minimalizację negatywnych skutków i szybkie wznowienie normalnej działalności.

Z naszych usług w tym zakresie skorzystali m. in.:

Z naszej oferty skorzystali

Realizację ww. założeń realizujemy stosując międzynarodowe standardy ISO, tj.:

Normy ISO pomagają w:

Bazując na doświadczeniu oraz zdobytej wiedzy proponujemy Państwu przygotowanie systemu zarządzania ciągłością działania indywidualnie dostosowanego do potrzeb organizacji, jej wielkości, realizowanych procesów oraz możliwych do wystąpienia zagrożeń.

W ramach wdrożenia opracowane zostaną m.in.:

BCMS jest przeznaczony dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i profilu działalności, która chce zapewnić sobie i swoim klientom ciągłość świadczenia usług.

Najważniejsze korzyści:

Marcin Kuźniak Dodatkowych
informacji udzieli
Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 665
oferty@odo24.pl

Cezary Lutyński Dodatkowych
informacji udzieli
Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych

tel. 22 740 99 96
kom. 690 957 609
oferty@odo24.pl

Wyślij zapytanie ofertowe

Cezary Lutyński
Cezary Lutyński
Doradca ds. ochrony danych
Marcin Kuźniak
Marcin Kuźniak
Doradca ds. ochrony danych