Dr RODO - Diagnozuj zgodność   Sprawdź        

Zarządzanie ciągłością działania (BCM)

Niedostępność kluczowego dostawcy, poważna awaria teleinformatyczna, pożar, zalanie, protesty i niepokoje społeczne, włamanie do biura firmy... Sytuacje kryzysowe spowodowane czynnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi w dzisiejszych czasach zdążają się na całym świecie, także w Polsce. Każda firma niezależnie od wielkości narażona jest na wystąpienie, nawet drobnego incydentu, który może spowodować przerwanie procesu a tym samym narazić firmę na straty finansowe lub wizerunkowe.

Schemat systemu zarządzania ciągłością działania

Zapytaj o ofertę

Oferowanym przez nas rozwiązaniem będącym receptą na zagrażające organizacji sytuacje kryzysowe, jest wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS ang. Business Continuity Management System). Wdrożony BCMS pozwala organizacji na realną ocenę możliwych do wystąpienia zagrożeń, opracowania skutecznych mechanizmów ochronnych lub w przypadku zagrożeń nieprzewidzianych, przygotowanie struktur organizacji do szybkiego i skutecznego reagowania, zapewniającego minimalizację negatywnych skutków i szybkie wznowienie normalnej działalności.

Z naszych usług w tym zakresie skorzystali m. in.:

Z naszej oferty skorzystali

Realizację ww. założeń realizujemy stosując międzynarodowe standardy ISO, tj.:

 • PN-EN ISO 22301 Bezpieczeństwo powszechne - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wymagania,
 • PN-EN ISO 22313 Bezpieczeństwo powszechne - Systemy zarządzania ciągłością działania – Wytyczne,
 • PN-ISO/IEC 24762 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie,
 • ISO/IEC 27031 Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Wytyczne w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych gotowości do ciągłości działania,
 • PN-EN ISO 13940-1 Informatyka w ochronie zdrowia - System pojęć wspomagających ciągłość opieki.

Normy ISO pomagają w:

 • zrozumieniu potrzeb i zobowiązań organizacji wobec klientów i innych interesariuszy,
 • identyfikacji kluczowych czynników ryzyka, które wpływają na skuteczność i ciągłość działania organizacji,
 • planowaniu, ustanowieniu, wdrożeniu i utrzymaniu systemu zarządzania ciągłością biznesu,
 • mierzeniu ogólnej zdolności organizacji do zarządzania incydentami,
 • zagwarantowaniu zgodności z dobrymi praktykami z zakresu polityki ciągłości biznesowej, która może zostać potwierdzona przez jednostkę certyfikacyjną.

Bazując na doświadczeniu oraz zdobytej wiedzy proponujemy Państwu przygotowanie systemu zarządzania ciągłością działania indywidualnie dostosowanego do potrzeb organizacji, jej wielkości, realizowanych procesów oraz możliwych do wystąpienia zagrożeń.

W ramach wdrożenia opracowane zostaną m.in.:

 • polityka ciągłości działania,
 • plan ciągłości działania,
 • metodyka przeprowadzenia analizy Business Impact Analysis (BIA),
 • metodyka przeprowadzenia analizy zagrożeń,
 • harmonogram wraz z szablonem planu testu,
 • palny awaryjne i odtworzeniowe,
 • procedury odtworzeniowe,
 • wzory komunikatów, procedura audytu wewnętrznego.

BCMS jest przeznaczony dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i profilu działalności, która chce zapewnić sobie i swoim klientom ciągłość świadczenia usług.

Najważniejsze korzyści:

 • wypracowany sposób reagowania na zaburzenia,
 • wizerunek organizacji przygotowanej na kryzysowe sytuacje,
 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

  wstecz
-

Nasze usługi