• Zadzwoń 22 740 99 00
  • (pon. - pt.: 8.00-17.00)
  • Zamów ofertę
  •  
Gratis
Logo ODO 24

Oświadczenie o ochronie
danych osobowych

Oświadczeniem o ochronie danych osobowych po stronie administratora najczęściej jest klauzula informacyjna, która może przybrać formę polityki prywatności. W takim oświadczeniu administrator wyjaśnia, w jaki sposób realizuje zasady ochrony danych, wskazując m.in. dane kontaktowe, planowane cele przetwarzania, podstawy prawne, terminy usunięcia danych, a także prawa, które przysługują nam w odniesieniu do naszych danych. Szczegółowe informacje o konstruowaniu tego rodzaju oświadczenia o ochronie danych osobowych, a także wzory klauzul, znajdziesz tutaj. 

Nieco rzadziej oświadczenie o ochronie danych osobowych rozumiane jest jako oświadczenie o zachowaniu poufności lub zobowiązanie do zachowania tajemnicy. Najczęściej odbieramy je od pracownika lub współpracownika, którego upoważniamy do przetwarzania danych osobowych. Tak rozumiane oświadczenie o ochronie danych osobowych to także element umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  oraz uzgodnień między kontrahentami (umowa o zachowaniu poufności; tzw. NDA, ang. non-disclosure agreement). Tego rodzaju zobowiązanie może podnieść poziom ochrony danych zwłaszcza, jeśli przewidziane są konkretne konsekwencje jego złamania (np. kary umowne, sankcje dyscyplinarne). 

Wreszcie, jeśli podpisujemy umowę jako konsument, coraz częściej jesteśmy proszeni o podpisanie oświadczenia o ochronie danych osobowych, pod którym kryje się wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną lub polityką prywatności. Pojęcie oświadczenia o ochronie danych osobowych jest tutaj nieprecyzyjne, ponieważ wyrażając zgodę, nie składamy oświadczenia, że będziemy chronić dane osobowe lub że akceptujemy zasady ochrony danych osobowych u administratora. Wyrażając zgodę, dajemy jedynie administratorowi podstawę prawną do przetwarzania naszych danych w konkretnym celu – i możemy w dowolnym momencie taką zgodę wycofać. 

Podobnie, oświadczeniem o ochronie danych osobowych nie jest podpis pod klauzulą informacyjną. Nie oznacza on też akceptacji informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a jedynie potwierdzenie zapoznania się z nimi.